Rubriky
Sport

Run czech – pryč ze židle

“PRYČ ZE ŽIDLE” RUN CZECH – běžecká on-line soutěž škol

Rádi bychom podpořili tuto běžeckou akci. V hodinách TvS jsme velmi podrobně hovořili o důležitosti fyzické zátěže kombinované s pobytem na čerstvém vzduchu pro správně fungující imunitu člověka. Zároveň jsme zadali žákům (1. – 3. ročníku) za domácí úkol alespoň dvakrát v týdnu uběhnout libovolným tempem přibližně dvacetiminutové časové úseky.

Nyní nabízíme a plně podporujeme zapojení žáků, ale i jejich rodičů, sourozenců, přátel školy atd. do této soutěže. Za naši školu mohou běžet všichni její příznivci, nejen žáci! Jestli je v nějaké soutěži účast nad vítězstvím, pak ji tu máme. Vyzývám všechny majitele mobilních aplikací nebo chytrých hodinek, aby během podpořili naší školu. Každý kilometr má svou cenu!

Přihlášením a zaregistrováním prvního borce, dojde k zaregistrování naší školy. Nezapomeňte uvést celý název školy SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50.

Naběhané kilometry budou žákům školy připočteny jako velké plus ve výročním hodnocení v rámci TvS.

učitelé TvS

Přihlaste se na těchto stránkách:

https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml?fbclid=IwAR2C8zeYQL8SqXLKWXtNAGajCwJ1t1eyRuIinwgf5T6WxAlC4YJxBvYbYXoPRYČ ZE ŽIDLE | RunCzechwww.runczech.com

Rubriky
Oznámení Sportovní kurzy

Vracení záloh za zrušené lyžařské kurzy, přihlášky na příští školní rok

Těsně před prázdninami se nám konečně podařilo dovybrat zbytek žádostí o navrácení záloh za zrušené LVZ v Peci pod Sněžkou. Zákonným zástupcům přihlášených žáků byly zálohy ve výši 4000,- Kč poukázány na zadané účty, a to s dnešním datem splatnosti. Do konce tohoto týdne by všichni, kterých se to týká, měli mít vrácené zálohy zpět na svých účtech. Ti, kteří upřednostnili vrácení částky v hotovosti, nechť si domluví její výběr předem telefonicky v kanceláři školy, nebudou-li chtít vyčkat návratu žáků do škol.

V prosinci jsme přišli s nabídkou, že v příštím roce nabídneme současným prvním ročníkům možnost náhrady za neuskutečněné LVZ a to v termínu 27. 2. – 5.3. 2022. Nevím, zda informace ve víru událostí poněkud nezapadla, protože se mi ozval překvapivě velmi nízký počet zájemců. Nabídku tedy opakuji s tím, že do školních e-mailových schránek všech žáků prvních ročníků, rozesílám předběžnou přihlášku. Termín pro zaslání rodiči podepsané přihlášky je do konce února 2021. Prosím o vyplnění a zaslání i ty, kteří již svůj zájem projevili. Týká se výhradně lyžařů. Dle dosavadního zájmu je zřejmé, že poptávka bude moci být uspokojena v plném rozsahu. Podmínkou bude minimálně uspokojivý prospěch a chování žáka v 1. pololetí 2021/22, a to samozřejmě na naší škole.

LVZ Pec – předběžná přihláška na 21-22

V Chomutově 17. 2. 2021 vedoucí katedry TvS a LVZ: J. Kouba

Rubriky
Oznámení Prezentace školy Soutěže a olympiády Sport Úspěchy studentů

Česko vesluje – naše škola mezi nejlepšími

OBDRŽELI JSME DRUHÝ VESLOVACÍ TRENAŽER

Zapojili jsme se v hojném počtu do Školní ligy 2019 – 20 a nakonec zvítězili v jedné z vyhlašovaných kategorií.

Ve středu 27. ledna 2021 vyrazil tým projektu Česko vesluje do úspěšných škol v Ústeckém kraji, aby jim oficiálně oznámil prvenství v dané kategorii a předal věcné ceny. Ve vybraných kategoriích pak vítězové získali veslovací trenažer Concept 2. Jednou z oceněných škol jsme se stali i my.

