Rubriky
Maturity

Jak jsme se poprali s maturitami koronavirové době navzdory …

Před  třemi týdny byla maturita pro naše absolventy čtvrtých ročníků pouhým snem, maturitní otázky je strašily ve dne v noci a technické pojmy byly něco jako španělská vesnice. Není tomu tak dlouho, co se úřednická maturita skloňovala ve všech pádech a nejeden maturant by toto řešení bezpochyby uvítal. Maturitní týdny jsou ale již dnes minulostí a většina našich maturantů dnes určitě pozitivně hodnotí to, že úřednící nebyli vyslyšeni. Maturitu mají již dnes v kapse, dokázali se totiž se zkouškou dospělosti popasovat se ctí a společně se svými učiteli, kteří i navzdory koronaviru nakonec mohli své žáky do vytouženého cíle dovést. Jsme hrdi na své žáky i učitele, kteří potvrdili i v této nelehké době, že průmyslovka své žáky k maturitě připravit dokáže, byť za cenu hledání jiných, nových metod a cest, které jsme byli nuceni v průběhu celého roku objevovat.

Nezbývá než pogratulovat našim úspěšným absolventům,kteří dosáhli letos úspěšnosti z dvaaosmdesáti procent, a tím tak dopsali jednu kapitolu svého života. Avšak jejich cesta zde nekončí. Jakým směrem se bude nadále ubírat, již  záleží jen na nich samotných.

A jak jsme si vedli, jak celá ta cesta za snem letos vypadala, se můžete přesvědčit, když nahlédnete pod pokličku do přiložené videoochutnávky, jejíž snahou bylo zachytit onu celou cestu k cíli koronavirem poznamenanou.

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky S4

Ve středu 9.6.2021 svou zkoušku z dospělosti začali skládat studenti třídy S4, specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství.

Nahlédněte do naší fotogalerie, jak ústní zkoušky studentů před maturitní komisí probíhaly.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky A4 a V4

Dne 7.6.2021 začaly ústní maturitní zkoušky tříd A4 a V4. Maturanti prověří své znalosti z profilových předmětů, ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků vykonávány letos nejsou. Tyto zkoušky jsou poslední, kterými maturanti v průběhu června procházeli.

Úspěšné absolventy ještě čeká slavnostní předání maturitního vysvědčení v kostele sv. Ignáce v Chomutově před zraky jejich rodičů a blízkých. Termíny slavnostního předávání vysvědčení budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky TM4

První maturitní den ústních maturitních zkoušek začal dnes 3. června také pro studenty specializace Technický management. 

Jak si vedli maturanti třídy TM4 při obhajování svých znalostí před maturitní zkušební komisí zhlédněte v naší fotogalerii.  

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Ústní maturitní zkoušky E4

Blok ústní části maturitních zkoušek dnešním dnem zahájili studenti specializace Silnoproudá elektrotechnika.

Několik snímků z průběhu zkoušek můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Praktická maturita V4

Pomyslnou finálovou štafetu v kole praktických maturitních zkoušek převzali v pondělí 31. května 2021 studenti specializace Výpočetní systémy, aby tak uzavřeli další část letošních maturit konaných v řádném termínu. Zadání svých maturitních prací studenti zpracovávali v učebnách výpočetní techniky a v laboratoři mikroprocesorové techniky. Nahlédněte v několika snímcích v naší fotogalerii na tato odborná pracoviště, kde studenti zúročovali své vědomosti nabyté na naší škole za čtyři roky studia.  

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Praktická maturita A4, S4

Své praktické maturitní zkoušky skládali studenti čtvrtých ročníků specializace Automatizační systémy ve čtvrtek 27. května a v pátek 28. května 2021. Vylosovaná zadání úloh zpracovávali na odborných pracovištích laboratoří automatizační techniky, mikroprocesorové techniky a elektrotechnických měření.

V pátek 28. května odborné znalosti prokazovali také studenti specializace Automatizovaná konstrukce ve strojírenství, a to v laboratořích strojních, učebně technického kreslení a AutoCAD. Prohlédněte si několik momentek z atmosféry praktických maturitních zkoušek v naší fotogalerii. 

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Praktická maturita E4

V úterý 18.5.2021 a ve středu 19.5.2021 skládali žáci čtvrtého ročníku specializace Silnoproudá elektrotechnika praktické maturitní zkoušky.  Několik momentek z atmosféry na jednotlivých pracovištích můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity

Praktická maturita TM4

V pondělí 17.5.2021 zahájili studenti čtvrtého ročníku specializace Technický management maturitní zkoušky jejich praktickou částí. 

Několik momentek z atmosféry na jednotlivých pracovištích můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

Otakar Mašek

Rubriky
Maturity Nástěnka

Maturita 2021

Informační video k maturitním zkouškám