Rubriky
Sport

SPORTOVNÍ DNY U PŘÍLEŽITOSTI ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Ve dnech 28. a 29. 6. 2021, v rámci projektových dnů v závěru školního roku, uspořádala katedra TvS sportovní dny. V pondělí to byl nejdříve sportovní den pro žáky prvních ročníků a v úterý potom sportování pro třeťáky.

Prváci soutěžili v atletice („trochu jinak“), kde si vyzkoušeli například hod oštěpem, závodili v poněkud netradičních štafetách s překážkami, tradiční štafetový kolík nahradily medicinbaly atd. Logici soupeřili v piškvorkovém turnaji, šikulové v pétanque (boče) a kroketu, sportovci – hráči ve futsalu a stolním tenisu. Každá třída dokázala zvítězit alespoň v jedné disciplíně a konečné pořadí bylo podle toho také velmi vyrovnané. Vždyť mezi týmy na medailových pozicích byly opravdu minimální rozdíly. Zvítězila 1E 21 bodů, na druhém místě skončila 1C s dvaceti body a třetí příčku obsadila třída 1D se ziskem devatenácti bodů. Čtvrtá 1A si připsala 15 a pátá 1B 13 bodů.

Třeťáci měli v programu dvě změny. Namísto atletiky závodili na Kamencovém jezeře (loděnice SC 80 Chomutov – děkujeme) v disciplínách C2 (turistická) a K1 („plasťák“). Na závěr si mimo soutěž vyzkoušeli jízdu v dračí lodi. Vzhledem k malému počtu účastníků posádku posílila děvčata z chomutovské „zdrávky“. Piškvorky v rozpisu soutěží nahradily šachy a dáma. Suverénním vítězem se stala třída E3 s 28 body, druhá skončilaTM3 18 bodů, třetí A3 11 bodů (vítězství v jedné disciplíně), čtvrté místo obsadila V3, rovněž s jedenácti body. Beznadějně poslední skončla S3 se sedmi body (tři neobsazené soutěže). Poděkování za přístup patří třídám E3 a TM3, některé jiné poněkud zklamaly.

Nešlo totiž tolik o to, kdo vyhraje, ale hlavně o společné, smysluplné a pokud možno příjemné strávení závěru školního roku, kdy známky jsou již uzavřené. To se myslím vcelku podařilo. Drtivá většina prváků a větší část třeťáků přistoupila k akci solidně. Trochu si zasportovali, zahráli, a snad se i pobavili.

Děkuji zúčastněným za jejich přístup. Děkuji svým kolegům, kteří garantovali jednotlivé sporty (hry), za jejich práci, ochotu, vstřícnost.

Všem potom přeji za učitele Tv pěkné prázdniny, respektive dovolenou.

29. 6. 2021                                                                        J. Kouba

Rubriky
Pro studenty Sport

Na závěr školního roku chystáme sportovní akce

V pondělí 28. 6. se uskteční sportovní den pro žáky prvních ročníků a o den později obdobná akce pro třeťáky. Zveme vás srdečně k účasti.

Třídy budou mezi sebou soutěžit v různých sportovních odvětvích a hrách, jejichž rozpis obdrží třídní učitelé. Jedná se o jakousi startovní listinu. Prosím přistupte k reprezentaci třídy zodpovědně.

Pořadí v jednotlivých soutěžích se budou sčítat a třída s nejmenším součtem zvítězí. Nelekejte se žádných disciplín. Hry, které ještě neznáte (např. kroket), si budete moci vyzkoušet, nejsou obtížné. V závodivých disciplínách by mělo jít spíše o zábavu, než nějaké vrcholné výkony. Hlavně vás žádáme o fair play. Pokud víte dopředu, že se nezúčastníte, domluvte se s třídním učitelem. Opačný postup by nám mohl značně narušit organizaci. Předem vám děkujeme za férový přístup.

učitelé TvS

Rubriky
Oznámení Pro studenty Sportovní kurzy

Příprava sportovního kurzu budoucích třeťáků

Po mnoha letech, kdy jsme pořádali Sportovní (cykloturistický) kurz na Machově mlýně, dochází ke změně. Byl nám změněn termín z červnového na zářijový, a s tím souvisí i změna místa konání.

V září 2020 jsme se předběžně domluvili s vedením horského hotelu Lesná. V minulém týdnu navštívili učitelé TvS Lesnou, aby se osobně seznámili s podmínkami pro konání kurzu. Naše dojmy jsou veskrze pozitivní.

Kurz by se měl uskutečnit ve dvou turnusech 5. – 9. a 12. – 16. 9. 2021. Přidělení turnusů konkrétním třídám závisí od počtu přihlášených v jednotlivých třídách.

