Rubriky
Projekty

I učitelé se vzdělávají a poznávají

Pokud chce jakýkoli odborník v dnešní době “držet krok s realitou”, musí se neustále vzdělávat. Platí to i pro učitele. Proto se mnozí z nich účastní různých seminářů a školení. Já jsem měla v letošním roce dvě možnosti, jak získat nové poznatky a díky Evropské Unii a NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) jsem navštívila dvě země a jejich vzdělávací instituce. V rámci programu nazvaném JOB SHADOWING, který umožňuje učitelům strávit určitý čas na zahraniční škole a pozorovat tam každodenní výuku a vše co je s ní spojené, jsem navštívila Alec Hunter Humanities College v Braintree (Anglie).

Studijní návštěva SVES I ve španělském Oviedu (oblast Asturie) mi zase umožnila setkat se s odborníky v jazykovém vzdělávání z osmi zemí.

Pod názvem “Inovativní metody ve výuce cizích jazyků” se skrývaly každodenní návštěvy všech stupňů škol, diskuse a předávání informací o nejefektivnějších cestách, jakými naučit žáky anglickému jazyku. V centru pozornosti byla metoda CLIL (výuka školních předmětů v angličtině). Obě návštěvy mi umožnily poznávání a srovnávání. Mám radost, že mnoho metod, které používáme ve výuce cizích jazyků my, jsem mohla dát ostatním jako příklad. Mnoho nových poznatků bych naopak ráda uplatnila ve výuce jazyků na naší škole. Ale ani “sebevzdělanější” učitel nezmůže nic bez zájmu žáků a studentů a bez spolupráce ostatních učitelů. Proto doufám, že obě mé studijní návštěvy budou přínosem nejenom pro mne, ale i pro mnoho mých žáků a kolegů.