Rubriky
Vybavenost školy

Nové přípravky do laboratoří EM

Pro nové moderní regulační autotransformátory, jimiž jsme vybavili laboratoře elektrotechnických měření koncem hlavních prázdnin, byla zhotovena sada deseti kusů redukcí sloužících k připojení nových přístrojů do měřících úloh.

Rubriky
Vybavenost školy

Renovace Elektroinstalační dílny za podpory United energy

Na konci školního roku 2019/2020 a začátkem nového školního roku byla dokončena částečná rekonstrukce Elektroinstalační dílny, ve které vede vyučování pan učitel Jurčík. Celkovou rekonstrukcí a modernizací prošly panely sloužící k tréninku zapojování domovní instalace.

Dodány byly nové typy elektroměrů, schodišťových automatů, přibylo pohybové čidlo a modernizací prošly i klasické domovní vypínače. Dále byly v dílně vyměněny stoličky pro komfortnější výuku žáků a učitelům byly dodány nové zkoušečky a detektory pro snadnější diagnostiku studentských zapojení.

Realizace rekonstrukce probíhala v průběhu Covidové karantény, kdy na rekonstrukci pracoval pan učitel Jurčík za asistence ostatních dílenských učitelů. Když na konci školního roku probíhala odborná praxe studentů 2. a 3. ročníků, došlo k dotažení rekonstrukce až do zdárného konce za jejich vydatného přispění.

Poděkování patří všem, kteří na rekonstrukci spolupracovali, zejména pak společnosti United energy, která poskytla finanční prostředky pro její realizaci.

Rubriky
Vybavenost školy

Průběžná inovace vybavení laboratoří

Žákovská pracoviště laboratoří elektrotechnických měření budou doplněna o třicet kusů nově zhotovených koaxiálních měřících kabelů s konektory typu BNC a banánky, sloužících k připojování např. generátorů signálu či osciloskopů do měřených úloh.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Nové měřící kabely a inovace úloh

Pro laboratoře elektrotechnických měření připravujeme během prázdnin inovaci úloh pro čtvrté ročníky a modernizaci vybavení. Sadu nových měřících kabelů upravujeme pro potřeby laboratoří doplněním kontaktních oček vhodných k uchycení pod přístrojové svorky.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Přípravky pro úlohy z EM

K rozšíření možností využití kamerového inspekčního systému v úlohách z elektrotechnického měření vznikly dva nové přípravky. Vstupně – výstupní univerzální porty a opticky oddělené vstupní a výstupní porty umožňují ovládat externí periferie, např. výkonová relé, optickou či zvukovou signalizaci, registrovat stisknutí tlačítka, či sepnutí koncového spínače a podobně.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Inovujeme pracoviště strojového vidění

Naše škola disponuje dvěma pracovišti s pokrokovou a v průmyslové praxi hojně využívanou technologií strojového vidění. Technologie umožňuje provádět průběžnou inspekci výrobního procesu, automatizovat kontrolu jednotlivých technologických kroků výroby s cílem dosažení co nejvyšší kvality, efektivity a produktivity výroby.

Díky projektové spolupráci s průmyslovými výrobními závody z našeho regionu můžeme nyní obě svá pracoviště inovovat a studentům umožnit práci na nejmodernějším zařízení. Inspekční kamerový systém se spodní projekcí kontrolovaného výrobku i systém s rotačním dopravníkem s horním snímáním budou nyní vybaveny moderní plně digitální snímací jednotkou s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí snímkování. Inovováno bude i programové vybavení obou pracovišť na nejnovější verzi Vision Builderu firmy National Instruments.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Modul s LED RGB

K výuce programování vícekanálového řízení pomocí pulzně šířkové modulace bude sloužit nový přípravek se svítivou diodou RGB. Změnou střídy řídícího signálu a tím i jasu tří barevných složek světla ( červená, modrá, zelená ) lze získat téměř libovolný barevný odstín. Úkolem v úloze bude tedy programově ovládat nezávisle tři samostatné generátory signálu PWM. Přípravek je určen pro laboratoř mikroprocesorové techniky ( Ing. L. Vlček ).  

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Přípravek pro laboratoře MIT

K ukázce využití pulzně šířkové modulace  (PWM) jako jedním ze způsobů regulace otáček malých stejnosměrných motorů vznikl nový přípravek pro laboratoře MIT ( vyučující p. ING. L. Vlček) . Přípravek bude využit v úlohách programování mikrořadičů Atmel ATMEGA.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Vybavenost školy

Průmyslovka v boji s koronavirem

Škola je sice zavřená, žáci se učí on-line, ale i naši učitelé se snaží pomoci tam, kde je to nutné. Dali jsme k dispozici své školní pomůcky, které momentálně nejsou k výuce potřeba. Školní 3D tiskárny nezahálí, ba naopak. „V průběhu čtrnácti dnů byly zatíženy tak, že  téměř vypovídají poslušnost,“ sdělila naše zástupkyně, která se obětavě zapojila do akce 3D tiskem proti koronaviru ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, chomutovskou knihovnou, Domečkem Chomutov a 3D tisk pro Kadaň. Čtyři školní tiskárny dokázaly vyrobit 250 kusů těchto ochranných štítů, které už nyní slouží Městskému ústavu sociálních  služeb v Jirkově, strážníkům MěP a lékařům chomutovské nemocnice či  jirkovské polikliniky.

„Nápad, odhodlání a chuť pomáhat by byla, ale dochází nám už síla a materiál,“ dodává Ing. Galuszková, která během týdne strávila u tiskáren většinu svého času a na výrobu spotřebovala téměř jedenáct kilogramů materiálu.

Do našich oblastních médií jsme vyslali výzvu pro ostatní, kteří by se chtěli zapojit a případně nám pomoci, velké poděkování náleží Ing. Vlčkovi a Ing. Šléglovi a Mgr. Zichové, kteří se též do projektu zapojili a obětavě vypomáhali. Děkujeme všem!

Zhlédněte přiložené video ?.

Rubriky
Vybavenost školy

Nové laboratorní kabely

Laboratoře elektrických strojů a elektrotechnických měření budou vybaveny sadou sto kusů nových laboratorních zapojovacích kabelů, které pro potřeby laboratoří technik školy upravil montáží kovových oček umožňujících upevnění kontaktu pod šroubovací přístrojovou svorku. Barevné odlišení kabelů zvyšuje přehlednost v zapojovaných obvodech a použité kvalitní materiály slibují vyšší životnost a stabilní kontakt s nízkými přechodovými odpory.

» FOTOGALERIE