Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu

(od 1. 3. 2021)

Od 1. 3. dochází k další změně stávajícího rozvrhu, změny se týkají především maturitních ročníků, ale drobné změny se mohou dotknout i ostatních tříd.

U maturitních ročníků došlo již v minulém týdnu k eliminaci nematuritních předmětů a naopak k navýšení některých hodin předmětů maturitních. Od 1. 3. dochází k další následné úpravě, žáci 4. ročníků budou navštěvovat pouze ty předměty, ze kterých maturují nebo které souvisí s jejich praktickou maturitní zkouškou, z těchto předmětů budou také v druhém pololetí hodnoceni. Na základě tohoto nařízení došlo k úpravě skupin žáků, kteří se budou daných předmětů účastnit, jedná se o předměty M a AJ a všech předmětů profilových. V některých hodinách bude výuka probíhat ve skupinách paralelně, tzn že jsou žáci rozděleni do skupin tak, jak si své předměty k maturitní zkoušce zvolili.

Žádáme všechny žáky, aby si rozvrh své třídy zkontrolovali a dbali pokynů svých vyučujících v Teamsech, kteří následně přeplánují hodiny dle nově platného rozvrhu.

Jakou formou bude výuka od 1. 3. probíhat, ještě stále není zřejmé. Ukládáme žákům denně sledovat informační kanály školy.

Rubriky
Oznámení Sportovní kurzy

Vracení záloh za zrušené lyžařské kurzy, přihlášky na příští školní rok

Těsně před prázdninami se nám konečně podařilo dovybrat zbytek žádostí o navrácení záloh za zrušené LVZ v Peci pod Sněžkou. Zákonným zástupcům přihlášených žáků byly zálohy ve výši 4000,- Kč poukázány na zadané účty, a to s dnešním datem splatnosti. Do konce tohoto týdne by všichni, kterých se to týká, měli mít vrácené zálohy zpět na svých účtech. Ti, kteří upřednostnili vrácení částky v hotovosti, nechť si domluví její výběr předem telefonicky v kanceláři školy, nebudou-li chtít vyčkat návratu žáků do škol.

V prosinci jsme přišli s nabídkou, že v příštím roce nabídneme současným prvním ročníkům možnost náhrady za neuskutečněné LVZ a to v termínu 27. 2. – 5.3. 2022. Nevím, zda informace ve víru událostí poněkud nezapadla, protože se mi ozval překvapivě velmi nízký počet zájemců. Nabídku tedy opakuji s tím, že do školních e-mailových schránek všech žáků prvních ročníků, rozesílám předběžnou přihlášku. Termín pro zaslání rodiči podepsané přihlášky je do konce února 2021. Prosím o vyplnění a zaslání i ty, kteří již svůj zájem projevili. Týká se výhradně lyžařů. Dle dosavadního zájmu je zřejmé, že poptávka bude moci být uspokojena v plném rozsahu. Podmínkou bude minimálně uspokojivý prospěch a chování žáka v 1. pololetí 2021/22, a to samozřejmě na naší škole.

LVZ Pec – předběžná přihláška na 21-22

V Chomutově 17. 2. 2021 vedoucí katedry TvS a LVZ: J. Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Soutěže a olympiády

Fotosoutěž/fotovýzva

Prostřednictvím našich sociálních sítí FB a IG byla vyhlášena soutěž pro všechny žáky, příp. ostatní příznivce naší školy, kteří chtějí něco zajímavého vytvořit a mají odvahu se o své nápady podělit s ostatními. Téma fotovýzvy je “Můj pracovní stůl při distanční výuce”, očekáváme esteticky vkusné nebo vtipné zpracování, kde je možné zapojit fantazii a uplatnit osobitý styl. Pokud budete mít chuť a dobrý nápad, neváhejte se do naší soutěže zapojit, která je časově omezena do 19. 2. Své výtvory označte Vaší IG adresou nebo pouze hashtagem # studentspscv, #student TM4 nebo # student, nebo směřujte na členy školního mediálního teamu, též je možné poslat na Teamsy do chatu (jurka.david9@spscv.cz). Nejpovedenější fotografie využijeme pro vytvoření koláže, kterou umístíme v prostorech školy a nejlepší fotografy odměníme. Tak neváhejte a pusťte se do práce! Těšíme se na vaše zajímavé projekty.

Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu v druhém pololetí

V následujícím týdnu bude i nadále výuka pokračovat v distančním režimu. Z důvodu změn, které se týkají především žáků maturitních ročníků, došlo k úpravě stávajícího rozvrhu s platností od 15. 2. 2021.

Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou žáci 4. ročníku vzděláváni a hodnoceni z předmětů, které nesměřují k vykonání jejich maturitní zkoušky.

 • A4 – EK, TVS, SZ, US
 • E4 – EK, TVS, ELN, PRX (Jurčík)
 • S4 – EK, TVS, ŘOS, PRX
 • TM4 – TVS, AM, M, NJ, US
 • V4 – EK, TVS, ELN, ELM, SOS

Uvedené předměty byly z rozvrhu eliminovány, bez náhrady a naopak došlo k posílení některých předmětů maturitních. Bylo nutné také provést drobné přesuny stávajících hodin, protože bylo potřeba eliminovat mezery tak, aby byla zajištěna plynulost v případě prezenční výuky.