Vzhledem k blížícím se prázdninám, nemáme mnoho času, potřebujeme zodpovědný přístup všech žáků budoucích třetích ročníků. Dnes jsme distribouvali do všech tříd přihlášky, které potřebujeme obratem vyplněné zpět. Žákům, kteří ve škole chyběli, jsme je zaslali prostřednictvím Teamsů. (Možnost vyzvednutí papírové přihlášky do středy vždy o velké přestávce) Termín pro odevzdání je tento čtvrtek 24. 6. 2021, v případě individuálních komplikací nejpozději do 30. 6. Pokud žák přihlášku bez omluvy a vysvětlení neodevzdá, nebude se moci kurzu účastnit a na začátku školního roku požádá ředitele školy o uvolnění z kurzu.

Kurz je dle ŠVP povinný, nicméně vzhledem ke stále trvající pandemické situaci (byť zlepšené) chceme, aby se kurzu zúčastnili žáci, kteří se na to opravdu fyzicky cítí. Fyzická kondice některých po více než ročním pobytu v “domácím vězení” je tristní, zvažte své možnosti s plnou zodpovědností. Kurz v horském prostředí bude fyzicky náročný jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Přesun se uskuteční na kolech od školy na Lesnou (cca17 km do kopce), “pěšáci” půjdou z Vysoké Pece (cca 10 km), jak jinak než pěšky. Zavazadla budou převezena po své ose. Obdobné to bude při návratu a další kilometry nás čekají během pobytu. V případě špatného počasí musí být i cyklisté připraveni na případnou změnu, pěší výlet namísto vyjížďky (zejména kvůli bezpečnosti).

Velmi důležitá je kondiční příprava během prázdnin. Je velmi žádoucí trénovat v kopcích. Zcela zásadní je rovněž příprava kola, na kterém pojedete. Za jeho technický stav zodpovídají zákonní zástupci. Využijte servisy, nechte si zkontrolovat brzdy, pláště, převody atd. Určitě si vezměte blatníky a výstražné prvky (“blikačky” aj.). Hodit se může také pláštěnka, povinná je pro cyklisty přilba (možnost zapůjčení ve škole), ale také náhradní duše.

Kurz bude fyzicky náročný, ale věřím, že to společně zvládneme a snad si to i užijeme.

Vaši učitelé Tv

Rubriky
Sport

Run czech – pryč ze židle

“PRYČ ZE ŽIDLE” RUN CZECH – běžecká on-line soutěž škol

Rádi bychom podpořili tuto běžeckou akci. V hodinách TvS jsme velmi podrobně hovořili o důležitosti fyzické zátěže kombinované s pobytem na čerstvém vzduchu pro správně fungující imunitu člověka. Zároveň jsme zadali žákům (1. – 3. ročníku) za domácí úkol alespoň dvakrát v týdnu uběhnout libovolným tempem přibližně dvacetiminutové časové úseky.

Nyní nabízíme a plně podporujeme zapojení žáků, ale i jejich rodičů, sourozenců, přátel školy atd. do této soutěže. Za naši školu mohou běžet všichni její příznivci, nejen žáci! Jestli je v nějaké soutěži účast nad vítězstvím, pak ji tu máme. Vyzývám všechny majitele mobilních aplikací nebo chytrých hodinek, aby během podpořili naší školu. Každý kilometr má svou cenu!

Přihlášením a zaregistrováním prvního borce, dojde k zaregistrování naší školy. Nezapomeňte uvést celý název školy SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50.

Naběhané kilometry budou žákům školy připočteny jako velké plus ve výročním hodnocení v rámci TvS.

učitelé TvS

Přihlaste se na těchto stránkách:

https://www.runczech.com/cs/akce/pryc-ze-zidle/index.shtml?fbclid=IwAR2C8zeYQL8SqXLKWXtNAGajCwJ1t1eyRuIinwgf5T6WxAlC4YJxBvYbYXoPRYČ ZE ŽIDLE | RunCzechwww.runczech.com

Rubriky
Oznámení Sportovní kurzy

Vracení záloh za zrušené lyžařské kurzy, přihlášky na příští školní rok

Těsně před prázdninami se nám konečně podařilo dovybrat zbytek žádostí o navrácení záloh za zrušené LVZ v Peci pod Sněžkou. Zákonným zástupcům přihlášených žáků byly zálohy ve výši 4000,- Kč poukázány na zadané účty, a to s dnešním datem splatnosti. Do konce tohoto týdne by všichni, kterých se to týká, měli mít vrácené zálohy zpět na svých účtech. Ti, kteří upřednostnili vrácení částky v hotovosti, nechť si domluví její výběr předem telefonicky v kanceláři školy, nebudou-li chtít vyčkat návratu žáků do škol.

