Rubriky
Absolventi

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení A4, S4,V4

Ve středu 16.6.2021 se uskutečnilo v prostorách barokního kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Střední průmyslové školy, specializací Automatizační systémy, Výpočetní systémy a Automatizovaná konstrukce ve strojírenství.

Slavnostní okamžiky završení čtyřletého studia na naší škole zachycují snímky v naší fotogalerii. 

Otakar Mašek

Rubriky
Absolventi

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení TM4, E4

V pátek 11.6.2021 se uskutečnilo v prostorách barokního kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Střední průmyslové školy, specializací Silnoproudá elektrotechnika a Technický management.

Slavnostní okamžiky završení čtyřletého studia na naší škole zachycují snímky v naší fotogalerii.

Otakar Mašek

Rubriky
Absolventi Akce školy Nástěnka Pro studenty

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technických VŠ”

Ve dnech 23.8. až 17.9.2021 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2021/2022. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 23.8.2021 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte online přihlašovací formulář, a to nejpozději do pátku 20.8.2021.

Obsah semináře:

Vyučující M a F na SPŠ a VOŠ Chomutov

Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Dne 25.8. byl zahájen na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2020/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Podrobnosti o obsahovém programu a domluveném časovém harmonogramu naleznete na stránkách www.pohl.spscv.sweb.cz (VŠ).

Za matematiku a fyziku SPŠ a VOŠ Chomutov

Pohl Stanislav

Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Ve dnech 25.8. až 11.9.2020 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2020/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v úterý 25.8.2020 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do pondělí 24.8.2020.

Přihlašovací formulář:

Obsah semináře:

Modul M1Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
Modul M2Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M3Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
Modul M4Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
Modul M5Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M6Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
Modul F2Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
Modul F3Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Přihláška:

S pozdravem vyučující matematiky a fyziky na SPŠ Chomutov

Rubriky
Absolventi

Co nadchne současného maturanta?

Prezentace vysokých a vyšších odborných škol Sokrates 2

Reklamní banery, videospoty, prezentace, letáčky, propagační dárkové předměty! Tak vypadal 12. ročník výstavy Sokrates 2, který se uskutečnil v prostorách Podkrušnohorského gymnázia v Mostě. Letošní maturanti měli tak jedinečnou příležitost se zorientovat v nabídce, která se jim po zvládnutí maturity otevírá. Na výstavu dorazilo celkem dvanáct vystavovatelů nejen z Ústeckého kraje a všichni se snažili o jedno, co nejatraktivnější strategií přilákat dnešního maturanta ke studiu. Naše škola toho byla součástí, nabízíme 3-leté denní studium v oboru Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT a Výpočetní systémy.

Rubriky
Absolventi

Absolventům VOŠ byly předány diplomy

Ve čtvrtek 27.6.2019 předal zástupce ředitele SPŠ a VOŠ v Chomutově pan Ing. Petr Macháček diplomy absolventům Vyšší odborné školy.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Absolventi Maturity

Předání maturitních vysvědčení třídám S4 a E4 na Radnici


V pátek 31.5.2019 byla na Radnici města Chomutova  předána maturitní vysvědčení třídám S4 a E4. K nyní  již absolventům naší školy pronesl slavnostní řeč člen zastupitelstva Statutárního města Chomutov Mgr. Jan Mareš, MBA, a mnoho úspěchů v budoucím studiu, osobním i profesním životě popřál absolventům ředitel Střední průmyslové školy v Chomutově pan Ing. Jan Lacina.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Absolventi Akce školy Oznámení

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Ve dnech 26.8. až 13.9.2019 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2019/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 26.8.2019 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do 23.8.2019.

S pozdravem vyučující matematiky a fyziky na SPŠ Chomutov

Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SPŠ CV: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Dne 28.8.2018 byl zahájen dvacetihodinový bezplatný seminář určený absolventům SPŠ CV směřujícím na technické vysoké školy. Seminář je zaměřený na základní matematické a fyzikální dovednosti (vědomosti) potřebné k úspěšnému nastartování vysokoškolského studia v daných předmětech na technických vysokých školách v akademickém školním roce 2018/2019.