Rubriky
Projekty

Vodní turbína nám zajistila bronz aneb I kapka vody může inspirovat technika

Za svůj model vodní elektrárny se nemusí stydět žáci třídy S4, kteří se pustili do náročné konstrukce vodní elektrárny poháněné opravdovou vodní turbínou. Jedná se o model vytvořený pomocí 3D tisku a CAM programování, jehož součástí je generátor elektrické energie a elektronický obvod, který tuto energii zpracovává. Celý model je zasazen do reálného prostředí krajiny s využitím stožárů vysokého napětí, jež znázorňují způsob distribuce elektrické energie až do našich domácností. Model simuluje skutečnou vodní elektrárnu, potažmo zároveň demonstruje ukládání elektrické  energie.

Realizátorům se podařilo vymyslet a poté doslova na koleně v odborných učebnách našich dílen nápad zrealizovat, zkonstruovat opravdu do posledního puntíku vyšperkovanou pomůcky pro výuku odborných předmětů. Celý tým po několika měsících práce dotáhl náročný projekt ke zdárnému konci, jenž byl náležitě oceněn v soutěži organizované naším krajem „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“, jejímž  cílem je především propagace a popularizace odborného vzdělávání, což je určitě jeden z důvodů, proč jsme v této soutěži nemohli chybět. Žáci třídy S4 pod vedením našich vyučujících praktické výuky představili svůj projekt v soutěži, ve které se umístili  na 3. místě. 

Gratulujeme úspěšným mladým konstruktérům k úspěchu a především děkujeme  jejich vyučujícím za nadšení, trpělivost a ochotu při realizaci celého projektu a  Haně Galuszkové za tvorbu finálního prezentačního videospotu, který máte možnost zhlédnout. 

Rubriky
Projekty

Projekt Panel osvětlení

V rámci projektu financovaného ze SRPDŠ byla v dílnách sestavena tabule s různými způsoby osvětlení, která bude sloužit jak pro výuku v dílně Elektroinstalační, tak pro prezentaci školy na výstavách škol. Na projektu pracovali studenti ze třídy A4 – Jakub Toth, Vojtěch Ullmann a Štěpán Ošlejšek. Vedoucím a koordinátorem celého projektu byl učitel odborného vyučování pan Matěj Jurčík. Projekt byl i přes počáteční složitosti a problémy doveden do zdárného konce i díky spolupráci s dílnou Kovo. Tímto bych chtěl poděkovat výše jmenovaným studentům, za jejich účast na projektu i přes to, že se již pilně připravují na maturitní zkoušky.

Matěj Jurčík

Rubriky
Projekty

Schools United – projekt pokračuje i v novém roce

A to hned v následujícím týdnu od 13. do 17. ledna. Čeká nás opět barevný týden: modrá v pondělí, zeleno-žlutá v úterý, duhová ve středu, červená ve čtvrtek a černo-bílá v pátek. Tak neváhejte a přidejte se! Ať přebijeme šeď letošní zimy a jsme krásně barevní! Buďme hrdou školou!

Rubriky
Projekty

Nexen Tire Europe – sponzorský dar

Na základě podepsané dohody o dlouhodobé spolupráci mezi SPŠ a VOŠ Chomutov a společností NEXEN TIRE EUROPE byly připraveny tři návrhy projektů, z nichž si vedení společnosti vybralo projekt na doplnění automatizovaného měřícího systému v laboratořích elektrotechnických měření. Pracoviště byla doplněna  elektronickou zátěží LD400P a dvěma digitálními wattmetry GPM-8213. Všechny přístroje jsou programovatelné  a  úspěšně zapojené do automatizovaného systému. V současné době se připravují úlohy, které obohatí zejména měření v oblasti  silnoproudé elektrotechniky. Za elektrotechnické laboratoře si  tímto dovoluji poděkovat společnosti NEXEN TIRE EUROPE a popřát všem zaměstnancům hodně úspěchů a vše nejlepší do nového roku.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Projekty

Schools United

To, že je naše škola zapojena do akcí Schools United, není nic neobvyklého, ale že se zapojili i učitelé rozhodně stojí za zmínku. Učitelé, stejně jako studenti, měli možnost zakoupit si reprezentativní  oblečení s logem naší školy (viz foto), které mohou využít jak při každodenní výuce, tak i při jiných školních akcích, jako bude např. Den otevřených dveří a 145. výročí založení školy dne 14.12. 

