Rubriky
Projekty

1.E úspěšně zakončuje Etwinningový projekt New Faces of Today!

Po celý školní rok se 1.E aktivně zapojovala do projektu, ve kterém žáci měli možnost se dozvědět o tom, jak nás a naše životy ovlivňují sociální média, jaká nebezpečí představují a jak jim nepodlehnout. Výsledek studentského snažení a bádání je přehledně zpracován nejen v prostředí projektu Twinspace ale i ve studenty vytvořeném e-časopise jehož odkaz naleznete zde: https://joom.ag/7RgI

Mgr. I. Dufková

Rubriky
Projekty

Vodní turbína nám zajistila bronz aneb I kapka vody může inspirovat technika

Za svůj model vodní elektrárny se nemusí stydět žáci třídy S4, kteří se pustili do náročné konstrukce vodní elektrárny poháněné opravdovou vodní turbínou. Jedná se o model vytvořený pomocí 3D tisku a CAM programování, jehož součástí je generátor elektrické energie a elektronický obvod, který tuto energii zpracovává. Celý model je zasazen do reálného prostředí krajiny s využitím stožárů vysokého napětí, jež znázorňují způsob distribuce elektrické energie až do našich domácností. Model simuluje skutečnou vodní elektrárnu, potažmo zároveň demonstruje ukládání elektrické  energie.

Realizátorům se podařilo vymyslet a poté doslova na koleně v odborných učebnách našich dílen nápad zrealizovat, zkonstruovat opravdu do posledního puntíku vyšperkovanou pomůcky pro výuku odborných předmětů. Celý tým po několika měsících práce dotáhl náročný projekt ke zdárnému konci, jenž byl náležitě oceněn v soutěži organizované naším krajem „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“, jejímž  cílem je především propagace a popularizace odborného vzdělávání, což je určitě jeden z důvodů, proč jsme v této soutěži nemohli chybět. Žáci třídy S4 pod vedením našich vyučujících praktické výuky představili svůj projekt v soutěži, ve které se umístili  na 3. místě. 

Gratulujeme úspěšným mladým konstruktérům k úspěchu a především děkujeme  jejich vyučujícím za nadšení, trpělivost a ochotu při realizaci celého projektu a  Haně Galuszkové za tvorbu finálního prezentačního videospotu, který máte možnost zhlédnout. 

Rubriky
Projekty

Projekt Panel osvětlení

V rámci projektu financovaného ze SRPDŠ byla v dílnách sestavena tabule s různými způsoby osvětlení, která bude sloužit jak pro výuku v dílně Elektroinstalační, tak pro prezentaci školy na výstavách škol. Na projektu pracovali studenti ze třídy A4 – Jakub Toth, Vojtěch Ullmann a Štěpán Ošlejšek. Vedoucím a koordinátorem celého projektu byl učitel odborného vyučování pan Matěj Jurčík. Projekt byl i přes počáteční složitosti a problémy doveden do zdárného konce i díky spolupráci s dílnou Kovo. Tímto bych chtěl poděkovat výše jmenovaným studentům, za jejich účast na projektu i přes to, že se již pilně připravují na maturitní zkoušky.

Matěj Jurčík

Rubriky
Projekty

Schools United – projekt pokračuje i v novém roce

A to hned v následujícím týdnu od 13. do 17. ledna. Čeká nás opět barevný týden: modrá v pondělí, zeleno-žlutá v úterý, duhová ve středu, červená ve čtvrtek a černo-bílá v pátek. Tak neváhejte a přidejte se! Ať přebijeme šeď letošní zimy a jsme krásně barevní! Buďme hrdou školou!

Rubriky
Projekty

Nexen Tire Europe – sponzorský dar

Na základě podepsané dohody o dlouhodobé spolupráci mezi SPŠ a VOŠ Chomutov a společností NEXEN TIRE EUROPE byly připraveny tři návrhy projektů, z nichž si vedení společnosti vybralo projekt na doplnění automatizovaného měřícího systému v laboratořích elektrotechnických měření. Pracoviště byla doplněna  elektronickou zátěží LD400P a dvěma digitálními wattmetry GPM-8213. Všechny přístroje jsou programovatelné  a  úspěšně zapojené do automatizovaného systému. V současné době se připravují úlohy, které obohatí zejména měření v oblasti  silnoproudé elektrotechniky. Za elektrotechnické laboratoře si  tímto dovoluji poděkovat společnosti NEXEN TIRE EUROPE a popřát všem zaměstnancům hodně úspěchů a vše nejlepší do nového roku.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Projekty

Schools United

To, že je naše škola zapojena do akcí Schools United, není nic neobvyklého, ale že se zapojili i učitelé rozhodně stojí za zmínku. Učitelé, stejně jako studenti, měli možnost zakoupit si reprezentativní  oblečení s logem naší školy (viz foto), které mohou využít jak při každodenní výuce, tak i při jiných školních akcích, jako bude např. Den otevřených dveří a 145. výročí založení školy dne 14.12. 

