Rubriky
Akce školy

Přijímací zkoušky

Dne 3. a 4. května se konaly přijímací zkoušky uchazečů o vzdělávání na naší škole. Po kontrole potvrzení o negativním testu na onemocnění Covid-19 byli uchazeči nasměrováni našimi vyučujícími do příslušných učeben, ve kterých probíhaly za dodržení hygienicko-epidemiologických opatření vlastní přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a také vyvěšeny ve vestibulu budovy školy do 21. května 2021. Několik momentek z atmosféry a průběhu zkoušek můžete zhlédnout v naší fotogalerii:

Všem uchazečům o studium na SPŠ v Chomutově držíme palce a přejeme hodně štěstí při skládání přijímací zkoušky!  

Otakar Mašek

Rubriky
Prezentace školy

Případová studie Microsoft

V nedávné době bylo zveřejněno video firmy Microsoft o využívání a licencování software a nástrojů O365 ve školách ústeckého kraji. Pro natáčení byly vybrány tři školy, Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem, teplické gymnázium a naše průmyslovka. To, že jsme byli oslovení firmou Microsoft pro natáčení případové studie není náhoda.

Naše škola zvolila platformu O365 jako základní nástroj ještě před vypuknutím pandemie a v době distanční výuky se naplno projevily výhody aplikací Teams, OneNote, Whiteboard, Forms a dalších. A také to, že řada našich učitelů se průběžně účastní školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit pořádané touto firmou. A nejen učitelů, ale i žáci naší školy byli a jsou aktivní v prestižním programu STC. Natáčení sekvencí pro toto video bylo, vzhledem k stávající situaci, velmi ztíženo a bylo možno pozvat pouze nutné minimum účinkujících. Na základě požadavků firmy MS se natáčení účastnil Ing. Hartman z pozice správce O365 a Mgr. Kubánková coby zástupce učitelů vyučující humanitní předměty. Žáky zastupovali členové mediálního týmu David Jurka a Hynek Mařík.

Ve výsledném video spotu vystupuje také hejtman ústeckého kraje, protože kraj jako zřizovatel středních škol a dalších vzdělávacích zařízení platí všem těmto institucím licence. A proto také všichni učitelé a žáci mají k dispozici nejen aplikace O365, ale také programy Office 2019 a možnost instalace nebo upgrade operačního systému Win10 na svých počítačích.
Na video Microsoftu a ústeckého kraje se můžete podívat i na stránkách naší školy.    

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Soutěže a olympiády

Krajské kolo v programování 2021

Šest našich studentů se zúčastnilo 22.4.2021 krajského kola soutěže v programování. Soutěž probíhala distančně. Kategorii “Programování – mládež” ovládl náš student Kryštof Gärtner (A4), který se stal jednoznačným vítězem. Dvě ze čtyř úloh programoval v jazyce Python, zbývající 2 úlohy převážně grafického charakteru v jazyce C#. Další dva zástupci naší školy v této kategorii se dělí o 7. – 9. místo (V. Horčička -V3) a o 10. – 11. místo (J. Zetek – V3).

V kategorii “Programování mikrořadičů” se umístil J. Vejražka (A4) na 3. místě, J. Drexler (V3) na 4. místě a A. Kučera (V3) na 6. místě. Všichni tři soutěžili s Arduinem. V kategorii “Programování webu” jsme letos žádného zástupce neměli.

Vítězi blahopřejeme a doufáme, že bude ústřední komisí vybrán do celostátního kola. Všem ostatním soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Informace o hygienicko-epidemiologických podmínkách realizace přijímacích zkoušek

Uchazeč koná JPZ, pokud nemá příznaky COVID 19 a doloží negativní výsledek testu. Tento doklad může nahradit laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění (pokud neuplynulo 90 dní), nebo dokladem o negativním výsledku vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (v předchozích 7 dnech), nebo certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé dávky). Uchazeč požádá o provedení testu školu, v níž je žákem, a tato vydá doklad o výsledku testu. K JPZ se na SŠ dostaví s dokladem o negativním výsledku testu.

Pokud tak neučiní, není mu zkouška umožněna

2. Je nutné dodržovat 2m rozestupy. 

3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí, že musí mít respirátor. 

4. Zákonní zástupci musí zůstat před školou. 

5. Po vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. 

6. V prostorech školy je povinností po celou dobu nosit respirátor (příp. zdravotnickou roušku). 

7. Ve zkušební místnosti je nezbytné dodržet zásadu jednoho žáka v lavici. 

8. Přestávku mezi zkouškami mohou žáci trávit na zahradě školy, popř. ve zkušební místnosti, stále dbají na dodržování 2 m rozestupů. 