Zveřejněné informace k maturitním zkouškám jsou dílem zachovány a dílem upraveny takto:

 • Didaktické testy 3. – 5. 5. 2021 (řádný termín s prodlouženými časy k vykonání testů).
 • Navíc bude k dispozici mimořádný termín didaktických testů 14. – 16. 6. 2021, pro žáky, kteří byli v řádném termínu nemocní nebo v karanténě (nutno doložit do 10. 5. 2021 společně s přihláškou).
 • Ústní maturitní zkoušky v období 17. 5. – 4. 6. 2021, dle stávajícího harmonogramu.
 • Praktické maturitní zkoušky (jednodenní – 420 minut) v termínu od 7. – 14. 5., dle stávajících témat i způsobu hodnocení.
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, beze změny oproti zveřejněným (žák odevzdá do 31. 3. 2021).
 • Témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka beze změny oproti zveřejněným.
 • Témata profilové části maturitní zkoušky ústní beze změny oproti zveřejněným.
Rubriky
Oznámení Prezentace školy Soutěže a olympiády Sport Úspěchy studentů

Česko vesluje – naše škola mezi nejlepšími

OBDRŽELI JSME DRUHÝ VESLOVACÍ TRENAŽER

Zapojili jsme se v hojném počtu do Školní ligy 2019 – 20 a nakonec zvítězili v jedné z vyhlašovaných kategorií.

Ve středu 27. ledna 2021 vyrazil tým projektu Česko vesluje do úspěšných škol v Ústeckém kraji, aby jim oficiálně oznámil prvenství v dané kategorii a předal věcné ceny. Ve vybraných kategoriích pak vítězové získali veslovací trenažer Concept 2. Jednou z oceněných škol jsme se stali i my.

Sezóna Školní ligy projektu Česko vesluje za období 2019-20 byla sice přerušena covidovými opatřeními, ale ještě před tím stihly zapojené školy odveslovat několik kol. Škol bylo celkem 54, z toho 34 základních škol a 20 školských zařízení typu gymnázium, střední nebo vyšší odborná škola. Vyhodnocování se kvůli zkrácené sezóně řídilo body, které byly získány v soutěži 4 členných družstev. Vyhlášeno bylo 6 kategorií. Absolutní vítězství už po třetí obhájilo Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří. Naše škola byla nejlepší v průměrném výkonu na jednoho účastníka, což by se nechalo “přeložit” jako nejvyrovnanější a možná celkově nejzdatnější.

Výsledky jsou zveřejněny zde:
https://www.labearena.cz/vysledky-skolni-ligy-cesko-vesluje…

V dalším pokračování Školní Ligy se budou i nadále hodnotit a sbírat body za 4 členná družstva, 8 členná se pak stanou doménou Finálové regaty. Jednotlivci budou soutěžit v individuálních výzvách (viz propagační materiály).

Kromě zapůjčení druhého trenažeru jsme obdrželi drobné upomínkové předměty, které využijeme pro hodnocení našich žáků ve školnm kole dalšího ročníku soutěže. Ceny převzali ředitel školy pan Ing. Jan Lacina a vedoucí katedry TvS J. Kouba. Záštitu nad soutěží na škole má paní učitelka M. Koubová, samotná třídní kola realizují učitelé Tv.

Všem, kteří nás v minulém školním roce reprezentovali, děkujeme za úspěšnou sportovní reprezebtaci školy.

V Chomutově 10. 2. 2021 učitelé Tv

Rubriky
Oznámení

Průmyslovka se vrhla do virtuálního světa

Vážení a milí průmyslováci, už jste si zcela určitě zvykli používat a vyhledávat náš školní web, kde najdete přehledně veškeré potřebné informace o chodu školy.

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili také na naši Facebook stránku, kterou se budeme, pevně věříme, že i s Vaší pomocí, snažit zaktualizovat takovými informacemi i videoukázkami z laboratorního a dílenského prostředí naší/Vaší školy = průmyslovky, které budou pro Vás i veřejnost dostatečně zajímavé a užitečné.

Dále jsme otevřeli  školní Instagram SPŠ a VOŠ Chomutov (@prumkachomutov) • Fotky a videa na Instagramu. Můžete se zde dozvědět další nebo podobné informace, avšak v jiné formě než na webu či Facebooku. Také tu můžete v příspěvcích potkat ostatní studenty a třídy naší školy, bývalé studenty i ty budoucí. Samozřejmě víme, že aby Instagram měl atraktivní obsah, musí být hlavně o Vás a pro Vás, takže počítáme s Vaší pomocí….sami to nezvládneme….proto Vám předem děkujeme za spolupráci!

