Rubriky
Výuka

Střípky z výuky

Od 26. 4. 2021 se na naší škole rozběhla praktická výuka prezenční formou. Jde o výuku, která se velmi obtížně učí distančně, ale naši žáci se s tím poprali se ctí. Naučili se vytvářet modely a ovládat 3D tiskárnu pouze imaginárně, ale jakmile se vrátili do školy, věděli co, kde, jak, kam a hned se chopili výroby modelů. Zhlédněte, co se jim podařilo vytvořit ke dni matek, ke dni otců, k testování na Covid-19 nebo jen tak pro radost.

3D tisk ke Dni matek

Zároveň postupně tvoříme a montujeme robota Matyldu. Už jí je pěkný kousek.

Matylda – torzo
Rubriky
Výuka

Právo k lidem – Advokáti do škol

O tom, že distanční výuka umožňuje zajímavá setkání, která by za běžného školního režimu byla obtížně realizovatelná, jistě svědčí i přednáška Mgr. V. Suchardy z advokátní kanceláře ARROWS Praha, která se konala 12. května v online prostředí.
Žáci 2. B a Mgr. V. Sucharda diskutovali o tom, jaká základní práva a povinnosti nás provázejí v běžných situacích. Diskuse byla postavena na konkrétním příkladu – žák půjčí peníze, ale dlužník (v tomto případě učitelka češtiny, tedy já) půjčku popírá. Žáci se snažili sami přijít na možnosti řešení, kroky, které by učinili, aby dosáhli vrácení peněz. Mgr. Sucharda jejich názory a náměty korigoval a odborně doplňoval a vysvětloval.
Mgr. Sucharda je advokátem a partnerem advokátní kanceláře ARROWS Praha, je zakladatelem iniciativy Právo k lidem. Iniciativa Právo k lidem si dala za cíl dostáhnout stavu, kdy lidé budou aktivně používat právo jako běžný prostředek pro svou ochranu a k řešení životních situacích. Aby lidé využívali právo, měli by ho znát, a proto se Mgr. Sucharda zapojil do projektu České advokátní komory Advokáti do škol. Tento speciálně vzdělávací projekt se zaměřuje na zvýšení právního povědomí a právní gramotnosti dětí a mládeže, advokáti zdarma navštěvují školy a na příkladech z praxe pomáhají žákům, aby se orientovali v právu.
Žákům se diskuse líbila a s Mgr. Suchardou se domluvili na jejím pokračování. Tentokrát je jejich úkolem připravit otázky a problémy, které „potřebují konzultovat s právníkem“.
Mgr. Olga Kubánková

Rubriky
Oznámení Výuka

Dopis ministra školství o přijímacím řízení a zakončení školního roku

Veškeré informace týkající se blížícího se přijímacího řízení na SPŠ a změn v organizaci výuky v letošním školním roce naleznete v tomto příspěvku nebo na adrese:

https://blog.spscv.cz/wp-content/uploads/2020/04/Dopis_PM_Plaga_MSMT_14491_2020_1.pdf.

Nezapomeňte průběžně sledovat sekce Přijímací řízení na SPŠ, Přijímací řízení na VOŠ a Maturitní zkoušky, kde najdete vždy aktuální informace a termíny!

Rubriky
Výuka

Programování trochu jinak

V posledním prosincovém týdnu před vánočními prázdninami proběhla v polovině tříd 2.B a 2.E výuka v předmětu „Výpočetní technika“ trochu odlišným způsobem než obvykle. Žáci 2. ročníku se od začátku školního roku učí programovat v jazyce C#, ale tentokrát se stručně seznámili s „blízkým příbuzným“ tohoto programovacího jazyka, protože se věnovali programování Arduina.  

Většina z nich se doposud s Arduinem nesetkala, proto si nejprve prohlédli vývojové prostředí Arduino IDE a zjistili, jak napsat a přeložit svůj první program pro řízení Arduina. Zapojili si jednoduchý obvod s LED diodou a rezistorem připojený k Arduinu, vyzkoušeli si program do Arduina  nahrát a rozsvítit jím LEDku, pak také rozblikat. Vzápětí si již začali vymýšlet vlastní zapojení a programy, od semaforu přes vánoční řetězy až po policejní blikačky. Méně zkušení „okoukali“ nápady z internetu, zkušenější si poradili sami nebo využili pomoci svých spolužáků, kteří navštěvují kroužek Arduina a jsou již se svými znalostmi a dovednostmi napřed před nimi. Někteří se nespokojili pouze s LEDkou a začali se shánět i po dalších součástkách. Tentokráte se do práce s nadšením zapojili i ti studenti, kteří programování „příliš nemilují“.

Cílem bylo zpestřit výuku a propojit znalosti a dovednosti z různých předmětů: základy programování a algoritmizace z výpočetní techniky a elektrotechnické součástky a jejich zapojení ze základů elektrotechniky.  Až se žáci 2. ročníku z programování naučí více, budou mít opět příležitost vrátit se k Arduinu a vyzkoušet si např. připojení různých čidel nebo dalších zařízení, přenos dat a příkazů mezi svými aplikacemi v C# a Arduinem, ukládání nebo zobrazování získaných dat, seznámit se s principem IoT (= Internet of Things, Internet věcí), případně využít i svých matematických znalostí především z 2. ročníku.

Upřesňující informace pro méně zasvěcené: IoT představuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními a člověkem prostřednictvím internetu za účelem sběru dat, jejich zpracování a využití v řadě oblastí lidské činnosti (logistika, energetika, meteorologie, zdravotnictví, budování „chytrých objektů“, atd.). Žijeme v období 4. průmyslové revoluce, proto se IoT stává pro každého z nás dennodenní realitou.

