Rubriky
eTwinning

Videokonference s Itálií – etwinningový projekt pokračuje

Online výuka anglického jazyka ve třídě 1E – skupina AJ 1 – se občas přenáší i do vzdálených krajů, tentokrát do Itálie a sice prostřednictvím videokonference v etwinningovém projektu New Faces of Today. Studenti se i přes časnou ranní hodinu v 8.00 spojili s Itálií v Google meet setkání. A co se dozvěděli? Například to, že „v tom“ nejsme sami, že i Itálie prochází těžkým obdobím restrikcí podobným těm u nás, že se také učí pouze online, že nemohou cestovat do jiných měst, ale i to, že už se těší na Vánoce a zdobení stromečků, které začíná na rozdíl od nás již na začátku prosince. Studenti si také domluvili další postup v projektu což bude sdílení rad jak se nenudit ve volném čase, jak se v něčem zlepšit nebo jak se navzájem motivovat a pomáhat.

Velké díky patří těm aktivním studentům z 1E, kteří se nestyděli mluvit nahlas online, ti, kteří se tolik nezapojili snad naberou odvahy do příštích setkání. Doufejme, že technika bude i nadále stát při nás, spojení nezklame a že si všichni zprovozní na svých počítačích kamery či mikrofony.

Děkuji za vaši účast. Mgr. Ivana Dufková

Rubriky
eTwinning

eTwinningový certifikát kvality

Dlouhodobá a ne vždy snadná práce učitelky angličtiny Mgr. Ivany Dufkové a jejích žáků byla oceněna! Byl jí udělen eTwinningový certifikát kvality. Tyto certifikáty jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské. Certifikát byl konkrétně udělen za projekt Language, Media and Culture.

Mgr. Dufkové gratulujeme a doufáme, že jí vydrží nadšení i do dalších připravovaných projektů.

Rubriky
eTwinning

English Online

V pondělí 27. 1. se hodina anglického jazyka nesla v netradičním duchu a byla koncipována jako online komunikace se studenty z Belgie. Zúčastnění studenti jsou ve věku 16-19 let, na úrovni angličtiny B1/B2/C1. Naši studenti měli možnost využít ICT techniku v podobě školních iPadů, tabletů nebo svých vlastních zařízení. Ke komunikaci se využívala především aplikace HangOuts, Messenger ale i běžný email. Každý ze studentů měl tak možnost komunikovat s jedním studentem z Belgie v aplikaci, která jim po společném souhlasu nejvíce vyhovovala. Ti odvážnější měli možnost využít i vedlejší volnou učebnu a zkusit video chat. Pro tuto hodinu jsme se rozhodli spojit části tříd 1E a 1C, kteří nejeli na lyžařský výcvik a třídu A4, kteří mohli slabším a mladším studentům případně pomoci. Vznikla tak příjemná tandemová výuka učitelek Kubátové a Dufkové, které mezitím komunikovaly s vyučující v Belgii, monitorovaly své studenty a popřípadě předávaly kontakty těm, kteří ještě neměli svého ´kamaráda´. Jde v podstatě o jakousi moderní podobu kamaráda na dopisování. Největším zádrhelem bylo ovšem vyzvat studenty k ukončení konverzace, protože se od svých rozhovorů nechtěli odtrhnout. Pevně doufáme, že toto prvotní virtuální setkání nám umožní další spolupráci a bude jakýmsi začátkem dlouhodobějšího projektu poznávání cizích zemí a procvičování anglické komunikace.

» FOTOGALERIE

Rubriky
eTwinning

Etwinningové vánoční překvapení

I když jsme první školní den po vánočních prázdninách pravděpodobně vstávali se smíšenými pocity, mohli jsme být o to více příjemně překvapeni, když na nás ve škole čekal záhadný balíček ze Srbska. Balík byl určen pro třídu 1.C a obsahoval vlastnoručně vyrobené novoročenky v angličtině s přáním všeho dobrého do roku 2020. To vše v rámci etwinningového projektu, který probíhá od září tohoto školního roku. My jsme technicky zdatnější a proto jsme pro naše projektové partnery vytvořili již před Vánoci interaktivní přání v aplikaci PicCollage.

Na projektu pracujeme dále a na leden plánujeme videokonferenci Skype. Držte nám palce, ať se podaří.

Mgr. Ivana Dufková, koordinátorka projektu etwinning

Rubriky
eTwinning

Mystery Skype

SPŠ a VOŠ Chomutov se snaží zařadit moderní technologie do výuky a využít tak nových možností, které nám dnešní doba přináší. V rámci této iniciativy se třída 1C skupina AJ 1 s p.uč. Dufkovou zapojila do projektu Skype in the Classroom, konkrétně do jeho části MysterySkype. Podstatou projektu je, že se dvě třídy z různých konců světa účastní videohovoru a vzájemným pokládáním otázek v angličtině se snaží uhodnout, kde se protější třída nachází.

Studenti se tak díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a především mezi sebou zábavným způsobem komunikují v anglickém jazyce. Úkolem obou tříd bylo na základě vhodných ano/ ne otázek co nejdříve zjistit název země protějšího týmu. Již při zahájení videohovoru bylo jasné, že obě třídy pocházejí z naprosto odlišného kulturního prostředí. Žáci obou tříd si navzájem kladli otázky z geografie a reálií a na základě odpovědí upřesňovali lokalitu svých protihráčů. Po celou dobu byl souboj vyrovnaný, nicméně “hráčsky” v těsném souboji po 30 minutách nás protihráč uhodl první.

