Rubriky
Očima kantorů

Anglické komunikační dovednosti v praxi

Co se stane, když se “jazykářky” rozhodnou spojit síly a přesunout výuku mimo budovu školy? Ony i žáci získají zajímavý výsledek!

Pod vedením učitelek Vachtové a Kubátové měli žáci možnost projít chomutovský městský park a uplatnit své komunikační dovednosti v praxi. Cílem bylo procvičit si mluvený jazyk, především gramatiku stupňování přídavných jmen. Přitom se žáci natáčeli, a nakonec vznikla docela povedená videa. 1C předvedla, že se opravdu nebojí výzev a někteří rozmluvili i návštěvníky parku, se kterými dělali krátká interview. Hoši se do projektu vrhli s nadšením sobě vlastním. Ve velice krátkém čase připravili svůj vlastní koncept i otázky. Nestyděli se mluvit, reagovali adekvátně a pohotově a za to jim patří velká pochvala! A navíc si díky našim klukům mohli někteří kolemjdoucí pěkně procvičit angličtinu zdarma a ve svém volném čase. Věříme, že tento projekt byl pro žáky přínosný a že takovéto využití jazyka v praxi může někdy sloužit jako cennější zkušenost než výuka za zdmi tříd.

Bc. Barbora Kubátová

Rubriky
Očima kantorů

Učitelská online konference (nejen) o technologiích ve výuce

16. 3. 2021 se několik učitelek naší školy zúčastnilo výše zmíněné online konference. Zavřeli nám školy, zavřeli nám okresy, komunitu nadšených učitelů zavřít nemůžou. Ta je nadčasová a funguje on-line!

4 hodiny dlouhou akci o metodách a technice, které využíváme v naší učitelské praxi, pořádali GUG.cz, GEG.cz a Grow With Google. A přinesla opět spoustu námětů a nápadů. Co konkrétně?

Třeba: Jak natáčet cool výuková videa (nejen) pro své studenty – s Bronislavem Sobotkou (Pro ty, kteří přemýšlejí jak udělat svoje hodiny zábavnější a akčnější. Nebaví je stále znovu opakovat v hodinách stejné věci. Věří, že existuje něco lepšího než čistá frontální výuka. Chtějí se naučit něco nového a příjemně překvapit své studenty.)

Nebo: Užitečné doplňky prohlížeče, Dokumentů, Tabulek – Anička Šubrtová a Libor Olbrich (Dokumenty, Tabulky asi známe a používáme … a co takhle si je trochu vyšperkovat?)

A: Jak dočerpávat své duševní síly s Ivanou Štefkovou (Cítíte se vyčerpaní a nevíte odkud čerpat? Rozvíjejte svou psychickou odolnost. K dlouhodobým změnám stačí třeba jen 10 minut denně.)

No a spoustu dalšího …. Pokud to chcete slyšet, navštivte https://digiday.gug.cz/ nebo https://youtu.be/_9r4sZkpAgo

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. Muraňská. Nejprve studenty seznámila s principy a historií výroby elektřiny v tepelné elektrárně a poté je provedla všemi hlavními provozy elektrárny. Studenti se podívali do řídicího velínu, do kotelny a také do strojovny, která je srdcem elektrárny a středobodem výroby elektrické energie. Nevynechali ani 155 m vysokou chladicí věž, do jejích útrob samozřejmě nahlédli. Určitě zajímavou částí byly také bloky odpopílkování a odsíření spalin. Díky moderním technologiím se studenti dostali až „pod pokličku“ a prohlédli si i samotnou turbínu a generátor přímo zevnitř. Exkurze byla zakončena diskuzí a dotazy účastníků a také malou vědomostní soutěží, kde vítězové získali drobné ceny. Jedinou vadou této, nepochybně zajímavé, akce bylo to, že žáci nemohli vystoupat na nejvyšší českou rozhlednu (140m) , která je právě na vrcholu kotelny ledvické elektrárny. Celá exkurze byla totiž virtuální, což ale nic neubralo na její zajímavosti a atraktivitě.  A na tu rozhlednu si vyjedeme někdy v lepších časech.

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze do firmy ESIMA

Mít vlastní firmu, svoje podnikání, je snem mnoha mladých lidí … žáci TM4 měli unikátní možnost podívat se do místní rodinné firmy ESIMA s.r.o., která nabízí především komplexní řešení pro průmyslové objekty, a tak má opravdu široké zaměření a pestrou náplň práce.
Přímo od majitelů, manželů Endrštových, se studenti dozvěděli celou agendu chodu firmy, tzv. od A-Z, počínaje účetnictvím až po technologii výroby.
Ve výrobních prostorách jsme měli odborný výklad v anglickém jazyce, malé překvapení pro studenty, jelikož odbornice na úseku kvality je rodilá Francouzka.

