Rubriky
Oznámení Pro studenty Sportovní kurzy

Příprava sportovního kurzu budoucích třeťáků

Po mnoha letech, kdy jsme pořádali Sportovní (cykloturistický) kurz na Machově mlýně, dochází ke změně. Byl nám změněn termín z červnového na zářijový, a s tím souvisí i změna místa konání.

V září 2020 jsme se předběžně domluvili s vedením horského hotelu Lesná. V minulém týdnu navštívili učitelé TvS Lesnou, aby se osobně seznámili s podmínkami pro konání kurzu. Naše dojmy jsou veskrze pozitivní.

Kurz by se měl uskutečnit ve dvou turnusech 5. – 9. a 12. – 16. 9. 2021. Přidělení turnusů konkrétním třídám závisí od počtu přihlášených v jednotlivých třídách.

Vzhledem k blížícím se prázdninám, nemáme mnoho času, potřebujeme zodpovědný přístup všech žáků budoucích třetích ročníků. Dnes jsme distribouvali do všech tříd přihlášky, které potřebujeme obratem vyplněné zpět. Žákům, kteří ve škole chyběli, jsme je zaslali prostřednictvím Teamsů. (Možnost vyzvednutí papírové přihlášky do středy vždy o velké přestávce) Termín pro odevzdání je tento čtvrtek 24. 6. 2021, v případě individuálních komplikací nejpozději do 30. 6. Pokud žák přihlášku bez omluvy a vysvětlení neodevzdá, nebude se moci kurzu účastnit a na začátku školního roku požádá ředitele školy o uvolnění z kurzu.

Kurz je dle ŠVP povinný, nicméně vzhledem ke stále trvající pandemické situaci (byť zlepšené) chceme, aby se kurzu zúčastnili žáci, kteří se na to opravdu fyzicky cítí. Fyzická kondice některých po více než ročním pobytu v “domácím vězení” je tristní, zvažte své možnosti s plnou zodpovědností. Kurz v horském prostředí bude fyzicky náročný jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Přesun se uskuteční na kolech od školy na Lesnou (cca17 km do kopce), “pěšáci” půjdou z Vysoké Pece (cca 10 km), jak jinak než pěšky. Zavazadla budou převezena po své ose. Obdobné to bude při návratu a další kilometry nás čekají během pobytu. V případě špatného počasí musí být i cyklisté připraveni na případnou změnu, pěší výlet namísto vyjížďky (zejména kvůli bezpečnosti).

Velmi důležitá je kondiční příprava během prázdnin. Je velmi žádoucí trénovat v kopcích. Zcela zásadní je rovněž příprava kola, na kterém pojedete. Za jeho technický stav zodpovídají zákonní zástupci. Využijte servisy, nechte si zkontrolovat brzdy, pláště, převody atd. Určitě si vezměte blatníky a výstražné prvky (“blikačky” aj.). Hodit se může také pláštěnka, povinná je pro cyklisty přilba (možnost zapůjčení ve škole), ale také náhradní duše.

Kurz bude fyzicky náročný, ale věřím, že to společně zvládneme a snad si to i užijeme.

Vaši učitelé Tv

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Informace o hygienicko-epidemiologických podmínkách realizace přijímacích zkoušek

Uchazeč koná JPZ, pokud nemá příznaky COVID 19 a doloží negativní výsledek testu. Tento doklad může nahradit laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění (pokud neuplynulo 90 dní), nebo dokladem o negativním výsledku vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (v předchozích 7 dnech), nebo certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé dávky). Uchazeč požádá o provedení testu školu, v níž je žákem, a tato vydá doklad o výsledku testu. K JPZ se na SŠ dostaví s dokladem o negativním výsledku testu.

Pokud tak neučiní, není mu zkouška umožněna

2. Je nutné dodržovat 2m rozestupy. 

3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí, že musí mít respirátor. 