Velké poděkování patří nejen studentům za jejich aktivitu, ale i p. Vondřičkovi, který pomohl s technickým zajištěním.

Doufáme, že příště zužitkujeme naší zkušenost a že v podobném souboji zvítězíme my.

Mgr. Ivana Dufková, koordinátor projektu

Rubriky
eTwinning

Etwinningový projekt školního roku 2019/20

Již tradičně je začátek školního roku spjat se zahájením nového eTwinningového projektu a letos tomu nebude jinak. Připomínáme, že eTwinning znamená společenství evropských škol a současně je to výraz pro platformu, přes kterou studenti z různých evropských zemí vzájemně komunikují a spolupracují na různých projektech. A proč se vlastně zapojit? Samozřejmě tak studenti získávají možnost si procvičit dovednosti v anglickém jazyce a zároveň se seznámit s nejnovějšími informačními a komunikačními technologiemi.

Nový projekt nese název Language, Media and Culture a v průběhu školního roku na něm bude pracovat třída 1.C se svými partnery z gymnázia v Srbsku a střední školou z Turecka. Očekáváme, že studenti budou každý měsíc plnit jeden společný úkol , např. vyprávění foto příběhu, „živé“ vysílání na daná téma, rozhovor s fiktivní celebritou druhé země, vžití se do role kulturního ambasadora nebo se zúčastní videokonference. Doufáme, že se projekt vydaří, partneři ani technika nezklamou a že si také užijeme trochu zábavy. Tak nám držte palce.

Mgr. Ivana Dufková, koordinátor projektu eTwinning na naší škole

Rubriky
eTwinning

Vánoční eTwinning

V rámci poslední hodiny Anglického jazyka před Vánocemi, spojily vyučující třídu 1E a domluvily video-konferenci. Hovor proběhl ve čtvrtek 20. 12. v rámci projektu e-Twinning. Naši studenti mohli v této hodině hovořit se studenty z partnerské školy v Litvě, se kterou máme navázanou spolupráci. I přes počáteční potíže, kdy se zdálo, že se spojení nezdaří, se nakonec všechno povedlo a hovor se mohl bez problému uskutečnit. Studenti samozřejmě hovořili v angličtině a měli tak možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi. Po počátečním ostychu kdy studenti vyčerpali připravené otázky týkající se většinou Vánočních svátků a prázdnin, ledy roztály. Hovor se pak zaměřil na hraní populárních PC her a sledování oblíbených YouTuberů. Tady už asistence učitelek opravdu nebyla potřeba. Chlapci si hovor užili a hned se ptali na kontaktní údaje, aby proti sobě mohli soupeřit online. Doufáme, že se nám i příště podaří podobnou hodinu uskutečnit.

» FOTOGALERIE

Mgr. I. Dufková a B. Kubátová

Rubriky
eTwinning

Nový eTwinningový projekt

V návaznosti na minulý školní rok opět zahajujeme eTwinningový projekt, tentokrát s názvem  A day in my city (Den ve městě). Studenti z 1.E představí naše město partnerské škole v Litvě, představí i sami sebe a naopak studenti z Litvy nám poskytnou informace o sobě, svém kulturním prostředí a škole. Tato výměna informací se uskuteční samozřejmě v angličtině, v bezpečném internetovém prostředí Twinspace na jehož vytváření se studenti budou smět podílet a současně budou používat různé ICT nástroje sloužící ke komunikaci.  Prozatím si studenti vyzkoušeli tvoření ID cards (bighugelabs.com), které vypadají jako občanské či jiné průkazky a tvorbu puzzle (jigsawplanet.com). Vytvořené aktivity jsme uložili na Twinspace a nyní čekáme na reakci našich kamarádů z Litvy. Už nyní se těšíme co si pro nás připraví!

Mgr. Ivana Dufková
Rubriky
eTwinning

eTwinning v novém školním roce

V návaznosti na uplynulý školní rok se letos opět rozjíždí projekt eTwinning. V srpnu se naše angličtinářka Barbora Kubátová zúčastnila třídenní Letní eTwinningové Dílny v Plzni, kde úspěšně navázala kontakt s partnerskou školou z Litvy. Společně s kolegyní Ivanou Dufkovou založila projekt s názvem A Day in My City. Projekt bude probíhat v prvním pololetí tohoto školního roku a jeho cílem bude představení našeho města pomocí různých ICT nástrojů a komunikačních technologií. Komunikace bude probíhat v angličtině a do projektu bude zapojen první ročník. Věříme, že projekt bude úspěšný a bude inspirací pro naše studenty v překonávání jazykových bariér.

Rubriky
eTwinning

Závěrečné eTwinningové setkání

Poslední etwinningové online setkání tohoto školního roku proběhlo 14.6. mezi třídou V3 a
studenty z Polska. Studenti pracovali v 5 mezinárodních skupinách v prostředí discord.app
a jejich společným úkolem bylo vytváření příběhů. První věty v příbězích byly zadány, další
věty studenti přidávali postupně, vždy jednu větu napsal jeden student a přeposlal dalšímu
atd. dokud nevypršel časový limit. Některé příběhy byly opravdu zdařilé a zábavné. V
následující hodině jsme vyplnili test znalostí, které jsme posbírali během školního roku o
partnerských zemích. Tento “test” byl vytvořen pomocí ICT nástroje quizizz.com. Zakončení letošního projektu se obešlo bez větších technických komplikací, které se nám nicméně  nevyhnuly v předešlých videokonferencích, nyní zbývá doufat, že uspějeme při udělování Národního certifikátu kvality.
Mgr. Ivana Dufková