Sezóna Školní ligy projektu Česko vesluje za období 2019-20 byla sice přerušena covidovými opatřeními, ale ještě před tím stihly zapojené školy odveslovat několik kol. Škol bylo celkem 54, z toho 34 základních škol a 20 školských zařízení typu gymnázium, střední nebo vyšší odborná škola. Vyhodnocování se kvůli zkrácené sezóně řídilo body, které byly získány v soutěži 4 členných družstev. Vyhlášeno bylo 6 kategorií. Absolutní vítězství už po třetí obhájilo Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří. Naše škola byla nejlepší v průměrném výkonu na jednoho účastníka, což by se nechalo “přeložit” jako nejvyrovnanější a možná celkově nejzdatnější.

Výsledky jsou zveřejněny zde:
https://www.labearena.cz/vysledky-skolni-ligy-cesko-vesluje…

V dalším pokračování Školní Ligy se budou i nadále hodnotit a sbírat body za 4 členná družstva, 8 členná se pak stanou doménou Finálové regaty. Jednotlivci budou soutěžit v individuálních výzvách (viz propagační materiály).

Kromě zapůjčení druhého trenažeru jsme obdrželi drobné upomínkové předměty, které využijeme pro hodnocení našich žáků ve školnm kole dalšího ročníku soutěže. Ceny převzali ředitel školy pan Ing. Jan Lacina a vedoucí katedry TvS J. Kouba. Záštitu nad soutěží na škole má paní učitelka M. Koubová, samotná třídní kola realizují učitelé Tv.

Všem, kteří nás v minulém školním roce reprezentovali, děkujeme za úspěšnou sportovní reprezebtaci školy.

V Chomutově 10. 2. 2021 učitelé Tv

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Informace k vracení záloh za zrušené lyžařské zájezdy

Vážení rodiče, žáci.

Těsně před Vánoci jsem žákům distribuoval do tříd návratky s dotazem, jakým způsobem budete chtít vrátit zálohu (4000,- Kč) za neuskutečněné lyžařské zájezdy. Pravda, několik málo žáků chybělo, ale v tuto chvíli nám chybí 27 žádostí.

Z organizačních důvodů budeme vracet zálohy v jednom termínu. Vás, kteří jste již odevzdali, prosím o strpení a ty, kteří dosud neodevzdali, žádám, aby tak učinili co nejdříve. Jakmile obdržíme všechny žádosti, budou částky převedeny, vraceny.

Zdůrazňuji, že přijímáme pouze předepsanou žádost podepsanou zákonným zástupcem žáka pro dokladování.

Zbylé žádosti posílejte na  e-mailovou adresu kouba@spscv.cz

Pokud z nějakého důvodu nemáte předepsaný tiskopis, stáhněte si jej prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Děkujeme za pochopení.                Vedoucí katedry TvS:  Jiří Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Lyžařské kurzy zrušeny

Vážení rodiče, žáci.

Z rozhodnutí ředitele školy byly s definitivní platností zrušeny lyžařské výcvikové kurzy pro tento školní rok, a to v plném rozsahu. Rozhodnutí pana ředitele reflektuje pokyn MŠMT ČR, který je reakcí na opětně se zhoršující epidemiologickou situaci a její předpokládaný vývoj.

Omlouváme se za případné způsobené problémy.  Po dohodě s panem ředitelem nabízíme žákům současných prvních ročníků možnost absolvovat lyžařský výcvikový zájezd do Pece pod Sněžkou v příštím školním roce. Kurz bude pro tyto žáky výběrový, to znamená dobrovolný. Předběžný zájem budeme zjišťovat hned po Novém roce, abychom mohli objednat patřičný počet lůžek. Prosím, zvažte nabídku a přihlaste své děti pouze v případě vážného předběžného zájmu.