V prosinci jsme přišli s nabídkou, že v příštím roce nabídneme současným prvním ročníkům možnost náhrady za neuskutečněné LVZ a to v termínu 27. 2. – 5.3. 2022. Nevím, zda informace ve víru událostí poněkud nezapadla, protože se mi ozval překvapivě velmi nízký počet zájemců. Nabídku tedy opakuji s tím, že do školních e-mailových schránek všech žáků prvních ročníků, rozesílám předběžnou přihlášku. Termín pro zaslání rodiči podepsané přihlášky je do konce února 2021. Prosím o vyplnění a zaslání i ty, kteří již svůj zájem projevili. Týká se výhradně lyžařů. Dle dosavadního zájmu je zřejmé, že poptávka bude moci být uspokojena v plném rozsahu. Podmínkou bude minimálně uspokojivý prospěch a chování žáka v 1. pololetí 2021/22, a to samozřejmě na naší škole.

LVZ Pec – předběžná přihláška na 21-22

V Chomutově 17. 2. 2021 vedoucí katedry TvS a LVZ: J. Kouba

Rubriky
Oznámení Prezentace školy Soutěže a olympiády Sport Úspěchy studentů

Česko vesluje – naše škola mezi nejlepšími

OBDRŽELI JSME DRUHÝ VESLOVACÍ TRENAŽER

Zapojili jsme se v hojném počtu do Školní ligy 2019 – 20 a nakonec zvítězili v jedné z vyhlašovaných kategorií.

Ve středu 27. ledna 2021 vyrazil tým projektu Česko vesluje do úspěšných škol v Ústeckém kraji, aby jim oficiálně oznámil prvenství v dané kategorii a předal věcné ceny. Ve vybraných kategoriích pak vítězové získali veslovací trenažer Concept 2. Jednou z oceněných škol jsme se stali i my.

Sezóna Školní ligy projektu Česko vesluje za období 2019-20 byla sice přerušena covidovými opatřeními, ale ještě před tím stihly zapojené školy odveslovat několik kol. Škol bylo celkem 54, z toho 34 základních škol a 20 školských zařízení typu gymnázium, střední nebo vyšší odborná škola. Vyhodnocování se kvůli zkrácené sezóně řídilo body, které byly získány v soutěži 4 členných družstev. Vyhlášeno bylo 6 kategorií. Absolutní vítězství už po třetí obhájilo Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří. Naše škola byla nejlepší v průměrném výkonu na jednoho účastníka, což by se nechalo “přeložit” jako nejvyrovnanější a možná celkově nejzdatnější.

Výsledky jsou zveřejněny zde:
https://www.labearena.cz/vysledky-skolni-ligy-cesko-vesluje…

V dalším pokračování Školní Ligy se budou i nadále hodnotit a sbírat body za 4 členná družstva, 8 členná se pak stanou doménou Finálové regaty. Jednotlivci budou soutěžit v individuálních výzvách (viz propagační materiály).

Kromě zapůjčení druhého trenažeru jsme obdrželi drobné upomínkové předměty, které využijeme pro hodnocení našich žáků ve školnm kole dalšího ročníku soutěže. Ceny převzali ředitel školy pan Ing. Jan Lacina a vedoucí katedry TvS J. Kouba. Záštitu nad soutěží na škole má paní učitelka M. Koubová, samotná třídní kola realizují učitelé Tv.

Všem, kteří nás v minulém školním roce reprezentovali, děkujeme za úspěšnou sportovní reprezebtaci školy.

V Chomutově 10. 2. 2021 učitelé Tv

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Informace k vracení záloh za zrušené lyžařské zájezdy

Vážení rodiče, žáci.

Těsně před Vánoci jsem žákům distribuoval do tříd návratky s dotazem, jakým způsobem budete chtít vrátit zálohu (4000,- Kč) za neuskutečněné lyžařské zájezdy. Pravda, několik málo žáků chybělo, ale v tuto chvíli nám chybí 27 žádostí.

Z organizačních důvodů budeme vracet zálohy v jednom termínu. Vás, kteří jste již odevzdali, prosím o strpení a ty, kteří dosud neodevzdali, žádám, aby tak učinili co nejdříve. Jakmile obdržíme všechny žádosti, budou částky převedeny, vraceny.

Zdůrazňuji, že přijímáme pouze předepsanou žádost podepsanou zákonným zástupcem žáka pro dokladování.

