Rubriky
Ocenění

ČEPS motivuje naše žáky

Společnost podporuje odborné vzdělávání

Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se přesvědčilo celkem patnáct nejlepších žáků ze všech prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni a kterým bude v letošním roce vyplaceno stipendium v celkové výši patnácti tisíc korun. Prostřednictvím motivačních stipendií se rozhodla společnost ČEPS motivovat naše žáky k dosahování těch nejlepších studijních výsledků. V rámci spolupráce naší školy se společností ČEPS hodlá tak společnost podporovat úspěšné žáky již v průběhu jejich studia, a to nejen v tomto školním roce.

Rubriky
Ocenění

Nevzdáváme se!!!

Naše škola se snaží i nadále ze všech sil bojovat proti koronaviru, a to doslova. Nejen, že se nám podařilo překonat hranici pěti set výtisků ochranných štítů, které dodáváme na místa, kde jsou zapotřebí, ale zdárně odoláváme i technickým problémům, jež bohužel 3D tisk doprovází. Naše 3D tiskárny, které tisknou téměř nepřetržitě, se proti nám spikly a jedna za druhou postupně odmítají poslouchat, nicméně máme na škole zdatné kolegy, kteří jim odpočívat nedovolí a dokáží téměř nemožné, když se je pokouší přemluvit, vzkřísit a vlastními silami opět nastartovat a probudit k životu. Za celou dobu jsme již spotřebovali téměř 15 kilogramů filamentu a nevzdáme se ani v boji s technikou. Jedeme dál …

Rubriky
Ocenění

Nových technologií není potřeba se bát!

Nejen studenti v soutěžích, ale i učitelé reprezentují naši školu!

Důkazem toho je ocenění našeho kolegy Ing. Jana Hartmana, který je členem skupiny Microsoft. Za práci v komunitě získal ocenění především za snahu zavádět produkty MS do školství a do výuky.

Rubriky
Ocenění

Ocenění naší školy

Ve středu 22. 1. 2020 v areálu Nexen Tire Europe převzal ředitel naší školy Ing. Jan Lacina ocenění pro průmyslovku v rámci soutěže Škola doporučená zaměstnavateli 2019. Z celého Ústeckého kraje naše škola obsadila třetí místo.

Rubriky
Ocenění Oznámení Sport

Sportovní úspěchy našich žáků, info ke Zdravotní Tv, přání do nového školního roku

Loňský školní rok přinesl našim sportovním reprezentantům opět mnoho úspěchů. Největším bylo bezesporu 5. místo našich hokejbalistů v celostátním finále. Medailová umístění v krajských kolech – 2. místa volejbalistů a již zmíněných hokejbalistů, 3. místo šachistů, čtvrté plavců a  páté fotbalistů stojí rovněž za zmínku. Zúčastnili jsme se 18 x okresních kol, z toho 7x jsme dokázali zvítězit a jen zřídka jsme skončili mimo stupně vítězů. Je to dáno naší poměrně širokou základnou, ale zejména pozitivním přístupem našich žáků – sportovců k naší škole, potažmo k její sportovní reprezentaci. Zmínit musím také podporu, které se nám dostává ze strany vedení školy a drtivé většiny našich kolegů  učitelů. Všem chci touto cestou ještě jednou poděkovat. Jednotlivé akce jsou dokumentovány průběžně na těchto stránkách a nejinak to plánujeme i pro tento školní rok.

V pátek 15. 9. se uskuteční porada předsedů školních sporotvních klubů  okresu Chomutov. Zásadním bodem programu je tvorba termínového kalendáře soutěží pro nadcházející školní rok, na které naše se škola výrazně podílí. První termín, v tuto chvíli již známý, je Okresní kolo v lehké atletice “Corny cup” – 19. 9. 2017. Žádám touto cestou naše atlety, aby nás kontaktovali s informacemi o aktuální formě a zdravotním stavu. Některé další borce oslovíme na základě dosažených výkonů z minulého školního roku.

