Rubriky
Maturity

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení V4 a TM4

Ve čtvrtek 9. června se v prostorách kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům tříd V4 a TM4. Za vedení města Chomutova popřál absolventům mnoho úspěchů v profesním i osobním životě pan Mgr. Milan Märc a za vedení SPŠ pronesl slavnostní slovo pan ředitel Ing. Jan […]

Rubriky
Akce školy

Kapka 97 – přednáška

Dne 8. 6. 2022 proběhla pro dívky přednáška zástupců Kapky 97, občanského sdružení onkologických pacientů a přátel.  Děvčata získala informace o prevenci rakoviny prsu,  jaké rizikové faktory hrají při vzniku nemoci roli či co je to screening a kdy na něj mají nárok. Dozvěděly se také, jak se správně samovyšetřovat.  Ing. Jana Rosecká

Rubriky
Maturity

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 2. června se v prostorách kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům tříd E4 a S4. Za vedení města Chomutova popřál absolventům mnoho úspěchů v profesním i osobním životě pan Mgr. Milan Märc a za vedení SPŠ pronesl slavnostní slovo pan ředitel Ing. Jan […]

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky 2022

Ústní část „zkoušky z dospělosti“ skládají studenti čtvrtých ročníků právě v těchto dnech a celý učitelský sbor našim žákům přeje mnoho štěstí na vylosovanou otázku a hodně úspěchů při prezentaci svých znalostí.  Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Praktické maturity 2022

Ve dnech 9. až 20. května probíhala na naší škole praktická část maturitních zkoušek. Několik snímků z odborných pracovišť, kde zkoušky probíhaly, ilustruje atmosféru zúročování vědomostí nabytých za čtyři roky studia na SPŠ. Otakar Mašek

Rubriky
Soutěže a olympiády

Výsledky matematických soutěží – jaro 2022

V měsíci březnu a dubnu proběhly matematické soutěže, jejichž výsledky byly vyhlášeny až v květnu. V soutěži „Matematický klokan“ se v kategorii junior na 1. místě ve školním kole umístil Rostislav Lacek z 2B, v kategorii student se na 1. místě umístila Markéta Hříchová z V4. Počet bodů Rosťovi stačil i na 1. místo v okresním kole. Matematické olympiády se v letošním roce zúčastnil […]

Rubriky
Výuka

Kdo si hraje, nezlobí

Žáci 2.D si již podruhé zpestřili hodiny výpočetní techniky programováním arduina. Místo programování v jazyce C# si při prvním setkání s arduinem připojili k mikrořadiči LEDky a seznámili se s vývojovým prostředím Arduino IDE. Současně prověřili své znalosti ze základů elektrotechniky v praxi, protože si sami museli vymyslet a realizovat zapojení LED a rezistorů. Poté […]

Rubriky
Soutěže a olympiády

Krajské kolo soutěže v programování

21.4.2022 se uskutečnilo na SPŠ v Ústí nad Labem krajské kolo soutěže v programování. I letos byli účastníky 4 žáci naší školy (všichni z V4). Mezi 10 soutěžícími v kategorii „Programování mikrořadičů“ zvítězil Václav Horčička a další náš zástupce v této kategorii Jiří Drexler se umístil na 4. místě. V kategorii „Programovací jazyky mládež“, které […]

Rubriky
Akce školy

TECHNODAYS 2022

Ve dnech 21. až 23. dubna 2022 bude probíhat v Městském divadle v Chomutově již desátý jubilejní ročník veletrhu Technodays, který pořádá Okresní hospodářská komora Chomutov. Tento prestižní veletrh prezentuje a propaguje především lokální firmy z Ústeckého kraje a prostřednictvím svých zástupců představuje jejich výrobní program a náplň pracovních pozic vhodných pro absolventy středních škol a zájemce o […]

Rubriky
Výuka

Arduinem ve výuce to začíná…

Jako každý rok dospěli žáci druhé ročníku ve fyzice k tematickému celku „Mechanické kmitání“. Součástí výuky je tradičně také laboratorní práce na uvedené téma, během které se žáci snaží co nejpřesněji určit hodnotu tíhového zrychlení v místě svého bydliště za pomocí jednoduchého matematického kyvadla (nejdříve si vše nanečisto vyzkoušejí ve škole při hodině fyziky). Dva žáci třídy […]