Rubriky
eTwinning

Videokonference s Itálií – etwinningový projekt pokračuje

Online výuka anglického jazyka ve třídě 1E – skupina AJ 1 – se občas přenáší i do vzdálených krajů, tentokrát do Itálie a sice prostřednictvím videokonference v etwinningovém projektu New Faces of Today. Studenti se i přes časnou ranní hodinu v 8.00 spojili s Itálií v Google meet setkání. A co se dozvěděli? Například to, […]

Rubriky
eTwinning

eTwinningový certifikát kvality

Dlouhodobá a ne vždy snadná práce učitelky angličtiny Mgr. Ivany Dufkové a jejích žáků byla oceněna! Byl jí udělen eTwinningový certifikát kvality. Tyto certifikáty jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské. Certifikát byl konkrétně udělen za projekt Language, Media and Culture. Mgr. Dufkové […]

Rubriky
eTwinning

English Online

V pondělí 27. 1. se hodina anglického jazyka nesla v netradičním duchu a byla koncipována jako online komunikace se studenty z Belgie. Zúčastnění studenti jsou ve věku 16-19 let, na úrovni angličtiny B1/B2/C1. Naši studenti měli možnost využít ICT techniku v podobě školních iPadů, tabletů nebo svých vlastních zařízení. Ke komunikaci se využívala především aplikace HangOuts, Messenger ale i běžný […]

Rubriky
eTwinning

Etwinningové vánoční překvapení

I když jsme první školní den po vánočních prázdninách pravděpodobně vstávali se smíšenými pocity, mohli jsme být o to více příjemně překvapeni, když na nás ve škole čekal záhadný balíček ze Srbska. Balík byl určen pro třídu 1.C a obsahoval vlastnoručně vyrobené novoročenky v angličtině s přáním všeho dobrého do roku 2020. To vše v […]

Rubriky
eTwinning

Mystery Skype

SPŠ a VOŠ Chomutov se snaží zařadit moderní technologie do výuky a využít tak nových možností, které nám dnešní doba přináší. V rámci této iniciativy se třída 1C skupina AJ 1 s p.uč. Dufkovou zapojila do projektu Skype in the Classroom, konkrétně do jeho části MysterySkype. Podstatou projektu je, že se dvě třídy z různých […]

Rubriky
eTwinning

Etwinningový projekt školního roku 2019/20

Již tradičně je začátek školního roku spjat se zahájením nového eTwinningového projektu a letos tomu nebude jinak. Připomínáme, že eTwinning znamená společenství evropských škol a současně je to výraz pro platformu, přes kterou studenti z různých evropských zemí vzájemně komunikují a spolupracují na různých projektech. A proč se vlastně zapojit? Samozřejmě tak studenti získávají možnost […]

Rubriky
eTwinning

Vánoční eTwinning

V rámci poslední hodiny Anglického jazyka před Vánocemi, spojily vyučující třídu 1E a domluvily video-konferenci. Hovor proběhl ve čtvrtek 20. 12. v rámci projektu e-Twinning. Naši studenti mohli v této hodině hovořit se studenty z partnerské školy v Litvě, se kterou máme navázanou spolupráci. I přes počáteční potíže, kdy se zdálo, že se spojení nezdaří, […]

Rubriky
eTwinning

Nový eTwinningový projekt

V návaznosti na minulý školní rok opět zahajujeme eTwinningový projekt, tentokrát s názvem  A day in my city (Den ve městě). Studenti z 1.E představí naše město partnerské škole v Litvě, představí i sami sebe a naopak studenti z Litvy nám poskytnou informace o sobě, svém kulturním prostředí a škole. Tato výměna informací se uskuteční […]

Rubriky
eTwinning

eTwinning v novém školním roce

V návaznosti na uplynulý školní rok se letos opět rozjíždí projekt eTwinning. V srpnu se naše angličtinářka Barbora Kubátová zúčastnila třídenní Letní eTwinningové Dílny v Plzni, kde úspěšně navázala kontakt s partnerskou školou z Litvy. Společně s kolegyní Ivanou Dufkovou založila projekt s názvem A Day in My City. Projekt bude probíhat v prvním pololetí tohoto školního roku a jeho cílem bude představení […]

Rubriky
eTwinning

Závěrečné eTwinningové setkání

Poslední etwinningové online setkání tohoto školního roku proběhlo 14.6. mezi třídou V3 a studenty z Polska. Studenti pracovali v 5 mezinárodních skupinách v prostředí discord.app a jejich společným úkolem bylo vytváření příběhů. První věty v příbězích byly zadány, další věty studenti přidávali postupně, vždy jednu větu napsal jeden student a přeposlal dalšímu atd. dokud nevypršel […]