Rubriky
Výuka

Testování SCATE aneb test your English level

Každoročně na naší škole probíhá v rámci předmětu anglický jazyk testování SCATE – Scio Computer Adaptive Test of English. Díky
tomuto testu od společnosti Scio si každý žák může ověřit svoji úroveň angličtiny a to ihned po absolvování testu, kdy se okamžitě zobrazí výsledky o dosažených jazykových dovednostech dle SERRJ
– Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Rozsah jazykových schopností (úrovní) je zobrazen škálou v rozsahu A1 – C1, kdy A1 je nejnižší úroveň (pokud nepočítáme A0, úplný začátečník). Testování Scate
měří především dovednosti čtení, práce s textem, porozumění poslechu a probíhá online formou. Naši žáci jsou během studia testováni dvakrát, v prvním ročníku pro zjištění „vstupní“ úrovně a ve třetím ročníku, kdy se zjišťuje tzv. přidaná hodnota v časovém odstupu dvou let. Testování probíhá v počítačových učebnách nebo na Ipadech a žáci k testování potřebují v podstatě jen sluchátka.
Garantem testování Scate je dlouhodobě Mgr. Angelika Vrhelová, která každým rokem připravuje podklady pro testování, testování monitoruje a mnohdy i pomáhá svým kolegyním v procesu testování vyřešit neočekávané situace. Za tuto práci jí patří velké poděkování.


Autor článku: Mgr. I. Dufková