Na škole máme ale také borce, kteří dosahují významných sportovních úspěchů v odvětvích, v nichž se středoškolské soutěže z různých důvodů nepořádají. Za všechny bych chtěl zmínit cyklistu Lukáše Runta 2A (na obrázku vpravo), který dosáhl ve své kategorii několika pěkných úspěchů (3. místo v Českém poháru v silniční cyklistice, medailová umístění v Krajském přeboru v dráhové cyklistice, kvalitní výsledky v běžeckých krosech či na horském kole). Dalším borcem je kanoista Filip Šmátrala 2E, gymnasta Honza Doubrava (třetí ročník) a další. O mnohých víme, ale někteří jsou pro nás překvapením. Tady bych chtěl všechny žáky, kteří jsou úspěšní ve svém sportovním odvětví, požádat o následující. Podělte se s námi o své úspěchy. S radostí je zvěřejníme na stránkách školy a také je rádi zahrneme v podobě bonusů do vašeho komplexního hodnocení tak, jak nám to umožňují pravidla klasifikace TvS. Přejeme všem mnoho sportovních (ale nejen těch) úspěchů v nadcházejím školním roce.

Na druhém pólu stojí žáci, kteří neměli z různých důvodů, zejména zdravotních, to štěstí, aby mohli plnohodnotně cvičit v rámci TvS, natož závodně sportovat. Pro ně opět otvíráme oddělení Zdravotní Tv. Letos přicházíme s úpravou, budeme se scházet dvakrát týdně po jedné vyučovací hodině, což by mělo být jednoznačně přínosem. Předběžně se bude jednat o pondělní a čtvrteční osmé vyučovací hodiny. S žáky, kteří již Zdr.Tv navštěvovali jsme již domluveni, některé vytipované jsme oslovili a čekáme, zda se k nám přidá někdo z nastupujících prváků. Ty také touto cestou vyzývám, aby nás, pokud se jich to může týkat, co nejdříve oslovili. Kontaktovat nás mohou samozřejmě osobně v kabinetu TvS, ale také prostřednictvím svých třídních učitelů, vzhledem k současnému různorodému programu tříd i učitelů.

 

Přejeme úspěšný školní rok 2017/18, mnoho zdraví a štěstí                                                               za učitele TvS: J. Kouba

Rubriky
Ocenění Očima kantorů

Životní jubileum

V těchto předprázdninových dnech oslavil významné životní jubileum náš pan ředitel Ing. Jan Lacina. Za celý kolektiv zaměstnanců SPŠ a VOŠ Chomutov mu děkujeme za jeho kvalitně odváděnou, nelehkou práci a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě. Gratulujeme!

 

Rubriky
Ocenění Očima studentů

Třída 1.A pro svou paní třídní učitelku

Mgr. Evu Pěknou nafotila sadu fotografií, kterou jí předala v upomínku u příležitosti jejího odchodu z naší školy, po jejím mnohaletém pedagogickém působení. Tímto jí chtěli poděkovat za její starostlivost a péči, kterou jim jako jejich třídní učitelka věnovala.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Ocenění

Ocenění našeho pedagoga

U příležitosti letošního Dne učitelů byl na Městské radnici v Chomutově oceněn primátorem města náš dlouholetý pedegog Ing. Stanislav Mikšovic.

Na střední průmyslové škole působí již 40 let a vyučuje odborné elektrotechnické předměty s maximálním zaujetím a zapojením moderních technologií. Své znalosti a dovednosti dokáže lidským přístupem předat žákům a studentům školy. Aktivně se podílí na práci předmětové komise, poskytuje své zkušenosti kolegům a s důsledností sobě vlastní realizuje vzdělávací proces. Jeho zásluhou se rozvíjí laboratoře silnoproudé elektrotechniky i kalibrační středisko.

Naše škola si ocenění váží a panu Mikšovicovi gratuluje a přeje mu ještě mnoho úspěšně odučených let.

» FOTOGALERIE