Rubriky
Absolventi Nástěnka Ocenění Úspěchy studentů

Naši žáci se ve světě neztratí

Že se za své bývalé žáky nemusíme stydět, o tom nás přesvědčuje vedení FEL ZČU, které za výborné studijní výsledky a další výrazné aktivity nejrůznějšího charakteru ocenilo Cenou děkana FEL 8 našich absolventů.

Jejich úspěchy po absolvování naší školy jsou současně i úspěchy našich učitelů, kteří je pro další studium dobře připravili. I jim za to náleží velké poděkování a co může být pro učitele větším oceněním?