Rubriky
Vybavenost školy

Maticový LED display

Pro laboratoře mikroprocesorové techniky vznikl nový přípravek – Maticový LED display 32 x 8 bodů.

Je určen jako výstupní periferie v úlohách programování mikrořadiče ATmega 128 a umožňuje demonstrovat a pochopit princip multiplexního způsobu řízení displaye při zobrazování alfanumerických znaků a jednoduchých grafických symbolů, jejich dynamický posun po zobrazovači apod.

Otakar Mašek