4. Zákonní zástupci musí zůstat před školou. 

5. Po vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. 

6. V prostorech školy je povinností po celou dobu nosit respirátor (příp. zdravotnickou roušku). 

7. Ve zkušební místnosti je nezbytné dodržet zásadu jednoho žáka v lavici. 

8. Přestávku mezi zkouškami mohou žáci trávit na zahradě školy, popř. ve zkušební místnosti, stále dbají na dodržování 2 m rozestupů. 

9. Při návratu do zkušební místnosti je nutné si opět vydezinfikovat ruce.

 Případné dotazy směřujte na zizkova@spscv.cz

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Rozřazení 2. ročníků do specializací

Pro školní rok 2021/2022 je platné následující rozřazení žáků 2. ročníků do specializací:

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Nadešel čas volby specializace

V průběhu následujícího týdne se žáci druhých ročníků budou rozhodovat, jakou specializaci si pro své další studium zvolí. K tomuto účelu vznikla prezentace, která má žákům při rozhodování pomoci, jež bude v pátek 19. 3. na našich webových stránkách zveřejněna. Prezentace obsahuje nejen informace o jednotlivých specializacích, ale součástí jsou i zajímavá videa, která by mohla žákům jejich rozhodování usnadnit. Uslyší nejen názory svých vyučujících, ale také jejich starších spolužáků, kteří již výukou našich oborů prošli.

Úkolem žáků druhých ročníků je si specializaci zvolit a nejpozději do 31. 3. vyplnit a odeslat formulář, pomocí něhož svoji prioritu vyjádří. Odkaz na formulář je součástí prezentace a též ho žáci obdrží prostřednictvím emailové komunikace.

Žáci budou poté do 2. 4. 2021 do specializací rozděleni podle svého zájmu, prospěchu a potřeb naší organizace.

Rubriky
Oznámení Sportovní kurzy

Vracení záloh za zrušené lyžařské kurzy, přihlášky na příští školní rok

Těsně před prázdninami se nám konečně podařilo dovybrat zbytek žádostí o navrácení záloh za zrušené LVZ v Peci pod Sněžkou. Zákonným zástupcům přihlášených žáků byly zálohy ve výši 4000,- Kč poukázány na zadané účty, a to s dnešním datem splatnosti. Do konce tohoto týdne by všichni, kterých se to týká, měli mít vrácené zálohy zpět na svých účtech. Ti, kteří upřednostnili vrácení částky v hotovosti, nechť si domluví její výběr předem telefonicky v kanceláři školy, nebudou-li chtít vyčkat návratu žáků do škol.

V prosinci jsme přišli s nabídkou, že v příštím roce nabídneme současným prvním ročníkům možnost náhrady za neuskutečněné LVZ a to v termínu 27. 2. – 5.3. 2022. Nevím, zda informace ve víru událostí poněkud nezapadla, protože se mi ozval překvapivě velmi nízký počet zájemců. Nabídku tedy opakuji s tím, že do školních e-mailových schránek všech žáků prvních ročníků, rozesílám předběžnou přihlášku. Termín pro zaslání rodiči podepsané přihlášky je do konce února 2021. Prosím o vyplnění a zaslání i ty, kteří již svůj zájem projevili. Týká se výhradně lyžařů. Dle dosavadního zájmu je zřejmé, že poptávka bude moci být uspokojena v plném rozsahu. Podmínkou bude minimálně uspokojivý prospěch a chování žáka v 1. pololetí 2021/22, a to samozřejmě na naší škole.

