Rubriky
Sportovní kurzy

CTK Lesná 2024

V termínu 3. – 7. 6. 2024 se uskutečnil Sportovní kurz druhých ročníků rozdělený na dvě části. Cyklo turistika na Lesné a pěší turistika na Klínech. Za pěší část náleží dík paní učitelce Rosecké a všem kolegům, kteří na akci participovali.

Cyklistická část zahájila cestou na Lesnou a postupným rozdělováním do družstev. První výkonnostní dělení proběhlo na Kameničce (přehrada nad Bezručovým údolím) a následně ještě na novodomské křižovatce.  Při této cestě bohužel došlo k úrazu, který nám zkalil radost z jinak velmi vydařené akce.

První den jsme měli poněkud drsnější počasí, které se v následujících dnech alespoň částečně zlepšilo. Díky tomu se nám podařilo splnit program kurzu v plném rozsahu. Každý den jsme absolvovali cyklistický výlet. Vrcholové družstvo zvládlo v pěti dnech přes dvě stě kilometrů, což v horském terénu rozhodně není málo. V čase mimo cyklistiku hráli účastníci drobné hry a soutěže, závodili v časovce jednotlivců a jízdě zručnosti. Proběhly přednášky na téma první pomoc, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných situací. Několikrát jsme vyšetřili čas na nácvik „spartakiády“ k oslavě 150 let naší školy, včetně natočení videa. Pokud chlapcům v bohatém programu ještě zbyly síly, zahráli si fotbálek na multifunkčním hřišti s umělým povrchem.

Kurzu se zúčastnilo 59 žáků z toho jedna dívka. Všechny frekventanty chci pochválit. Do jednoho zvládli značnou fyzickou zátěž, na kterou jsou ne všichni zvyklí. Rovněž postoje a chování hodnotíme jako velmi dobré. Nejlepším cyklistou se stal Vašek Linka, který zvítězil v časovce (suverénně) i jízdě zručnosti.

Speciálně chci poděkovat všem kolegům, kteří se na kurzu podíleli. Každý měl v instruktorském týmu svou úlohu a každý z nás se vydal z fyzických sil (poměrně výrazně). Nejvíce však děkuji všem za odvahu přijmout na sebe obrovskou zodpovědnost! Děkuji!