Rubriky
Akce školy Nástěnka O škole Ocenění

Jak jsme letos Den učitelů slavili?

28. březen, den narození J. Á. Komenského, je dnem, který je s řadou akcí spojen. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Dopolednem počínaje společně jsme si svůj den připomněli a s naší zástupkyni Vlastičkou Galuszkovou její narozeniny, které na stejný den připadají, oslavili. I zde jí ještě jednou především zdraví a sílu přejeme. U příležitosti tohoto […]

Rubriky
Ocenění Pro rodiče Pro studenty Úspěchy studentů

Motivační stipendia 15×15

Mít dobré známky se vyplatí, o tom se každoročně přesvědčí patnáct našich žáků Škola a společnost ČEPS a.s. dlouhodobě realizuje projekt podpory žáků formou motivačních stipendií pro nejlepší. Dle stanovených kritérií byl v závěru školního roku 2022/2023 vybrán nejlepší žák z každé třídy 1. – 3. ročníku. S rozběhem nového školního roku , 4. 9. 2023, byly uzavřeny […]

Rubriky
Absolventi Nástěnka Ocenění Úspěchy studentů

Naši žáci se ve světě neztratí

Že se za své bývalé žáky nemusíme stydět, o tom nás přesvědčuje vedení FEL ZČU, které za výborné studijní výsledky a další výrazné aktivity nejrůznějšího charakteru ocenilo Cenou děkana FEL 8 našich absolventů. Jejich úspěchy po absolvování naší školy jsou současně i úspěchy našich učitelů, kteří je pro další studium dobře připravili. I jim za […]

Rubriky
Akce školy Ocenění Soutěže a olympiády

Vánoční prezentiáda

Čas předvánoční jsme letos věnovali zdokonalování vlastního projevu a schopnosti dokázat co nejlépe prezentovat sami sebe. První až třetí ročníky měly za úkol představit svoji třídu tím nejoriginálnějším způsobem tak, aby co nejvíce zaujaly publikum (porotu). Pro 1. ročníky byla zvolena forma tištěné knihy, starší ročníky měly oslnit především svým živým vystupováním. Vzhledem k tomu, že […]

Rubriky
Nástěnka Ocenění Úspěchy studentů

Vzdělání je bohatstvím každého versus stipendium jako nástroj motivace

Partnerství průmyslovky s firmou ČEPS trvá. ČEPS, a.s.  znovu  ocenila kvalitu a podpořila odborné vzdělávání. Že výtečné známky mohou  přinést skvělý pocit, ba dokonce i nemalé finanční ohodnocení, o tom se letos opět  přesvědčila skupina patnácti nejlepších průmyslováků, absolventů prvních, druhých a třetích ročníků, které se firma ČEPS již poněkolikáté rozhodla odměnit zajímavým bonusem v […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka O škole Ocenění

Události se Dnem učitelů propojené

Se závěrem měsíce března a zejména s jeho 28. dnem je svázána celá řada akcí, kterých jsme se společně účastnili. Nelze nepřipomenout tento významný den, jenž se pojí s narozením J. Á. Komenského, osobností, která k naší profesi neodmyslitelně patří. Stejného dne se narodila i naše kolegyně, zástupkyně ředitele Vlastička, se kterou jsme se sešli […]

Rubriky
Nástěnka Ocenění

Proč má práce učitele smysl?

Cenou děkana FEL za výborné studijní, odborné, sportovní a další aktivity byli oceněni absolventi naší školy V. Ježek, P. Stašek, J. Timofiejev a J. Voňka. Úspěchy našich žáků jsou i našimi úspěchy, za což patří dík nám všem. Děkujeme učitelům za dobrou přípravu žáků, kteří nám dělají dobré jméno na vysokých školách nebo v praxi. […]

Rubriky
Nástěnka Ocenění

Doba koronavirová ukázala, jak náročná je práce učitele

Gratulujeme Ing. Haně Šťastné, která byla oceněna plaketou J. Á. Komenského společně s dalšími dvaceti pedagogy z chomutovských mateřských, základních a středních škol. Slavnostní předání se uskutečnilo v krásných prostorách kostela svaté Kateřiny. Přejeme jí hodně sil a nadšení do dalších let.

Rubriky
Ocenění

ČEPS motivuje naše žáky

Společnost podporuje odborné vzdělávání Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se přesvědčilo celkem patnáct nejlepších žáků ze všech prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni a kterým bude v letošním roce vyplaceno stipendium v celkové výši patnácti […]

Rubriky
Ocenění

Nevzdáváme se!!!

Naše škola se snaží i nadále ze všech sil bojovat proti koronaviru, a to doslova. Nejen, že se nám podařilo překonat hranici pěti set výtisků ochranných štítů, které dodáváme na místa, kde jsou zapotřebí, ale zdárně odoláváme i technickým problémům, jež bohužel 3D tisk doprovází. Naše 3D tiskárny, které tisknou téměř nepřetržitě, se proti nám […]