Rubriky
Vybavenost školy

Elektromobilita – jdeme s trendy současné doby

V rámci dlouhodobé spolupráce se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově, poskytujeme žákům 3. a 4. ročníku oboru autotronik odbornou výuku v laboratořích elektrotechnických měření na naší škole. V souvislosti s progresívním trendem rozvoje elektromobility připravujeme pro autotroniky nové úlohy zaměřené právě na tuto oblast. K pohonu současných elektromobilů se nejčastěji využívá asynchronních […]

Rubriky
Vybavenost školy

Maticový LED display

Pro laboratoře mikroprocesorové techniky vznikl nový přípravek – Maticový LED display 32 x 8 bodů. Je určen jako výstupní periferie v úlohách programování mikrořadiče ATmega 128 a umožňuje demonstrovat a pochopit princip multiplexního způsobu řízení displaye při zobrazování alfanumerických znaků a jednoduchých grafických symbolů, jejich dynamický posun po zobrazovači apod. Otakar Mašek

Rubriky
Vybavenost školy

Nové přípravky do laboratoří EM

Pro nové moderní regulační autotransformátory, jimiž jsme vybavili laboratoře elektrotechnických měření koncem hlavních prázdnin, byla zhotovena sada deseti kusů redukcí sloužících k připojení nových přístrojů do měřících úloh.

Rubriky
Vybavenost školy

Renovace Elektroinstalační dílny za podpory United energy

Na konci školního roku 2019/2020 a začátkem nového školního roku byla dokončena částečná rekonstrukce Elektroinstalační dílny, ve které vede vyučování pan učitel Jurčík. Celkovou rekonstrukcí a modernizací prošly panely sloužící k tréninku zapojování domovní instalace. Dodány byly nové typy elektroměrů, schodišťových automatů, přibylo pohybové čidlo a modernizací prošly i klasické domovní vypínače. Dále byly v […]

Rubriky
Vybavenost školy

Průběžná inovace vybavení laboratoří

Žákovská pracoviště laboratoří elektrotechnických měření budou doplněna o třicet kusů nově zhotovených koaxiálních měřících kabelů s konektory typu BNC a banánky, sloužících k připojování např. generátorů signálu či osciloskopů do měřených úloh. » FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Nové měřící kabely a inovace úloh

Pro laboratoře elektrotechnických měření připravujeme během prázdnin inovaci úloh pro čtvrté ročníky a modernizaci vybavení. Sadu nových měřících kabelů upravujeme pro potřeby laboratoří doplněním kontaktních oček vhodných k uchycení pod přístrojové svorky. » FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Přípravky pro úlohy z EM

K rozšíření možností využití kamerového inspekčního systému v úlohách z elektrotechnického měření vznikly dva nové přípravky. Vstupně – výstupní univerzální porty a opticky oddělené vstupní a výstupní porty umožňují ovládat externí periferie, např. výkonová relé, optickou či zvukovou signalizaci, registrovat stisknutí tlačítka, či sepnutí koncového spínače a podobně. » FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Inovujeme pracoviště strojového vidění

Naše škola disponuje dvěma pracovišti s pokrokovou a v průmyslové praxi hojně využívanou technologií strojového vidění. Technologie umožňuje provádět průběžnou inspekci výrobního procesu, automatizovat kontrolu jednotlivých technologických kroků výroby s cílem dosažení co nejvyšší kvality, efektivity a produktivity výroby. Díky projektové spolupráci s průmyslovými výrobními závody z našeho regionu můžeme nyní obě svá pracoviště inovovat […]

Rubriky
Vybavenost školy

Modul s LED RGB

K výuce programování vícekanálového řízení pomocí pulzně šířkové modulace bude sloužit nový přípravek se svítivou diodou RGB. Změnou střídy řídícího signálu a tím i jasu tří barevných složek světla ( červená, modrá, zelená ) lze získat téměř libovolný barevný odstín. Úkolem v úloze bude tedy programově ovládat nezávisle tři samostatné generátory signálu PWM. Přípravek je […]

Rubriky
Vybavenost školy

Přípravek pro laboratoře MIT

K ukázce využití pulzně šířkové modulace  (PWM) jako jedním ze způsobů regulace otáček malých stejnosměrných motorů vznikl nový přípravek pro laboratoře MIT ( vyučující p. ING. L. Vlček) . Přípravek bude využit v úlohách programování mikrořadičů Atmel ATMEGA. » FOTOGALERIE