Kromě oblečení se měsíc prosinec ponese v duchu akce Dobrý skutek. Do této akce se mohou zapojit jak učitelé, tak studenti. Již nyní chválíme třídu 2.A,  která se aktivně zapojí formou podpory opuštěných zvířat v chomutovském útulku. Další informace naleznete na plakátech po škole, facebooku, instagramu. Kdo se ještě přidá???? Neváhejte, čas běží….

Bc. Barbora Kubátová, hlavní koordinátorka projektu

» FOTOGALERIE

Rubriky
Akce školy Projekty

Schools United – NoMobile Day

Jak vypadá život studenta bez mobilu? Tak to si mohla vyzkoušet třída 1.C v rámci akce Schools United – NoMobile Day – konané 20.11. Ráno po příchodu do školy na studenty čekalo nemilé překvapení v podobě košíku, do kterého všichni odložili své mobilní přístroje a nechali je zde “spát” minimálně do konce vyučování. Smyslem této akce bylo pozorovat kolik volného času navíc student získá pro přípravu na výuku, komunikaci se spolužáky, odpočinek apod. a zda je schopen nově získaný čas smysluplně využít. V hodině angličtiny jsme potom tyto body v debatě rozebírali. Jaké byly reakce a pocity? Zazněly různorodé odpovědi jako např. byl jsem najednou nezávislý, stihl jsem se nasvačit, byl jsem nervózní, měl jsem vtíravý pocit, že mi něco chybí, cítil jsem napětí. I přes rozporuplné reakce nás akce přinejmenším donutila se zamyslet nad tím, jakou moc nad našimi životy mají chytrá zařízení a zda by nebylo lepší něco změnit, ale to už si každý musí přehodnotit sám.

A jaké jsou další akce? V prosinci se studenti školy mohou zapojit do akce Good Deed- dobrý skutek. Bližší informace podají angličtináři nebo sledujte plakáty po škole, Schools united na Facebooku či Instagramu.

Mgr. Ivana Dufková, třídní učitelka 1C, učitelka angličtiny

Rubriky
Projekty

Návštěva žáků ZŠ Na Příkopech na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Akce školy Projekty

Návštěva žáků ZŠ Zahradní na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů.

» FOTOGALERIE

V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

Rubriky
Projekty

Konference Maják

Ve dnech 3. – 4. října se konala již šestá konference projektu Maják, tentokrát v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno. Za naši školu se konference zúčastnili ing.Hartman a ing.Šťastná MBA, kteří se v tomto projektu angažují již více než dva roky. V průběhu konference byly představeny novinky, kterými bylo dovybaveno každé zapojené CKP. Především nový meteosenzor Pasco sklidil velký ohlas mezi přítomnými učiteli fyziky. Ne nezajímavé bylo i představení nového modulu rozšiřující sady iTriangle, který máme samozřejmě také k dispozici, byť „pouze“ v jednom provedení. Mimo přednášek a praktických ukázek bylo součástí dvoudenního setkání i terénní cvičení sběru dat pomocí výše zmíněného senzoru. Toto probíhalo v atraktivním prostředí botanické zahrady Mendelovy univerzity. Takže mimo ryze technické disciplíny měli možnost učitelé z celé naší republiky ocenit a „vychutnat“ si kouzelnou atmosféru úžasné zahrady s třemi tisíci druhy orchidejí uprostřed moravské metropole. Projekt Maják se sice blíží ke svému konci, ale znovu se ukázalo, že je dost pedagogů (a v některých případech ne zcela z nejmladší generace), kteří mají snahu a chuť zavádět do výuky moderní pomůcky a hlavně, a to je i smyslem projektu Maják, sdílet zkušenosti s využíváním těchto skutečně moderních a progresivních pomůcek s ostatními kolegy pedagogy.