Rubriky
Očima kantorů

Adaptační pobyt jako vyšitý

Se zahájením nového školního roku započaly i adaptační kurzy pro první ročníky. Pro tuto akci bylo zvoleno Vzdělávací a rekreační centrum Lesná. Jak se ukázalo, byla to skutečně výborná volba. Jako první, hned první školní den, vyrazila třída 1.E se svým třídním učitelem Ing. Macháčkem a Mgr. Lorencovou. Kurz byl koncipován jako dvoudenní. Hned po příjezdu do střediska si žáky převzal team Mgr. Herzánové a po rozdělení do skupin začaly dvě zajímavé aktivity. Žáci plnili zadané úkoly za pomoci GPS navigace a vysílačky, druhá skupina se s pomocí hledačky kovů a příslušenství snažila v prostoru bývalé obce najít nějaké „poklady“. Program pokračoval zhlédnutím zajímavého snímku o historii Lesné a krušnohorské historii. Další aktivity byly určeny k tomu, aby se žáci prvních ročníků seznámili mezi sebou, ale také aby se prvotně zcelily nové třídní kolektivy. Toto bylo nosnou osnovou adaptačního kurzu a další aktivity jednotlivých tříd byly již plně v režii učitelů a žáků. Některé třídy volily pochod na Jedlovou horu nebo na Helenčiny vodopády, jiné upřednostnily sportovní aktivity jako fotbal nebo lukostřelbu. Kurz končil druhý den obědem a odjezdem do Chomutova. Po 1.E vyrazily ve středu na kurz třídy 1.B a 1.C se svými třídními učiteli Mgr. Naxerem a Ing. Hartmanem. Tyto třídy obohatily svůj pobyt hrou, nazvanou Krušnohorský hovnivál, kde si chlapci ověřili nejen své fyzické schopnosti, ale zároveň byli i užiteční. Náležela jim za to odměna ze strany vedení střediska v podobě sladké tečky po obědě. Adaptační kurzy zakončily třídy 1.A a 1.D s trídními učitelkami Ing. Šťastnou a Mgr. Kubánkovou. Té také patří nepochybně velké poděkování za to, že byly letošní adaptační kurzy skutečně vydařené. Lesnou také navštívila nová zástupkyně ředitele paní Mgr. Žižková, která má v gesci první a druhé ročníky, a po konzultaci s pedagogy bylo navrženo, aby se adaptační kurzy prvních ročníků staly nedílnou součástí začátku školního roku a byly pořádány opět ve středisku Lesná, jehož zázemí je pro tuto akci jako stvořené.A protože jsme technická škola, tak technická zajímavost na závěr. Po celou dobu adaptačních kurzů probíhalo vápnění lesů v okolí Lesné. Vrtulník, který ho prováděl, měl svou základnu a čerpací stanici v bezprostřední blízkosti střediska. Žáci i učitelé měli možnost sledovat nejen vzlety a přistání tohoto stroje, ale i zajímavou pilotáž se zavěšeným břemenem. A to se také nevidí každý den.

» FOTOGALERIE

autor Ing. Jan Hartman , spoluautor Mgr. Dana Žižková

Rubriky
Očima kantorů

Letní škola s Ipady aneb Reportáž psaná na Ipadu

Ani letošní koronavirová krize nezabránila stovce nadšených učitelů, aby se sešli u příležitosti již sedmého ročníku Letní školy s Ipady, která se konala v Jeseníkách v Malé Morávce.

V letošním ročníku se účastníci přenesli do totalitou poznamenaných osmdesátek a celý pobyt byl koncipován v duchu socialistické rekreace. Hlavním úkolem bylo prezentovat středisko – hotel Neptun, učitelé společně vytvářeli retro noviny, apkovali, tabletili, dropovali, fotili, natáčeli a stříhali videospoty, vytvářeli animace, dokonce i cvičili spartakiádu. Velmi nápaditým způsobem tak propojili roky šedé totality s moderními technologiemi.

Kdekdo si možná pomyslí, proč si školením kazit zasloužený čas dovolené, ale pro nás zúčastněné určitě nebyla Letní škola promarněným časem, ba naopak jedná se o akci, která je pro všechny velkou inspirací a mnohým často navrací ztracenou chuť do práce. Velké poděkování patří neúnavným organizátorům, lektorům certifikovaným společností Apple jako odborníkům na využití IPadů ve škole.

Všem svým kolegům mohu akci jen vřele doporučit, jeďte se podívat tam, kde IPad není sprosté slovo, ale prostředek k výuce, který nemá žádné hranice a který spojuje učitele od mateřinek až po vysokou školu.

