Rubriky
Maturity

Jak jsem se poprali s maturitami koronavirové době navzdory …

Před  třemi týdny byla maturita pro naše absolventy čtvrtých ročníků pouhým snem, maturitní otázky je strašily ve dne v noci a technické pojmy byly něco jako španělská vesnice. Není tomu tak dlouho, co se úřednická maturita skloňovala ve všech pádech a nejeden maturant by toto řešení bezpochyby uvítal. Maturitní týdny jsou ale již dnes minulostí a většina našich maturantů dnes určitě pozitivně hodnotí to, že úřednící nebyli vyslyšeni. Maturitu mají již dnes v kapse, dokázali se totiž se zkouškou dospělosti popasovat se ctí a společně se svými učiteli, kteří i navzdory koronaviru nakonec mohli své žáky do vytouženého cíle dovést. Jsme hrdi na své žáky i učitele, kteří potvrdili i v této nelehké době, že průmyslovka své žáky k maturitě připravit dokáže, byť za cenu hledání jiných, nových metod a cest, které jsme byli nuceni v průběhu celého roku objevovat.

Nezbývá než pogratulovat našim úspěšným absolventům,kteří dosáhli letos úspěšnosti z dvaaosmdesáti procent, a tím tak dopsali jednu kapitolu svého života. Avšak jejich cesta zde nekončí. Jakým směrem se bude nadále ubírat, již  záleží jen na nich samotných.

A jak jsme si vedli, jak celá ta cesta za snem letos vypadala, se můžete přesvědčit, když nahlédnete pod pokličku do přiložené videoochutnávky, jejíž snahou bylo zachytit onu celou cestu k cíli koronavirem poznamenanou.

Rubriky
Absolventi

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení A4, S4,V4

Ve středu 16.6.2021 se uskutečnilo v prostorách barokního kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Střední průmyslové školy, specializací Automatizační systémy, Výpočetní systémy a Automatizovaná konstrukce ve strojírenství.

Slavnostní okamžiky završení čtyřletého studia na naší škole zachycují snímky v naší fotogalerii. 

Otakar Mašek

Rubriky
Očima kantorů

Anglické komunikační dovednosti v praxi

Co se stane, když se “jazykářky” rozhodnou spojit síly a přesunout výuku mimo budovu školy? Ony i žáci získají zajímavý výsledek!

Pod vedením učitelek Vachtové a Kubátové měli žáci možnost projít chomutovský městský park a uplatnit své komunikační dovednosti v praxi. Cílem bylo procvičit si mluvený jazyk, především gramatiku stupňování přídavných jmen. Přitom se žáci natáčeli, a nakonec vznikla docela povedená videa. 1C předvedla, že se opravdu nebojí výzev a někteří rozmluvili i návštěvníky parku, se kterými dělali krátká interview. Hoši se do projektu vrhli s nadšením sobě vlastním. Ve velice krátkém čase připravili svůj vlastní koncept i otázky. Nestyděli se mluvit, reagovali adekvátně a pohotově a za to jim patří velká pochvala! A navíc si díky našim klukům mohli někteří kolemjdoucí pěkně procvičit angličtinu zdarma a ve svém volném čase. Věříme, že tento projekt byl pro žáky přínosný a že takovéto využití jazyka v praxi může někdy sloužit jako cennější zkušenost než výuka za zdmi tříd.

Bc. Barbora Kubátová

Rubriky
Absolventi

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení TM4, E4

V pátek 11.6.2021 se uskutečnilo v prostorách barokního kostela sv. Ignáce na náměstí 1. máje v Chomutově slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Střední průmyslové školy, specializací Silnoproudá elektrotechnika a Technický management.

Slavnostní okamžiky završení čtyřletého studia na naší škole zachycují snímky v naší fotogalerii.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky S4

Ve středu 9.6.2021 svou zkoušku z dospělosti začali skládat studenti třídy S4, specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství.

Nahlédněte do naší fotogalerie, jak ústní zkoušky studentů před maturitní komisí probíhaly.

Otakar Mašek

Rubriky
Projekty

1.E úspěšně zakončuje Etwinningový projekt New Faces of Today!

Po celý školní rok se 1.E aktivně zapojovala do projektu, ve kterém žáci měli možnost se dozvědět o tom, jak nás a naše životy ovlivňují sociální média, jaká nebezpečí představují a jak jim nepodlehnout. Výsledek studentského snažení a bádání je přehledně zpracován nejen v prostředí projektu Twinspace ale i ve studenty vytvořeném e-časopise jehož odkaz naleznete zde: https://joom.ag/7RgI

Mgr. I. Dufková

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky A4 a V4

Dne 7.6.2021 začaly ústní maturitní zkoušky tříd A4 a V4. Maturanti prověří své znalosti z profilových předmětů, ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků vykonávány letos nejsou. Tyto zkoušky jsou poslední, kterými maturanti v průběhu června procházeli.

Úspěšné absolventy ještě čeká slavnostní předání maturitního vysvědčení v kostele sv. Ignáce v Chomutově před zraky jejich rodičů a blízkých. Termíny slavnostního předávání vysvědčení budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Otakar Mašek

Rubriky
Nezařazené

Didaktické testy

Blahopřejeme našim maturantům k úspěšnému složení didaktických testů. I když se v médiích objevují informace o velmi těžkých a nezvládnutelných didaktických testech, naši maturanti je zvládli perfektně. Neúspěšný byl pouze jeden maturant z matematiky a jeden maturant z českého jazyka a literatury. To je v celkovém množství maturantů opravdu mizivé procento. Poděkování samozřejmě patří i našim pedagogům, kteří žáky tak výborně připravili navzdory pandemickému období.

Děkuji za zodpovědný přístup všech.

Ing. Vlasta Galuszková

Rubriky
Soutěže a olympiády

Filip Řáha mezi 10 nejlepšími angličtináři v České republice!

Po vítězství v krajském kole olympiády odborných středních škol v angličtině se Filip Řáha z A3 utkal s ostatními „nejlepšími“. Celorepublikové kolo se konalo 3. 6. v online podobě. Filipovi se podařilo velmi dobře napsat úvodní test, v ústním kole byla vysoce  hodnocena jeho výslovnost. Celkově vybojoval 8. místo, což je zatím nejlepší umístění v novodobé historii naší školy. Filipovi děkujeme za vzornou reprezentaci v této  nelehké době, blahopřejeme mu a věříme, že mu angličtina bude i v budoucnu přinášet hodně radosti. Tento školní rok byl poslední, kdy se mohl Filip soutěže zúčastnit, a tak doufáme, že další výborní žáci půjdou v jeho šlépějích.

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky TM4

První maturitní den ústních maturitních zkoušek začal dnes 3. června také pro studenty specializace Technický management. 

Jak si vedli maturanti třídy TM4 při obhajování svých znalostí před maturitní zkušební komisí zhlédněte v naší fotogalerii.  

Otakar Mašek