Rubriky
eTwinning

Letošní Etwinning v podobě mýtů a legend

„Myths and Legends Explored“ je nový mezikulturní projekt, který spojuje dospívající studenty ze Srbska, České republiky a Portugalska. Tradičně bude komunikačním jazykem angličtina a převážná část aktivit proběhne v hodinách anglického jazyka. Myšlenkou projektu je „cesta“ do podmanivých říší světových mýtů a legend, cílem je podpořit hlubší porozumění kulturních rozmanitostí, stimulovat  kreativitu a povzbudit kritické […]

Rubriky
Očima kantorů

Letní škola s Ipady pro učitele aneb Expedice X

Stovka nadšených učitelů z celé republiky se sešla v termínu 7. – 10. 8. u příležitosti  již desátého ročníku Letní školy s Ipady, která se již tradičně konala v Jeseníkách v Malé Morávce. Z Chomutova vyjeli celkem 4 učitelé, za naší školu se zúčastnla Mgr. I. Dufková. Letní škola nabídla řadu workshopů na různých stupních pokročilosti. Účastníci se naučili […]

Rubriky
Akce školy

Závěr roku s Einsteinem

Na konci letošního školního roku naše škola uspořádala pro žáky tradiční sportovně zábavnou hru – Po Stopách Einsteina. Její náplní bylo obejít cca dvoukilometrový okruh, kde se nacházelo pět stanovišť. Na každém stanovišti již čekal vyučující, který si připravil pro žáky hry, soutěže a úkoly. Některé byly sportovního charakteru a kluci se tak mohli blýsknout […]

Rubriky
eTwinning

Etwinning – závěrečná evaluace

S nástupem posledních školních týdnů jsme ve třídě 2.C zahájili závěrečné mezinárodní aktivity v etwinningovém projektu Historia Magistra Vitae. Během měsíce května jsme za Českou republiku splnili zadání „tajuplného místa“.  Naši žáci si vybrali hrad Houska kvůli jeho pověsti, která říká, že jednoho dne skála nad pevností pukla a z pukliny začali vystupovat démoni a duchové. Tuto pověst žáci zpracovali […]

Rubriky
Akce školy

Průmka v USA

O tom, že se sen může stát skutečností, se přesvědčila parta 31 studentů naší školy, kteří ve dnech 19.-24.4.2023 navštívili USA, konkrétně New York City a Washington DC. Pro některé to byl první letecký zájezd a pro skoro všechny z nás první návštěva USA. Jak zájezd probíhal? Po náročném 8hodinovém letu z Londýna a imigrační […]

Rubriky
Soutěže a olympiády

Jazyková olympiáda pro střední odborné školy

Po tříleté covidové odmlce se konal 15. ročník jazykové anglické olympiády pro střední odborné školy v Lounech, v budově OA a SOŠ. Naši školu reprezentoval Matěj Čížek ze 2.C a Matyáš Barda z 2.D., oba dva se již předtím velmi úspěšně zúčastnili školního kola.  Olympiáda se skládala z poslechu, didaktického testu a z ústní části, ve které se vedl rozhovor […]

Rubriky
Výuka

Návštěva amerického diplomata

Dne 10.3.2023 jsme byli poctěni návštěvou amerického diplomata, který přijel na besedu s našimi žáky ze tříd 2.C, A4, E4. Diplomat, se kterým se studenti setkali, byl Todd Jurkowski, zástupce kulturní atašé a ředitel sítě amerických center v ČR. Níže si můžete přečíst jeho krátké bio. Jak beseda probíhala? Todd nejprve mluvil o práci diplomata a vztahu ČR […]

Rubriky
Soutěže a olympiády

Vítězství v okresním kole anglické olympiády

Dne 13.2. se naši žáci Matyáš Barda(2.D) a Jiří Foukal(TM3) zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Zkouška se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. Písemná část trvala 60 minut a z hlediska slovní zásoby byla velmi náročná. Ústní část obsahovala také dvě části. První část byla formou výběru tématu a vyjádření svého názoru. Druhá část […]

Rubriky
eTwinning

Etwinning update

Část třídy 2.C i ve druhém pololetí pokračuje v mezinárodním projektu Etwinning. Pro partnery jsme připravili tyto dvě hry v aplikaci Kahoot: Zkusíte si také zahrát? Čeho se vlastně hry týkají? Jsou zaměřeny na dvě významné ženy naší historie – Elišku Přemyslovnu a Miladu Horákovou, které si studenti sami vybrali a následně v týmech o nich zpracovali podklady pro […]

Rubriky
eTwinning

Předvánoční Etwinning

Jak spolu souvisí vánoční přání a virtuální muzeum?  V předvánočních Etwinningových hodinách část třídy 2.C vytvořila nejenom elektronická přání k Vánocům pro svoje zahraniční partnery, ale i se zamyslela nad hlubším významem Vánoc jako je rodina, přátelství, tradice či historie. Právě ono spojení rodiny a historie nám vnuklo nápad obojí spojit a prozkoumat rodinnou historii […]