Rubriky
Akce školy

Den otevřených dveří II.

V letošním školním roce se pro zájemce o studium na střední škole konal 2. den otevřených dveří. Zájemci měli poslední příležitost předtím, než odešlou své přihlášky ke studiu na SŠ, nahlédnout do učeben a laboratoří naší školy.

Čekali zde na ně učitelé i studenti, kteří je provedli jednotlivými laboratořemi a dílnami a seznámili je s tím, co na ně čeká při studiu. Zástupci ředitele předali uchazečům i jejich rodičům informace o studiu a průběhu přijímacího řízení.

Teď již záleží pouze na samotných uchazečích (a jejich rodičích), kterou školu si vyberou a zapíší do přihlášky ke studiu. Přejeme jim všem hodně úspěchů při přijímacích zkouškách a nám hodně dobrých studentů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci dne otevřených dveří.

» FOTOGALERIE