Rubriky
Projekty

Nový přípravek pro úlohy z EM

Pro úlohy z elektrotechnických měření čtvrtých ročníků byl do laboratoří Elektrických strojů (vyučující – Ing. T. Reisig) zhotoven nový přípravek – Zdroj referenčních napětí 10V a 1V. Přípravek slouží jako zdroj přesných napětí např. v převodnících odpor/napětí, nebo napětí/proud k získání zdroje konstantního proudu při měření charakteristik polovodičových prvků.

Otakar Mašek