Zbylé žádosti posílejte na  e-mailovou adresu kouba@spscv.cz

Pokud z nějakého důvodu nemáte předepsaný tiskopis, stáhněte si jej prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Děkujeme za pochopení.                Vedoucí katedry TvS:  Jiří Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Lyžařské kurzy zrušeny

Vážení rodiče, žáci.

Z rozhodnutí ředitele školy byly s definitivní platností zrušeny lyžařské výcvikové kurzy pro tento školní rok, a to v plném rozsahu. Rozhodnutí pana ředitele reflektuje pokyn MŠMT ČR, který je reakcí na opětně se zhoršující epidemiologickou situaci a její předpokládaný vývoj.

Omlouváme se za případné způsobené problémy.  Po dohodě s panem ředitelem nabízíme žákům současných prvních ročníků možnost absolvovat lyžařský výcvikový zájezd do Pece pod Sněžkou v příštím školním roce. Kurz bude pro tyto žáky výběrový, to znamená dobrovolný. Předběžný zájem budeme zjišťovat hned po Novém roce, abychom mohli objednat patřičný počet lůžek. Prosím, zvažte nabídku a přihlaste své děti pouze v případě vážného předběžného zájmu.

Další informace se týkají organizace vracení vybraných záloh. Prosím o zvýšenou pozornost! Po domluvě s hlavním ekonomem školy si budete moci vybrat ze dvou možností vrácení zaplacené zálohy (4000,- Kč). První variantou je převod částky na vámi zadaný účet, druhou potom výběr hotovosti v kanceláři školy. V příštím týdnu obdrží žáci stručný formulář, ve kterém zatrhnete možnost, která vám vyhovuje. V případě zájmu o převod částky na Váš účet, uveďte, prosím, číslo účtu, na který bude částka zaslána (ten nemusí být vždy shodný s tím, ze kterého bylo placeno). V případě zájmu o výběr hotovosti, stvrdíte svým podpisem souhlas s předáním částky vašemu dítěti (přihlášenému žákovi).

Děkujeme za Vaše pochopení této bezprecedentní situace, která asi nejvíce mrzí nás učitele TvS. Do poslední chvíle jsme doufali, že se situace zlepší a kurzy se uskuteční. Bohužel, nestalo se a v nejbližší době velké zlepšení ani nemůžeme očekávat. Nezbývá nám než věřit, že se “do roka a do dne” podaří epidemii Covid-19 zvládnout a budeme všichni moci žít normálním životem včetně pořádání sportovních akcí.

V Chomutově 14. 12. 2020   vedoucí LVK: Mgr. Jiří Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Aktuální informace k “lyžáku”

S politováním musím konstatovat, že zdaleka ne všichni žáci a jejich rodiče provedli včasné přihlášení na LVK formou elektronické přihlášky. Zaostali zejména žáci (a rodiče) tříd 1B a 1D. Prosím o nápravu a děkuji všem, kteří vyplnili včas.

Elektronická přihláška byla aktivní do pátku 11. 9.. Vzhledem k situaci jsme ji zpřístupnili nově až do neděle 20. 9. 23.45. Žádám všechny žáky a jejich rodiče, kteří tak doposud neučinili, aby přihlášku vyplnili a to i v případě, že se kurzu nezúčastní. I na tuto variantu hlášenka pamatuje.

Pro ty, kteří nedokázali najít na školním webu přidávám cestu. Pod titulkem “Nepřehlédněte” rozkliknete “Informace pro 1. ročníky …” Pod bíle napsaným odstavcem dokumentů ke stažení je oranžový odkaz “ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na ….. LVK” – rozbalíte, vyplníte, odešlete.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na Lyžařský výcvikový kurz (LVK)

Připomínám, že je rovněž čas zaplatit ZÁLOHU na účet SRPDŠ dle specifikovaných pokynů – termín DO KONCE ZÁŘÍ. Týká se pouze zájezdu do Pece p. Sněžkou, nikoli běžecké části.

S poskytovatelem jsem předjednal klauzuli o neuplatnění jakéhokoli stornopoplatku v případě Hygienou nařízené karantény školy, třídy, jednotlivce. Budeme trvat na tom, aby tato domluva byla zakotvena ve smlouvě, kterou každoročně aktualizujeme. Reagoval jsem tak na dotazy některých rodičů.

Prosím o Vaši spolupráci a to v nejbližším možném termínu, abychom mohli pokročit v organizaci kurzu, zejména objednání konkrétního počtu lůžek a přidělení turnusů jednotlivým třídám.

Děkuji, vedoucí kurzu J. Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Cyklo turistický kurz pro žáky 2. ročníků byl vhledem k situaci definitivně zrušen.