Další informace se týkají organizace vracení vybraných záloh. Prosím o zvýšenou pozornost! Po domluvě s hlavním ekonomem školy si budete moci vybrat ze dvou možností vrácení zaplacené zálohy (4000,- Kč). První variantou je převod částky na vámi zadaný účet, druhou potom výběr hotovosti v kanceláři školy. V příštím týdnu obdrží žáci stručný formulář, ve kterém zatrhnete možnost, která vám vyhovuje. V případě zájmu o převod částky na Váš účet, uveďte, prosím, číslo účtu, na který bude částka zaslána (ten nemusí být vždy shodný s tím, ze kterého bylo placeno). V případě zájmu o výběr hotovosti, stvrdíte svým podpisem souhlas s předáním částky vašemu dítěti (přihlášenému žákovi).

Děkujeme za Vaše pochopení této bezprecedentní situace, která asi nejvíce mrzí nás učitele TvS. Do poslední chvíle jsme doufali, že se situace zlepší a kurzy se uskuteční. Bohužel, nestalo se a v nejbližší době velké zlepšení ani nemůžeme očekávat. Nezbývá nám než věřit, že se “do roka a do dne” podaří epidemii Covid-19 zvládnout a budeme všichni moci žít normálním životem včetně pořádání sportovních akcí.

V Chomutově 14. 12. 2020   vedoucí LVK: Mgr. Jiří Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Aktuální informace k “lyžáku”

S politováním musím konstatovat, že zdaleka ne všichni žáci a jejich rodiče provedli včasné přihlášení na LVK formou elektronické přihlášky. Zaostali zejména žáci (a rodiče) tříd 1B a 1D. Prosím o nápravu a děkuji všem, kteří vyplnili včas.

Elektronická přihláška byla aktivní do pátku 11. 9.. Vzhledem k situaci jsme ji zpřístupnili nově až do neděle 20. 9. 23.45. Žádám všechny žáky a jejich rodiče, kteří tak doposud neučinili, aby přihlášku vyplnili a to i v případě, že se kurzu nezúčastní. I na tuto variantu hlášenka pamatuje.

Pro ty, kteří nedokázali najít na školním webu přidávám cestu. Pod titulkem “Nepřehlédněte” rozkliknete “Informace pro 1. ročníky …” Pod bíle napsaným odstavcem dokumentů ke stažení je oranžový odkaz “ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na ….. LVK” – rozbalíte, vyplníte, odešlete.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na Lyžařský výcvikový kurz (LVK)

Připomínám, že je rovněž čas zaplatit ZÁLOHU na účet SRPDŠ dle specifikovaných pokynů – termín DO KONCE ZÁŘÍ. Týká se pouze zájezdu do Pece p. Sněžkou, nikoli běžecké části.

S poskytovatelem jsem předjednal klauzuli o neuplatnění jakéhokoli stornopoplatku v případě Hygienou nařízené karantény školy, třídy, jednotlivce. Budeme trvat na tom, aby tato domluva byla zakotvena ve smlouvě, kterou každoročně aktualizujeme. Reagoval jsem tak na dotazy některých rodičů.

Prosím o Vaši spolupráci a to v nejbližším možném termínu, abychom mohli pokročit v organizaci kurzu, zejména objednání konkrétního počtu lůžek a přidělení turnusů jednotlivým třídám.

Děkuji, vedoucí kurzu J. Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Cyklo turistický kurz pro žáky 2. ročníků byl vhledem k situaci definitivně zrušen.

Rubriky
Sportovní kurzy

Pec pod Sněžkou II – LVZ 1A, 1B, 1D

Od 29. 2. do 6. 3. 2020 jsme absolvovali druhý turnus našeho letošního Lyžařského kurzu. I tento lyžařský výcvikový zájezd považujeme za vydařený. Pochválit chci zúčastněné žáky za přístup. Pokud došlo k nějakému problému, dokázali se dotyční postavit k situaci čelem. Vydařily se oba soutěžní večery. První připravili učitelé a druhý samotní žáci – velmi se povedl.

Sněhové podmínky byly na letošní “bídnou” zimu velmi dobré. Sníh byl však poměrně náročný (přemrzlý nebo naopak těžký a rozbředlý). Všichni frekventanti udělali velký pokrok, zejména úplní začátečníci. Tady bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se kurzu zúčastnili v roli instruktorů lyžování, zejména těm, kteří se věnovali právě začátečníkům.

