Rubriky
Akce školy Nástěnka Očima kantorů Třídní akce

Adaptační pobyt 1.C

Tak jako ostatní první ročníky i třída 1.C vyrazila ve čtvrtek na svůj adaptační a seznamovací pobyt. Po příjezdu na Ranč u Matěje v nedalekém Blatně nás přivítalo nepříliš vlídné počasí v podobě drobného, ale vytrvalého deště. To však nezkazilo náladu ani žákům, ani pedagogům. Déšť ani nijak neuškodil plánovanému programu. Dopolední program totiž zajišťovaly pracovnice chomutovské […]

Rubriky
Očima kantorů Semináře Výuka

Jak na výuku robotiky

Se změnou RVP bude i na naší škole zavedena výuka robotiky. Proto se již nyní připravujeme na tuto změnu. 5. června se konal seminář DigiOMS na Gymnáziu a SOŠ v Podbořanech. Tohoto semináře se účastnil za naši školu Ing, Hartman. Dopolední část tvořily přednáška RNDr. Obdžálka z UK na téma „Jak na novou informatiku?“ a […]

Rubriky
Akce školy Exkurze Očima kantorů

Exkurze Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

V minulém týdnu se třída S3 během přijímacích zkoušek zúčastnila exkurze do firmy PARKER HANNIFIN, jejíž sídlo je v našem městě. Firma se zaměřuje na výrobu hydraulických a pneumatických systémů včetně jejich komponentů. Exkurze byla pro naše strojaře velmi přínosná, měli zde možnost vidět hydraulické mechanismy, s kterými se teoreticky seznamují v předmětu SSZ. Zároveň si z […]

Rubriky
Očima kantorů

Máme šikovné žáky !

Ve druhém ročníku se naši žáci začínají učit technickou angličtinu. Mimo jiné musejí být schopni odborně pohovořit o naší škole. Žáci 2A při této příležitosti vytvářeli plakáty, zahráli si na průvodce naší školou a K. Menhardové s J. Suchopárkem se podařilo připravit velmi zdařilou videonahrávku. Tak neváhejte, podívejte se na ni a posuďte sami jak […]

Rubriky
Očima kantorů

Etwinneři ze 2D

Ne vždy je v životě vše perfektní a podle plánu a tak se přihodilo, že se studenti ze 2D  museli “ popasovat” s nepřítomností svojí  “ angličtinářky” a samostatně pokračovat v projektu Etwinning. Po shlédnutí filmu Odd Girl Out se měli zamyslet nad navazujícími  tématy jako šikana, kyber šikana, záškoláctví, mezilidské vztahy a zpracovat prezentace v mezinárodních skupinách a […]

Rubriky
Očima kantorů

Anglické komunikační dovednosti v praxi

Co se stane, když se „jazykářky“ rozhodnou spojit síly a přesunout výuku mimo budovu školy? Ony i žáci získají zajímavý výsledek! Pod vedením učitelek Vachtové a Kubátové měli žáci možnost projít chomutovský městský park a uplatnit své komunikační dovednosti v praxi. Cílem bylo procvičit si mluvený jazyk, především gramatiku stupňování přídavných jmen. Přitom se žáci […]

Rubriky
Očima kantorů

Učitelská online konference (nejen) o technologiích ve výuce

16. 3. 2021 se několik učitelek naší školy zúčastnilo výše zmíněné online konference. Zavřeli nám školy, zavřeli nám okresy, komunitu nadšených učitelů zavřít nemůžou. Ta je nadčasová a funguje on-line! 4 hodiny dlouhou akci o metodách a technice, které využíváme v naší učitelské praxi, pořádali GUG.cz, GEG.cz a Grow With Google. A přinesla opět spoustu […]

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. […]

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze do firmy ESIMA

Mít vlastní firmu, svoje podnikání, je snem mnoha mladých lidí … žáci TM4 měli unikátní možnost podívat se do místní rodinné firmy ESIMA s.r.o., která nabízí především komplexní řešení pro průmyslové objekty, a tak má opravdu široké zaměření a pestrou náplň práce. Přímo od majitelů, manželů Endrštových, se studenti dozvěděli celou agendu chodu firmy, tzv. […]

Rubriky
Očima kantorů

Adaptační pobyt jako vyšitý

Se zahájením nového školního roku započaly i adaptační kurzy pro první ročníky. Pro tuto akci bylo zvoleno Vzdělávací a rekreační centrum Lesná. Jak se ukázalo, byla to skutečně výborná volba. Jako první, hned první školní den, vyrazila třída 1.E se svým třídním učitelem Ing. Macháčkem a Mgr. Lorencovou. Kurz byl koncipován jako dvoudenní. Hned po […]