Rubriky
eTwinning

Etwinning 2022/23 – Historia Magistra Vitae

Proč by se měl průmyslovák zajímat o historii? Proč žijeme tak, jak žijeme? Na tomto místě? Jak jsme se sem dostali? Proč pátrat po vlivu úspěchů či neúspěchů v minulosti a jak nás minulost ovlivňuje? I na takovéto nelehké otázky se budeme snažit najít odpovědi během tohoto školního roku při práci na Etwinningovém projektu s názvem Historia Magistra Vitae čili Historie je učitelkou života.
Nebude to jednoduché hledání, ale budeme doufat, že i přes spíše technické zaměření a zájmy našich studentů, se pátrání podaří a projekt zdárně zakončí. V projektu budeme spolupracovat se středními
školami z Itálie, Srbska a nově i z Portugalska. Témata budou různorodá – náš rodokmen, sestavení virtuální prohlídky muzea, historicky významné ženské postavy, co stojí za úspěchem firem jako je Coca Cola či Lego, ztvárnění významných postav z dějin lidstva ve filmech. Pracovat budeme
v mezinárodních týmech, budeme používat různé ICT nástroje, ipady a samozřejmě angličtinu jako hlavní komunikační jazyk.
Popřejme tedy hodně elánu a motivace třídě 2C.