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu a mezi tím …. se někdy na výše zmíněných médiích na chvilku zastavte …

Mgr. A. Vrhelová a Mgr. I. Dufková

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. Muraňská. Nejprve studenty seznámila s principy a historií výroby elektřiny v tepelné elektrárně a poté je provedla všemi hlavními provozy elektrárny. Studenti se podívali do řídicího velínu, do kotelny a také do strojovny, která je srdcem elektrárny a středobodem výroby elektrické energie. Nevynechali ani 155 m vysokou chladicí věž, do jejích útrob samozřejmě nahlédli. Určitě zajímavou částí byly také bloky odpopílkování a odsíření spalin. Díky moderním technologiím se studenti dostali až „pod pokličku“ a prohlédli si i samotnou turbínu a generátor přímo zevnitř. Exkurze byla zakončena diskuzí a dotazy účastníků a také malou vědomostní soutěží, kde vítězové získali drobné ceny. Jedinou vadou této, nepochybně zajímavé, akce bylo to, že žáci nemohli vystoupat na nejvyšší českou rozhlednu (140m) , která je právě na vrcholu kotelny ledvické elektrárny. Celá exkurze byla totiž virtuální, což ale nic neubralo na její zajímavosti a atraktivitě.  A na tu rozhlednu si vyjedeme někdy v lepších časech.

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Informace k vracení záloh za zrušené lyžařské zájezdy

Vážení rodiče, žáci.

Těsně před Vánoci jsem žákům distribuoval do tříd návratky s dotazem, jakým způsobem budete chtít vrátit zálohu (4000,- Kč) za neuskutečněné lyžařské zájezdy. Pravda, několik málo žáků chybělo, ale v tuto chvíli nám chybí 27 žádostí.

Z organizačních důvodů budeme vracet zálohy v jednom termínu. Vás, kteří jste již odevzdali, prosím o strpení a ty, kteří dosud neodevzdali, žádám, aby tak učinili co nejdříve. Jakmile obdržíme všechny žádosti, budou částky převedeny, vraceny.

Zdůrazňuji, že přijímáme pouze předepsanou žádost podepsanou zákonným zástupcem žáka pro dokladování.

Zbylé žádosti posílejte na  e-mailovou adresu kouba@spscv.cz

Pokud z nějakého důvodu nemáte předepsaný tiskopis, stáhněte si jej prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Děkujeme za pochopení.                Vedoucí katedry TvS:  Jiří Kouba

Rubriky
Soutěže a olympiády

English Olympics – školní kolo anglické olympiády

Školní kolo tradiční olympiády v anglickém jazyce se letos konalo zcela „netradičně“ online. Nejprve proběhla písemná část, které se  zúčastnilo 6 nejlepších angličtinářů školy a která se skládala z 45 minutového testu včetně poslechu, o týden později 21.1. se konalo ústní kolo, do kterého v užším výběru postoupili první tři z písemné části.  Zde měl každý soutěžící 10 minut na to, aby prokázal své řečnické dovednosti při popisu obrázků a vysvětlování citátů. Nutno podotknout, že obě dvě části se konaly až odpoledne po vyučování, což jistě poukazuje i na vážný zájem soutěžících.  Celkem mohli soutěžící nasbírat 55 bodů – 45 v písemné a 30 bodů v ústní části. Jak to celé dopadlo? 

 1. místo – Filip Řáha – 68 bodů (40+28) 
 1. místo – Kateřina Menhardová – 63 (39+24) 
 1. místo – Jakub Krutský – 60 (39+21) 
 1. místo – Milan Mezera – v písemné části 36 bodů 
 1. místo – Šimon Drda – v písemné části 33 bodů 
 1. místo – Daniel Augusta – v písemné části 27 bodů 

Do okresního kola postupují první tři – F. Řáha, K. Menhardová a J. Krutský jako náhradník.

Všem děkujeme za vzornou účast a přejeme hodně zdaru a radosti při dalším studiu angličtiny ! 

Mgr. Ivana Dufková

Rubriky
Akce školy

Pozor – Schools United oblečení – aktuální info

Zvládl jsi úspěšně další pololetí v Korona krizi? Odměň se! Zkoukni kolekci výrobků s logem školy a vyber si podle svého přání nějakou parádní školní věc. V nabídce je nově oblečení, které loni nebylo! V zimě tě zahřeje teplá mikina z příjemného materiálu, na jaře můžeš vzít školní tričko, které si budeš moci obléknout i na školní akce nebo třeba exkurze a Dny Otevřených Dveří. Zapoj se a reprezentuj školu. Stačí kliknout na odkaz níže a vybrat si výrobek dle přání, velikost a barvu a zaplatit online. Výrobky je poté možné nechat doručit hromadně do školy nebo i na soukromou adresu. Možné je i využít služby Zásilkovna. Z této kolekce si určitě vybereš. Tak na co čekáš? Kup si nový batoh, čepici nebo vak na záda a buď hrdý na svou školu. Objednávky budou možné pouze od 25.1.do 7.2.

https://www.kraloveskoly.cz/spscv/

Bc. Barbora Kubátová, Mgr. Ivana Dufková