LVZ Pec – předběžná přihláška na 21-22

V Chomutově 17. 2. 2021 vedoucí katedry TvS a LVZ: J. Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Soutěže a olympiády

Fotosoutěž/fotovýzva

Prostřednictvím našich sociálních sítí FB a IG byla vyhlášena soutěž pro všechny žáky, příp. ostatní příznivce naší školy, kteří chtějí něco zajímavého vytvořit a mají odvahu se o své nápady podělit s ostatními. Téma fotovýzvy je “Můj pracovní stůl při distanční výuce”, očekáváme esteticky vkusné nebo vtipné zpracování, kde je možné zapojit fantazii a uplatnit osobitý styl. Pokud budete mít chuť a dobrý nápad, neváhejte se do naší soutěže zapojit, která je časově omezena do 19. 2. Své výtvory označte Vaší IG adresou nebo pouze hashtagem # studentspscv, #student TM4 nebo # student, nebo směřujte na členy školního mediálního teamu, též je možné poslat na Teamsy do chatu (jurka.david9@spscv.cz). Nejpovedenější fotografie využijeme pro vytvoření koláže, kterou umístíme v prostorech školy a nejlepší fotografy odměníme. Tak neváhejte a pusťte se do práce! Těšíme se na vaše zajímavé projekty.

Rubriky
Oznámení Prezentace školy Soutěže a olympiády Sport Úspěchy studentů

Česko vesluje – naše škola mezi nejlepšími

OBDRŽELI JSME DRUHÝ VESLOVACÍ TRENAŽER

Zapojili jsme se v hojném počtu do Školní ligy 2019 – 20 a nakonec zvítězili v jedné z vyhlašovaných kategorií.

Ve středu 27. ledna 2021 vyrazil tým projektu Česko vesluje do úspěšných škol v Ústeckém kraji, aby jim oficiálně oznámil prvenství v dané kategorii a předal věcné ceny. Ve vybraných kategoriích pak vítězové získali veslovací trenažer Concept 2. Jednou z oceněných škol jsme se stali i my.

Sezóna Školní ligy projektu Česko vesluje za období 2019-20 byla sice přerušena covidovými opatřeními, ale ještě před tím stihly zapojené školy odveslovat několik kol. Škol bylo celkem 54, z toho 34 základních škol a 20 školských zařízení typu gymnázium, střední nebo vyšší odborná škola. Vyhodnocování se kvůli zkrácené sezóně řídilo body, které byly získány v soutěži 4 členných družstev. Vyhlášeno bylo 6 kategorií. Absolutní vítězství už po třetí obhájilo Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří. Naše škola byla nejlepší v průměrném výkonu na jednoho účastníka, což by se nechalo “přeložit” jako nejvyrovnanější a možná celkově nejzdatnější.

Výsledky jsou zveřejněny zde:
https://www.labearena.cz/vysledky-skolni-ligy-cesko-vesluje…

V dalším pokračování Školní Ligy se budou i nadále hodnotit a sbírat body za 4 členná družstva, 8 členná se pak stanou doménou Finálové regaty. Jednotlivci budou soutěžit v individuálních výzvách (viz propagační materiály).

Kromě zapůjčení druhého trenažeru jsme obdrželi drobné upomínkové předměty, které využijeme pro hodnocení našich žáků ve školnm kole dalšího ročníku soutěže. Ceny převzali ředitel školy pan Ing. Jan Lacina a vedoucí katedry TvS J. Kouba. Záštitu nad soutěží na škole má paní učitelka M. Koubová, samotná třídní kola realizují učitelé Tv.

Všem, kteří nás v minulém školním roce reprezentovali, děkujeme za úspěšnou sportovní reprezebtaci školy.

V Chomutově 10. 2. 2021 učitelé Tv

Rubriky
Oznámení

Průmyslovka se vrhla do virtuálního světa

Vážení a milí průmyslováci, už jste si zcela určitě zvykli používat a vyhledávat náš školní web, kde najdete přehledně veškeré potřebné informace o chodu školy.

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili také na naši Facebook stránku, kterou se budeme, pevně věříme, že i s Vaší pomocí, snažit zaktualizovat takovými informacemi i videoukázkami z laboratorního a dílenského prostředí naší/Vaší školy = průmyslovky, které budou pro Vás i veřejnost dostatečně zajímavé a užitečné.

