Rubriky
eTwinning

Co nového v Etwinningu?

Tak jak rychle běží školní rok, krátí se i čas, který zbývá na realizaci projektu Film Magic, na kterém pracuje část třídy 2D. Na čem jsme během posledních měsíců pracovali? Doma jsme se podívali na filmovou klasiku Frankenstein a následně jsme s partnery v hodinách angličtiny vytvářeli slovní marky v Mentimetru, dle preferencí jsme tvořili bud´ romantickou báseň, […]

Rubriky
eTwinning

Vánoční videokonference

V rámci etwinningové spolupráce se třída 2D zapojila do videohovoru „naživo“ a zpříjemnila si tak čekání na vánoční prázdniny. Partnerem nám byli gymnazisté z Itálie a ze Srbska. V prvních minutách zazněly otázky všeobecného charakteru týkající se současné situace, vánočních příprav, oblíbených filmových či hudebních žánrů, později jsme se zapojili do předem připraveného kvízu na téma filmy a  […]

Rubriky
eTwinning

Etwinningový projekt 2021-22- MOVIE MAGIC

Již tradičně se na naší škole v září zahajuje nový etwinningový projekt. Tento školní rok se zapojí polovina třídy 2D během hodin anglického jazyka, partnery jim budou středoškoláci z Francie, Itálie a Srbska. Společnou prací na úkolech založených na sledování vybraných filmů tak zažijí skutečnou angličtinu: různí mluvčí, hlasy, akcenty, styly a rejstříky. Studenti přijdou […]

Rubriky
eTwinning

Letošní 2E oceněna!

V minulém školním roce polovina třídy 1E ( současné 2E) pod vedením Mgr. I. Dufkové pilně pracovala na Etwinningovém projektu New Faces of Today a jejich společná snaha se vyplatila! Projekt uspěl před porotou a získal ocenění Quality Label. Toto ocenění se uděluje inovativním projektům které mohou být příkladem dobré mezinárodní spolupráce mezi školami. Zapojeným […]

Rubriky
eTwinning

Videokonference s Itálií – etwinningový projekt pokračuje

Online výuka anglického jazyka ve třídě 1E – skupina AJ 1 – se občas přenáší i do vzdálených krajů, tentokrát do Itálie a sice prostřednictvím videokonference v etwinningovém projektu New Faces of Today. Studenti se i přes časnou ranní hodinu v 8.00 spojili s Itálií v Google meet setkání. A co se dozvěděli? Například to, […]

Rubriky
eTwinning

eTwinningový certifikát kvality

Dlouhodobá a ne vždy snadná práce učitelky angličtiny Mgr. Ivany Dufkové a jejích žáků byla oceněna! Byl jí udělen eTwinningový certifikát kvality. Tyto certifikáty jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské. Certifikát byl konkrétně udělen za projekt Language, Media and Culture. Mgr. Dufkové […]

Rubriky
eTwinning

English Online

V pondělí 27. 1. se hodina anglického jazyka nesla v netradičním duchu a byla koncipována jako online komunikace se studenty z Belgie. Zúčastnění studenti jsou ve věku 16-19 let, na úrovni angličtiny B1/B2/C1. Naši studenti měli možnost využít ICT techniku v podobě školních iPadů, tabletů nebo svých vlastních zařízení. Ke komunikaci se využívala především aplikace HangOuts, Messenger ale i běžný […]

Rubriky
eTwinning

Etwinningové vánoční překvapení

I když jsme první školní den po vánočních prázdninách pravděpodobně vstávali se smíšenými pocity, mohli jsme být o to více příjemně překvapeni, když na nás ve škole čekal záhadný balíček ze Srbska. Balík byl určen pro třídu 1.C a obsahoval vlastnoručně vyrobené novoročenky v angličtině s přáním všeho dobrého do roku 2020. To vše v […]

Rubriky
eTwinning

Mystery Skype

SPŠ a VOŠ Chomutov se snaží zařadit moderní technologie do výuky a využít tak nových možností, které nám dnešní doba přináší. V rámci této iniciativy se třída 1C skupina AJ 1 s p.uč. Dufkovou zapojila do projektu Skype in the Classroom, konkrétně do jeho části MysterySkype. Podstatou projektu je, že se dvě třídy z různých […]

Rubriky
eTwinning

Etwinningový projekt školního roku 2019/20

Již tradičně je začátek školního roku spjat se zahájením nového eTwinningového projektu a letos tomu nebude jinak. Připomínáme, že eTwinning znamená společenství evropských škol a současně je to výraz pro platformu, přes kterou studenti z různých evropských zemí vzájemně komunikují a spolupracují na různých projektech. A proč se vlastně zapojit? Samozřejmě tak studenti získávají možnost […]