Rubriky
Nástěnka Ocenění

Doba koronavirová ukázala, jak náročná je práce učitele

Gratulujeme Ing. Haně Šťastné, která byla oceněna plaketou J. Á. Komenského společně s dalšími dvaceti pedagogy z chomutovských mateřských, základních a středních škol. Slavnostní předání se uskutečnilo v krásných prostorách kostela svaté Kateřiny. Přejeme jí hodně sil a nadšení do dalších let.

Rubriky
Ocenění

ČEPS motivuje naše žáky

Společnost podporuje odborné vzdělávání Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se přesvědčilo celkem patnáct nejlepších žáků ze všech prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni a kterým bude v letošním roce vyplaceno stipendium v celkové výši patnácti […]

Rubriky
Ocenění

Nevzdáváme se!!!

Naše škola se snaží i nadále ze všech sil bojovat proti koronaviru, a to doslova. Nejen, že se nám podařilo překonat hranici pěti set výtisků ochranných štítů, které dodáváme na místa, kde jsou zapotřebí, ale zdárně odoláváme i technickým problémům, jež bohužel 3D tisk doprovází. Naše 3D tiskárny, které tisknou téměř nepřetržitě, se proti nám […]

Rubriky
Ocenění

Nových technologií není potřeba se bát!

Nejen studenti v soutěžích, ale i učitelé reprezentují naši školu! Důkazem toho je ocenění našeho kolegy Ing. Jana Hartmana, který je členem skupiny Microsoft. Za práci v komunitě získal ocenění především za snahu zavádět produkty MS do školství a do výuky.

Rubriky
Ocenění

Ocenění naší školy

Ve středu 22. 1. 2020 v areálu Nexen Tire Europe převzal ředitel naší školy Ing. Jan Lacina ocenění pro průmyslovku v rámci soutěže Škola doporučená zaměstnavateli 2019. Z celého Ústeckého kraje naše škola obsadila třetí místo.

Rubriky
Ocenění Oznámení Sport

Sportovní úspěchy našich žáků, info ke Zdravotní Tv, přání do nového školního roku

Loňský školní rok přinesl našim sportovním reprezentantům opět mnoho úspěchů. Největším bylo bezesporu 5. místo našich hokejbalistů v celostátním finále. Medailová umístění v krajských kolech – 2. místa volejbalistů a již zmíněných hokejbalistů, 3. místo šachistů, čtvrté plavců a  páté fotbalistů stojí rovněž za zmínku. Zúčastnili jsme se 18 x okresních kol, z toho 7x jsme […]

Rubriky
Ocenění Očima kantorů

Životní jubileum

V těchto předprázdninových dnech oslavil významné životní jubileum náš pan ředitel Ing. Jan Lacina. Za celý kolektiv zaměstnanců SPŠ a VOŠ Chomutov mu děkujeme za jeho kvalitně odváděnou, nelehkou práci a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě. Gratulujeme!  

Rubriky
Ocenění Očima studentů

Třída 1.A pro svou paní třídní učitelku

Mgr. Evu Pěknou nafotila sadu fotografií, kterou jí předala v upomínku u příležitosti jejího odchodu z naší školy, po jejím mnohaletém pedagogickém působení. Tímto jí chtěli poděkovat za její starostlivost a péči, kterou jim jako jejich třídní učitelka věnovala. » FOTOGALERIE

Rubriky
Ocenění

Ocenění našeho pedagoga

U příležitosti letošního Dne učitelů byl na Městské radnici v Chomutově oceněn primátorem města náš dlouholetý pedegog Ing. Stanislav Mikšovic. Na střední průmyslové škole působí již 40 let a vyučuje odborné elektrotechnické předměty s maximálním zaujetím a zapojením moderních technologií. Své znalosti a dovednosti dokáže lidským přístupem předat žákům a studentům školy. Aktivně se podílí […]