Kromě oblečení se měsíc prosinec ponese v duchu akce Dobrý skutek. Do této akce se mohou zapojit jak učitelé, tak studenti. Již nyní chválíme třídu 2.A,  která se aktivně zapojí formou podpory opuštěných zvířat v chomutovském útulku. Další informace naleznete na plakátech po škole, facebooku, instagramu. Kdo se ještě přidá???? Neváhejte, čas běží….

Bc. Barbora Kubátová, hlavní koordinátorka projektu

» FOTOGALERIE

Rubriky
Akce školy Projekty

Schools United – NoMobile Day

Jak vypadá život studenta bez mobilu? Tak to si mohla vyzkoušet třída 1.C v rámci akce Schools United – NoMobile Day – konané 20.11. Ráno po příchodu do školy na studenty čekalo nemilé překvapení v podobě košíku, do kterého všichni odložili své mobilní přístroje a nechali je zde “spát” minimálně do konce vyučování. Smyslem této akce bylo pozorovat kolik volného času navíc student získá pro přípravu na výuku, komunikaci se spolužáky, odpočinek apod. a zda je schopen nově získaný čas smysluplně využít. V hodině angličtiny jsme potom tyto body v debatě rozebírali. Jaké byly reakce a pocity? Zazněly různorodé odpovědi jako např. byl jsem najednou nezávislý, stihl jsem se nasvačit, byl jsem nervózní, měl jsem vtíravý pocit, že mi něco chybí, cítil jsem napětí. I přes rozporuplné reakce nás akce přinejmenším donutila se zamyslet nad tím, jakou moc nad našimi životy mají chytrá zařízení a zda by nebylo lepší něco změnit, ale to už si každý musí přehodnotit sám.

A jaké jsou další akce? V prosinci se studenti školy mohou zapojit do akce Good Deed- dobrý skutek. Bližší informace podají angličtináři nebo sledujte plakáty po škole, Schools united na Facebooku či Instagramu.

Mgr. Ivana Dufková, třídní učitelka 1C, učitelka angličtiny

Rubriky
Projekty

Návštěva žáků ZŠ Na Příkopech na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Akce školy Projekty

Návštěva žáků ZŠ Zahradní na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů.

» FOTOGALERIE

V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

Rubriky
Projekty

Konference Maják

Ve dnech 3. – 4. října se konala již šestá konference projektu Maják, tentokrát v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno. Za naši školu se konference zúčastnili ing.Hartman a ing.Šťastná MBA, kteří se v tomto projektu angažují již více než dva roky. V průběhu konference byly představeny novinky, kterými bylo dovybaveno každé zapojené CKP. Především nový meteosenzor Pasco sklidil velký ohlas mezi přítomnými učiteli fyziky. Ne nezajímavé bylo i představení nového modulu rozšiřující sady iTriangle, který máme samozřejmě také k dispozici, byť „pouze“ v jednom provedení. Mimo přednášek a praktických ukázek bylo součástí dvoudenního setkání i terénní cvičení sběru dat pomocí výše zmíněného senzoru. Toto probíhalo v atraktivním prostředí botanické zahrady Mendelovy univerzity. Takže mimo ryze technické disciplíny měli možnost učitelé z celé naší republiky ocenit a „vychutnat“ si kouzelnou atmosféru úžasné zahrady s třemi tisíci druhy orchidejí uprostřed moravské metropole. Projekt Maják se sice blíží ke svému konci, ale znovu se ukázalo, že je dost pedagogů (a v některých případech ne zcela z nejmladší generace), kteří mají snahu a chuť zavádět do výuky moderní pomůcky a hlavně, a to je i smyslem projektu Maják, sdílet zkušenosti s využíváním těchto skutečně moderních a progresivních pomůcek s ostatními kolegy pedagogy.