Opět musím vyzvednout vynikající hotelovou kuchyni i celkový přístup k naší výpravě. Myslím, že máme na Energetiku již dobré jméno.

Daleko více žáků než v lednovém termínu využilo možnost koupání (plavání) v hotelovém bazénu. Také turnaj v pišquorkách měl větší účast. V konkurenci osmi hráčů zvítězil Pavel Kafka ze třídy 1B. Tato třída byla nejpočetnější a nejaktivnější. Nejrychlejším lyžařem v “obřím slalomu” se stal Tomáš Nigrin 1B v čase 29,12. Jako jediný pokořil hranici třiceti sekund. Těsně druhý skončil Ondra Parchomenko z 1D (30,27), bronzovou příčku obsadil Andy Jiang 1A (32,74). Všichni byli členy prvního a tedy nejvyspělejšího družstva, závodili v kategorii “Elite”. Soutěžilo se ale i v kategoriích “Standard” a “Z”. I zde byly medailové pozice oceněny diplomem a sladkostí. Chlapci “bojovali” také v soutěži o nejpořádnější pokoj. Pouze jedna posádka dosáhla na stoprocentní hodnocení. V rámci GDPR upřesním pouze, že byla ze třídy 1D.

Nemocnost byla mizivá, většinou z únavy a byla řešena odpočinkem. Dva chlapci si poranili koleno, a “podívali s” na zdejší chirurgickou ambulanci. Jeden z nich vyvázl s ledováním, druhý skončil s ortézou a berlemi. Jako správný parťák s námi zůstal až do konce pobytu, přestože měl možnost odcestovat s rodiči. Jeden žák si při pádu zhmoždil při pádu rameno a někteří další chlapci utrpěli drobné odřeniny apod.

Kurz byl zaměřen na výuku lyžování, šest žáků s sebou mělo však také snowboard. Pro zpestření měli možnost ve dvou posledních dnech “sklouznout se i na prkénku”.

Určitě se nám velmi osvědčila varianta se dvěma turnusy. Přinesla klid v přepravě, přesunu na hotel i opačným směrem. Dále se pozitivně odrazila v organizaci výdeje stravy, v atmosféře soutěžních večerů atd. Velké plus pro pedagogický doprovod, ale ve finále zejména pro frekventanty. Rád bych touto cestou poděkoval vedení školy za vytvořené podmínky pro letošní “lyžák”. Jediná věc nás letos nepotěšila. Sněhové podmínky ani jednou neumožnily uskutečnit běžeckou část v okolí Chomutova. Tak snad napřesrok.

Děkuji všem účastníkům zájezdu z řad žáků i kantorů za hladký průběh Lyžařského kurzu 2020!

Rubriky
Sportovní kurzy

Pec pod Sněžkou – LVZ 1C a 1E

V sobotu 1. 2. v podvečer jsme se vrátili z šestidenního Lyžařského výcvikového zájezdu, který tradičně proběhl v Peci pod Sněžkou (hotel Energetik). Zájezdu se zúčastnilo 38 žáků tříd 1C a 1E. Zájezd považujeme za velmi vydařený. V první řadě se, až na jednu drobnost, nikdo nezranil, přestože sněhové podmínky nebyly ideální. Sněhové podmínky sice nebyly ideální, ale v kontextu letošní zimy, si nemůžeme stěžovat. Zažili jsme namrzlý sníh, prašan, na závěr bohužel sněhovou břečku, dále slunce, sněžení, déšť i mlhu … Vše jsme zvládli se ctí.

Velká pochvala patří našim žákům jak za práci na svahu, tak za chování v průběhu celé akce. Prokázali značnou dávku samostatnosti a rozumného přístupu. Zbylým třídám, které vyrazí do Pece 29. 2. nastavili laťku značně vysoko.

Během necelého týdne jsme kromě lyžování byli na dobrovolné “nakupovací” vycházce v Peci. Zájemci si byli zaplavat v hotelovém bazénu (letos byla dokonce krásně teplá voda), jiní borci postavili “obrovského” sněhuláka, zdatní snowboarďáci dostali prostor i pro svou disciplínu.