Rubriky
Projekty

Bye-bye EDISON

Minulý týden proběhl na naší škole projekt EDISON, kdy k nám přijeli tři vybraní stážisté s cílem poznat Českou republiku a obohatit i nás o informace ze svých zemí. Po celý týden měli naši studenti možnost sledovat prezentace o různých zemích světa a mohli porovnat českou kulturu s kulturou Ruska, Turecka či Jordánska. Stážisté přednášeli o zvycích, kultuře, jídle, řeči nebo politické situaci té dané země. Zároveň si studenti mohli poslechnout angličtinu z úst jedince, pro kterého, stejně jako pro nás, není angličtina rodným jazykem. Uvědomili si, že ne s každým se v životě domluví tak ‚hladce‘, jako s rodilým mluvčím a že různé přízvuky nebo ne úplně jasná výslovnost, je donutí více při komunikaci přemýšlet. Zároveň si někteří mohli všimnout, jak důležité je umět mluvit před lidmi a že mnohdy i sebelepší prezentaci mohou ovlivnit jiné faktory, které do hry vstupují a tvoří tak celkový dojem. Je třeba dbát na řeč těla, intonaci a sílu hlasu a na celkové vystupování. Někteří studenti si také vyzkoušeli, jaké to je komunikovat anglicky v jiném než školním prostředí. Jedním takovým studentem byla i Adéla Fučíková z 1.E., která využila možnosti ubytování jednoho ze stážistů. A jaké to bylo? Přečtěte si následující rozhovor:

„Adélo, byla jste jedna z prvních, kteří se přihlásili s nabídkou ubytování cizince u sebe doma. Co Vás k tomu vedlo?“

„Jednak jsem si chtěla procvičit jazyk, poznat nového člověka a dovědět se něco jiného o jejich zemi. Mamka anglicky mluví a taťka se dost snaží, takže jsem si říkala, že by procvičování angličtiny bylo dobré pro nás pro všechny.”

„Jak na to reagovali Vaši rodiče?“

„Tak nejdřív jsem řekla, že by měli přijet nějací stážisté k nám na školu, a pak jsem se mamky zeptala, jestli by to šlo, někoho u nás ubytovat. Tak mi řekla, ať zjistím víc informací a pak se uvidí. Vybrala jsem si stážistku Lynn z Jordánska, protože mi podle fotky a úvodního videa přišla nejvíc sympatická.“

„Jak většinou probíhal Váš den?“

„Když byla Lynn s námi tak jsme si spolu vzaly autobus domů, a protože mám doma malého ročního brášku a Lynn je z pěti sourozenců, tak si jsme si spolu všichni hodně hráli a povídali. Zjistili jsme třeba, že arabština a čeština mají mnoho podobných či stejných výrazů.“

„Narazila jste na nějaké problémy či překážky?“

Občas jsem nevěděla nějaké to slovíčko, ale to bylo asi tak všechno. Klidně bych projekt nechala delší.“

„Šla byste do toho znovu?“

Záleží asi na tom, zda bychom měli volný pokoj, což zatím šlo. Ale byla to super zkušenost a určitě to stálo za to.“

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří projekt EDISON aktivně podpořili, jmenovitě Haně Tomečkové a Adéle Fučíkové s rodinou za ubytování stážistů, Jirkovi Vondřičkovi za pozitivní přístup, paní Alici Novákové za každodenní přípravu občerstvení, Ing. Lence Spanilé za podporu a celé katedře cizích jazyků za neutuchající nadšení ke všem novým jazykovým aktivitám.

» FOTOGALERIE

Bc. Barbora Kubátová, hlavní organizátorka projektu Edison na naší škole