Rubriky
Očima kantorů

Další vzdělávání našich pedagogů

Zatím co žáci a studenti si užívají plnými doušky prázdninového volna, někteří naši učitelé se v tomto čase věnují svému dalšímu vzdělávání. Ne jinak je tomu i v tomto roce. V Moravských Kopanicích se v srpnu konal již desátý ročník Letní školy moderních učitelů. Partnerem tohoto týdenního školení je firma Microsoft a celý program je koncipován na využívání moderních technologií ve výuce.

Je celkem logické, že v letošním roce, v důsledku krize zaviněné Covid-19, byl program zaměřen především na technologie podporující distanční výuku. Ale v týdnu se našel prostor i na další zajímavé prezentace, ať už z oblasti robotiky, virtuální reality a další. Po celý týden probíhaly souběžně vždy tři různé prezentace, takže každý účastník si vždy našel právě to, o co měl největší zájem.

Za naši školu se tohoto školení zúčastnil již tradičně Ing. Jan Hartman. Ten také v průběhu školení obhájil certifikaci MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) a tak je i naše škola zastoupena v celosvětovém seznamu těchto učitelů. Zároveň SPŠ a VOŠ Chomutov získala prostřednictvím našeho učitele přístup k zajímavým novinkám a technologiím nejen od firmy Microsoft, které zcela určitě uplatníme jak ve výuce, tak i v naší praxi.

Ing. Vlasta Galuszková

Rubriky
Očima kantorů

Divadélko pro školy

Že romantika není jen romantismus přijela našim žákům předvést zkušená herecká dvojice z Hradce Králové. Kinosál školy se na chvíli proměnil v divadelní jeviště a žáci se přenesli do atmosféry devatenáctého století, kdy prostřednictvím scének a osobitého humoru nahlédli do tvorby hned několika romantických autorů. Nenásilnou zábavnou formou vstřebávali i ukázky určené spíše náročnějšímu divadelnímu publiku, poznali rukopis Goetha, lorda Byrona, Puškina, Huga, Máchy, Poa či Vrchlického, autorů, které by si jinak k četbě dobrovolně určitě nezvolili. Co divadélku nelze upřít především, je dobrý nápad, jak umožnit mladému divákovi poznat sílu a krásu této umělecké tvorby.

Rubriky
Očima kantorů Výuka

Učení hrou

Ne vždy musí být učení dril a “mučení”. Mnoho věcí se dá naučit i hrou. Ne všechny třídy a všichni žáci jsou však natolik rozumní a disciplinovaní, aby si mohli v hodinách hrát. To ale neplatí o žácích třídy 2A. Vždy se v hodinách angličtiny s vervou pustí do úkolů pro ně připravených. Tentokrát jim spolužačka Nela Tomsová připravila “zahřívací” aktivitu, kdy museli podle jejích anglických pokynů otevírat lahev, zavazovat tkaničku, nebo napsat čitelně svoje jméno a to s rukama zalepenýma tak, že nemohli použít palec. Nela zjistila, že není úplně lehké být na chvíli učitelkou a ostatní zjistili, že žít s hendikepem může být docela obtížné. A přitom všem si ještě procvičovali cizí jazyk. Pro učitele je moc “fajn” mít takové žáky, jako jsou ti ve třídě 2A 🙂

Rubriky
Očima kantorů

Letní škola moderních učitelů

V moravské Žítkové se v srpnu konal již devátý ročník Školy moderních učitelů. Tato akce, jejímž garantem je Microsoft, je zaměřena především na zavádění a využívání digitálních technologií ve školství. Letošního ročníku se účastnil za naši školu značně rozšířený tým, kdy spolu s Ing. Hartmanem jely paní učitelky Ing. Rosecká, Mgr. Žižková a Mgr. Dufková. Týdenní program se sestával z řady přednášek, seminářů a praktických cvičení z aplikacích zaměřených na využívání a zavádění moderních pomůcek a softwaru do výuky. V rámci tohoto programu jsme se seznámili s možnostmi systému O365 a jeho jednotlivými aplikacemi, především pak Teams, PowerPoint, OneDrive a další. Velice zajímavá byla také prezentace o zpracování dat aplikací PowerBI. Samostatnou kapitolou byla potom oblast virtuální reality a gamifikace výuky. Z pohledu naší školy právě virtuální realita je velmi zajímavá.  Měli jsme možnost vyzkoušet si jak virtuální brýle, tak i brýle HoloLens, ale i jednodušší nástroje, jako je třeba MergeCube. Další zajímavé semináře se týkali robotizace a IoT, kdy byly k vidění další zajímavé nástroje použitelné ve výuce. Všichni naši učitelé, kteří se tohoto nepochybně zajímavého týdne zúčastnili, získali certifikát MIE (Microsoft Innovative Educator) a Ing. Hartman certifikát MIEE, který zajišťuje, že naše škola má svého zástupce v celosvětovém katalogu inovativních učitelů.

moderní učitelé