» FOTOGALERIE

1D

Mgr. Rudolf Naxer

Rubriky
Výuka

Mezipředmětové vztahy aneb propojení dílen a angličtiny

To, že nás angličtina obklopuje na každém kroku, asi není nic nového, ale dílny a nářadí anglicky ve výuce? Ano, i to je možné. Pokusili jsme se o to během několika hodin angličtiny v pondělí 18.11. ve třídách 2E, E3, V3, S3, A4, TM4, S4. Studenti poznávali různá nářadí, pojmenovávali je v angličtině, hráli slovní hru – What´s missing, připravili si TV reklamy a krátké spoty ve kterých se snažili  prodat své sety nářadí. Prakticky tak měli možnost si nářadí „osahat“ a zužitkovat osvojenou slovní zásobu a zakonverzovat. Některé jazykové skupiny byly za tímto účelem spojeny v jednu skupinu do tandemové výuky pod vedením p. uč. Dufkové a Kubátové.

Za realizaci a vzornou přípravu nářadí děkujeme panu R. Černému z dílen a samozřejmě studentům za aktivní přístup a za originální nápady do reklam.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Očima kantorů Výuka

Učení hrou

Ne vždy musí být učení dril a “mučení”. Mnoho věcí se dá naučit i hrou. Ne všechny třídy a všichni žáci jsou však natolik rozumní a disciplinovaní, aby si mohli v hodinách hrát. To ale neplatí o žácích třídy 2A. Vždy se v hodinách angličtiny s vervou pustí do úkolů pro ně připravených. Tentokrát jim spolužačka Nela Tomsová připravila “zahřívací” aktivitu, kdy museli podle jejích anglických pokynů otevírat lahev, zavazovat tkaničku, nebo napsat čitelně svoje jméno a to s rukama zalepenýma tak, že nemohli použít palec. Nela zjistila, že není úplně lehké být na chvíli učitelkou a ostatní zjistili, že žít s hendikepem může být docela obtížné. A přitom všem si ještě procvičovali cizí jazyk. Pro učitele je moc “fajn” mít takové žáky, jako jsou ti ve třídě 2A 🙂

Rubriky
Oznámení Výuka

Požadavky na pomůcky pro 1. ročníky

Rubriky
Projekty Výuka

Celosvětový hit

Celosvětový hit s názvem MysterySkype, jenž je součástí širšího projektu Skype in the classroom, je od září 2014 k dispozici i českým školám. Tento výukový program pomáhá formou hry studentům všech věkových kategorií poznávat cizí kultury a země. Studenti z různých koutů světa se díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a především mezi sebou zábavným způsobem komunikují v anglickém jazyce. Za naší školu se do projektu zatím zapojila v rámci hodiny angličtiny třída 2.D, která se přes videohovor Skype  spojila se svými vrstevníky z předem vybrané cizí země, aniž by žáci tušili, odkud přesně neznámá třída volá. Úkolem obou tříd bylo na základě vhodných ano/ ne otázek co nejdříve zjistit název země protějšího týmu. Už v prvních sekundách videohovoru bylo zcela jasné, že obě třídy pocházejí z naprosto odlišného kulturního prostředí.  Žáci obou tříd si navzájem kladli otázky z historie, geografie a reálií a na základě odpovědí ano či ne si pak oba týmy upřesňovaly lokalitu svých protihráčů. Nejprve se zdálo, že má navrch český tým, nicméně “hráčsky” zkušenější soupeř nás v těsném souboji po 29 minutách uhodl první. Doufáme, že příště zužitkujeme naší zkušenost a že v podobném souboji zvítězíme my.

Fotografie z realizace projektu najdete ve fotogalerii.

» FOTOGALERIE

                                                                                                     Mgr. Ivana Dufková

                                         

Rubriky
Oznámení Sport Výuka

Doplnění výkonů ve skoku vysokém pro žáky – 30. 11. ve 13. 20 hod.

V pátek 30. 11. 2018 po šesté vyučovací hodině proběhne v malé tělocvičně doplňování výkonů ve skoku vysokém pro žáky, kteří v hodině TvS nemohli z různých důvodů skákat. Pokud by se však jednalo o déle trvající nemoc či zranění, budou žáci z disciplíny uvolněni. V takovém případě by se jednalo o chvályhodnou iniciativu.

Rubriky
Očima kantorů Výuka

Divadlo tradičně netradičně

Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století

Již se stalo tradicí, že žáci 4. ročníku absolvují na počátku školního roku neobvyklou výukovou dvouhodinovku. Se zkušenou dvojicí z hereckého souboru Divadélka pro školy z Hradce Králové se vydali po stopách českého divadla 20. století a zhlédli tak ukázky hned z  několika divadelních her významných českých autorů z období od vzniku Československa až po současnost.  Seznámili se tak s repertoárem Osvobozeného divadla, tvorbou Karla Čapka, nechyběly populární hudební ukázky z divadla Semafor a muzikálu Balada pro Banditu, zařazeno bylo i absurdní drama Chyba Václava Havla a na závěr společně s Járou Cimrmanem vyšetřovali ztrátu třídní knihy.

Žáci ocenili především zábavnou formu, netradiční pojetí divadla a kontakt herců s diváky, který je pro malá komorní divadla typický. I přes uvolněnou atmosféru se jim dostalo odborného výkladu, pobavili se při různorodých úryvcích ze slavných divadelních her a dokonce byli i zapojeni na scéně.

» FOTOGALERIE