K závodům se letos dostala pouze kategorie “Elite” (1. družstvo). Zvítězil Pavel Novák z 1E, druhé místo obsadil Ruda Klement 1C a bronzovou příčku obsadila Adélka Fučíková 1E. To je snad poprvé, co se dívka probojovala mezi tři nejrychlejší lyžaře kurzu. Jak říká pan učitel Zicha “klobouček …” V ostatních družstvech se, kvůli zhoršeným sněhovým podmínkám, závody neuskutečnili. Nejlepší členové družstev tak byli odměněni za svou práci, progres, nasazení apod.

Nežili jsme ale jen sportem. Turnaj v pišquorkách vyhrál Ondra Molcar 1C. Během pobytu proběhly dva společenské večery. Jeden připravili kantoři žákům, druhý žáci (třídy) sobě navzájem. Domnívám se, že oba večery se docela vydařily.

Na tomto místě chceme jako tělocvikáři poděkovat všem učitelům, kteří se kurzu zúčastnili v roli instruktorů. Byli to pan učitel Zicha, kolegyně Fenclová a Lorencová. Zdravotnicí kurzu byla paní Ivana Dvořáková, které naše poděkování náleží rovněž.

Bohužel sněhové podmínky v Krušných horách nedovolily, aby se uskutečnil plánovaný běžecký kurz s výjezdy z Chomutova. Byl zrušen.

Teď probíhají jarní prazdniny. Po návratu do školních lavic nabere na obrátkách finální organizace druhého kurzu pro třídy 1A, B, D. Snad se nám i druhý zájezd vydaří neméně dobře.

Rubriky
Sport

Uspořádali jsme Okresní kolo ve futsalu

Dnes 15. 1. 2020 jsme uspořádali Okresní kolo ve futsalu středních škol. Turnaj se počtvrté konal jako společný projekt naší školy a Chomutovské ligy malého fotbalu. Naše škola se postarala o organizaci, CHLMF se prostřednictvím svého předsedy pana Jiřího Kupce postarala o hodnotné ceny a rozhodčí.

Samotná naše účast nebyla nijak oslnivá. Prakticky celé původně nominované družstvo (žáci E4 a TM4) oznámilo těsně před turnajem, že má důležitější akci (“natáčecí den”). Byli proto povoláni mladí hráči, kteří spíše sbírali zkušenosti. Konečné šesté místo z osmi účastníků není sice úspěchem, ale kluci bojovali a za to jim musím poděkovat.

Ve skupině jsme postupně remizovali s SŠTA Chomutov (Pražská) 0:0, prohráli s chomutovským gymnazisty 0:2 a zvítězili nad žáky Gymnázia Klášterec 2:0. Skončili jsme tak třetí ve skupině, což nás posunulo do boje o páté místo. V něm jsme bohužel předvedli nejslabší výkon v turnaji, když jsme podlehli SŠTG Chomutov (Cihlářská – dříve Údlice) 2:6.

Vítězem turnaje se stala SPŠ a OA Kadaň, která ve finále porazila SŠES Chomutov (Černovická) 2:1 až po penaltovém rozstřelu. Třetí místo vybojoval tým SŠTA Cv výhrou 1:0 nad Gymnáziem Chomutov.

Každé zúčastněné družstvo obdrželo za svou účast kvalitní futsalový míč, první tři mužstva obdržela poháry a medaile, vyhodnoceni a odměněni byli také nejlepší jednotlivci – gólman, hráč v poli, střelec. Velké poděkování spolupořádající CHLMF!

Nás reprezentovali, bojovali většinou se staršími a silnějšími, a za to jim patří dík, následující žáci: Petr Konopka A3, William Schedivý E3, Jirka Kostelej a David Folwarczny 2A, Lukáš Fencl 2D, Honza Chládek 1B, Standa Čimpera 1C, David Spurný 1D, Danové Karásek a Jiřík, Vašek David 1E.

Pokud se z chlapců nestanou v budoucnu filmové hvězdy jako letos ze čtvrťáků, nemusela by být budoucnost našeho futsalového mužstva úplně černá. Za rok se snad přihlásím s lepším výsledkem. Sportu zdar a fotbalu (futsalu) zvlášť!