Dále jsme otevřeli  školní Instagram SPŠ a VOŠ Chomutov (@prumkachomutov) • Fotky a videa na Instagramu. Můžete se zde dozvědět další nebo podobné informace, avšak v jiné formě než na webu či Facebooku. Také tu můžete v příspěvcích potkat ostatní studenty a třídy naší školy, bývalé studenty i ty budoucí. Samozřejmě víme, že aby Instagram měl atraktivní obsah, musí být hlavně o Vás a pro Vás, takže počítáme s Vaší pomocí….sami to nezvládneme….proto Vám předem děkujeme za spolupráci!

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu a mezi tím …. se někdy na výše zmíněných médiích na chvilku zastavte …

Mgr. A. Vrhelová a Mgr. I. Dufková

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Informace k vracení záloh za zrušené lyžařské zájezdy

Vážení rodiče, žáci.

Těsně před Vánoci jsem žákům distribuoval do tříd návratky s dotazem, jakým způsobem budete chtít vrátit zálohu (4000,- Kč) za neuskutečněné lyžařské zájezdy. Pravda, několik málo žáků chybělo, ale v tuto chvíli nám chybí 27 žádostí.

Z organizačních důvodů budeme vracet zálohy v jednom termínu. Vás, kteří jste již odevzdali, prosím o strpení a ty, kteří dosud neodevzdali, žádám, aby tak učinili co nejdříve. Jakmile obdržíme všechny žádosti, budou částky převedeny, vraceny.

Zdůrazňuji, že přijímáme pouze předepsanou žádost podepsanou zákonným zástupcem žáka pro dokladování.

Zbylé žádosti posílejte na  e-mailovou adresu kouba@spscv.cz

Pokud z nějakého důvodu nemáte předepsaný tiskopis, stáhněte si jej prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Děkujeme za pochopení.                Vedoucí katedry TvS:  Jiří Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Lyžařské kurzy zrušeny

Vážení rodiče, žáci.

Z rozhodnutí ředitele školy byly s definitivní platností zrušeny lyžařské výcvikové kurzy pro tento školní rok, a to v plném rozsahu. Rozhodnutí pana ředitele reflektuje pokyn MŠMT ČR, který je reakcí na opětně se zhoršující epidemiologickou situaci a její předpokládaný vývoj.

Omlouváme se za případné způsobené problémy.  Po dohodě s panem ředitelem nabízíme žákům současných prvních ročníků možnost absolvovat lyžařský výcvikový zájezd do Pece pod Sněžkou v příštím školním roce. Kurz bude pro tyto žáky výběrový, to znamená dobrovolný. Předběžný zájem budeme zjišťovat hned po Novém roce, abychom mohli objednat patřičný počet lůžek. Prosím, zvažte nabídku a přihlaste své děti pouze v případě vážného předběžného zájmu.

Další informace se týkají organizace vracení vybraných záloh. Prosím o zvýšenou pozornost! Po domluvě s hlavním ekonomem školy si budete moci vybrat ze dvou možností vrácení zaplacené zálohy (4000,- Kč). První variantou je převod částky na vámi zadaný účet, druhou potom výběr hotovosti v kanceláři školy. V příštím týdnu obdrží žáci stručný formulář, ve kterém zatrhnete možnost, která vám vyhovuje. V případě zájmu o převod částky na Váš účet, uveďte, prosím, číslo účtu, na který bude částka zaslána (ten nemusí být vždy shodný s tím, ze kterého bylo placeno). V případě zájmu o výběr hotovosti, stvrdíte svým podpisem souhlas s předáním částky vašemu dítěti (přihlášenému žákovi).

Děkujeme za Vaše pochopení této bezprecedentní situace, která asi nejvíce mrzí nás učitele TvS. Do poslední chvíle jsme doufali, že se situace zlepší a kurzy se uskuteční. Bohužel, nestalo se a v nejbližší době velké zlepšení ani nemůžeme očekávat. Nezbývá nám než věřit, že se “do roka a do dne” podaří epidemii Covid-19 zvládnout a budeme všichni moci žít normálním životem včetně pořádání sportovních akcí.

V Chomutově 14. 12. 2020   vedoucí LVK: Mgr. Jiří Kouba