9. Při návratu do zkušební místnosti je nutné si opět vydezinfikovat ruce.

 Případné dotazy směřujte na zizkova@spscv.cz

Rubriky
O škole

Naše sochy

Pokaždé když vstupuji do naší školy hlavním vchodem, tak mám pocit, že mě někdo bedlivě sleduje, že se někdo dívá. A stačí zvednout hlavu a podívat se vzhůru. A zjistíte, že z výše druhého parta na vás hledí monumentální ženská hlava. Tato hlava patří jedné ze dvou soch, které zdobí průčelí naší školy.  Jsou to alegorické plastiky v nadživotní velikosti, z nichž ženská postava znázorňuje Elektrotechniku a mužská postava představuje Strojírenství. Tyto dvě sochy byly zhotoveny u příležitosti výstavby nové budovy naší školy a letos tomu je právě 120 let, kdy byla stavba zahájena. Sochy jsou velké a impozantní a s malou újmou přežily i přístavbu druhého patra školy, ke které došlo v letech 1926-27. Zvýšení budovy a přesun o patro výše našim sochám paradoxně uškodil. Ocitly se tak trochu mimo zorné pole, a proto i dnes hodně Chomutováků a studentů naší školy o jejich existenci neví.  A donedávna se také nevědělo, kdo je jejich autorem. V historických materiálech je pouze informace, že tyto sochy zhotovila c.k odborná škola sochařská a štukatérská v Hořicích na základě objednávky c.k. ministerstva kultu a vyučování. Ale každá socha má svého autora, a tak i naše sochy mají svého. Přesto, že na první pohled jsou si sochy podobné, každá z nich má jiného autora. Autorem návrhu a modelu sochy Elektrotechnika je c.k profesor Václav Suchomel (1869 -1930) a autorem návrhu a modelu sochy Strojírenství je c.k. profesor Mořic Černil (1859-1933). Podle jejich návrhu byly sochy zhotoveny v odborných dílnách zmíněné školy a v roce 1902 byly instalovány na novou budovu naší školy. Čas plyne jako voda a za 120 let se zub času podepsal i na našich sochách. A nejen čas, ale i všudypřítomní holubi přispěli svým dílem.  Přesto stále naše sochy důstojně shlížejí na již třicátou generaci studentů a žáků naší školy a určitě ještě dlouhý čas budou pohlížet na další a další generace. Studentů, učitelů i Chomutováků. Podívejte se na naše sochy zblízka v krátkém videoklipu a až půjdete do školy, nebo jenom tak okolo, zdvihněte hlavu….

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Rozřazení 2. ročníků do specializací

Pro školní rok 2021/2022 je platné následující rozřazení žáků 2. ročníků do specializací:

Rubriky
Pro studenty

Co nabízí FEL ZČU v Plzni?

Zhlédni video, které tě určitě zaujme a může ovlivnit výběr tvé budoucí specializace.

Rubriky
Soutěže a olympiády

Logická olympiáda 2020 – výsledky

V měsíci říjnu proběhlo nominační kolo logické olympiády, kterého se zúčastnilo 12 žáků z naší školy. Čtyři z nich postoupili do krajského kola, které se letos vzhledem mimořádné situaci konalo též online. Nejlépe se z našich žáků na 17.-18. místě umístil Jiří Drexler z V3 (na místech před ním byli pouze samí gymnazisté). Dalšími krajskými řešiteli byli J. Pastýřík (V3), D. Hrdý (V4), M. Hříchová (V3). Celostátní finále bylo letos zrušeno.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Irina Urbanová

Rubriky
Nástěnka Soutěže a olympiády

Matematická olympiáda 2020/21

70. ročník MO byl již vyhlášen ve věstníku MŠMT. Zadání domácího kola naleznete na stránkách www.jcmf.cz – matematická olympiáda – olympiáda pro SŠ. Pro 1. ročník je určena kat. C, pro 2. roč. kat. B a pro 3. a 4. roč. je určena kat. A. 

Další informace naleznete na uvedených stránkách. Online kurzy k domácím úkolům proběhnou nyní v listopadu, popř. dohledáte záznamy z přednášek.

Vzhledem k dané situaci je možné, že se letos některá kola MO mohou konat polodistanční (tj. žáci řeší úlohy na svých školách) nebo distanční (žáci řeší úlohy doma, například pod dohledem kamery) formou.

Zájemci se též mohou přihlásit na email: urbanova@spscv.cz

Mgr. Irina Urbanová

Rubriky
Maturity Nástěnka

Maturita 2021

Informační video k maturitním zkouškám