Rubriky
Výuka

Návštěva amerického diplomata

Dne 10.3.2023 jsme byli poctěni návštěvou amerického diplomata, který přijel na besedu s našimi žáky ze tříd 2.C, A4, E4. Diplomat, se kterým se studenti setkali, byl Todd Jurkowski, zástupce kulturní atašé a ředitel sítě amerických center v ČR. Níže si můžete přečíst jeho krátké bio. Jak beseda probíhala? Todd nejprve mluvil o práci diplomata a vztahu ČR […]

Rubriky
Soutěže a olympiády

Vítězství v okresním kole anglické olympiády

Dne 13.2. se naši žáci Matyáš Barda(2.D) a Jiří Foukal(TM3) zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Zkouška se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. Písemná část trvala 60 minut a z hlediska slovní zásoby byla velmi náročná. Ústní část obsahovala také dvě části. První část byla formou výběru tématu a vyjádření svého názoru. Druhá část […]

Rubriky
eTwinning

Etwinning update

Část třídy 2.C i ve druhém pololetí pokračuje v mezinárodním projektu Etwinning. Pro partnery jsme připravili tyto dvě hry v aplikaci Kahoot: Zkusíte si také zahrát? Čeho se vlastně hry týkají? Jsou zaměřeny na dvě významné ženy naší historie – Elišku Přemyslovnu a Miladu Horákovou, které si studenti sami vybrali a následně v týmech o nich zpracovali podklady pro […]

Rubriky
eTwinning

Předvánoční Etwinning

Jak spolu souvisí vánoční přání a virtuální muzeum?  V předvánočních Etwinningových hodinách část třídy 2.C vytvořila nejenom elektronická přání k Vánocům pro svoje zahraniční partnery, ale i se zamyslela nad hlubším významem Vánoc jako je rodina, přátelství, tradice či historie. Právě ono spojení rodiny a historie nám vnuklo nápad obojí spojit a prozkoumat rodinnou historii […]

Rubriky
Akce školy

Divadelní představení Offline

Ve středu 14. 12. se žáci 1. ročníků zúčastnili divadelního představení v chomutovském divadle s názvem Offline. Téměř celé představení se odehrálo v angličtině, která byla na odpovídající vstupní úrovni pro žáky 1. ročníků, tzn. na úrovni A2-B1. Žáci se nejen bavili, ale také si procvičili gramatické jevy, slovní zásobu a slangové výrazy, které nenajdou vždy v učebnicích. […]

Rubriky
Exkurze

Advent v Drážďanech

Studenti naší školy (TM4, TM3, 2 C) si ve čtvrtek 1.12.2022 vyrazili užívat krásy sousedního saského města Drážďan. I přes studené počasí, avšak bez sněhové nadílky, nás provázela dobrá nálada. Především díky p. uč. Klimešové jsme viděli mnoho zajímavého, co mohou Drážďany nabídnout.Naše první zastavení bylo u Terassenufer na nábřeží Labe, další potom u sochy […]

Rubriky
Akce školy

Konference Future Port Youth 2022

Dne 10.11.2022 jsme se v hodinách anglického jazyka zúčastnili konference Future Port Youth, která se zaměřuje na rozvoj mladých studentů v oblasti inovací, technologií, digitalizace a dovedností pro 21. století. Tento den se do různých evropských škol, tudíž i k nám, v interaktivním programu dostali světoví řečníci z předních technologických firem jako Blue Origin, Open Bionics, apod., […]

Rubriky
Erasmus+

Stínování v Cavalese, Itálie

Ve dnech 23.-29.10. se tři  naše kolegyně zúčastnily tzv. jobshadowingu  v rámci projektu vzdělávání učitelů financovaného z programu  #Erasmus. Účelem každého stínování je seznámení se s prostředím a fungováním školy v zahraničí, porovnání systémů školství, navázání  kontaktů pro další spolupráci, zmapování prostředí kulturního, odborného, ale i se  dozvědět základní informace  o zvycích,  tradicích či  gastronomii navštívené  země. To vše […]

Rubriky
eTwinning

Etwinning 2022/23 – Historia Magistra Vitae

Proč by se měl průmyslovák zajímat o historii? Proč žijeme tak, jak žijeme? Na tomto místě? Jak jsme se sem dostali? Proč pátrat po vlivu úspěchů či neúspěchů v minulosti a jak nás minulost ovlivňuje? I na takovéto nelehké otázky se budeme snažit najít odpovědi během tohoto školního roku při práci na Etwinningovém projektu s názvem Historia […]