Rubriky
Nezařazené

Borec roku aneb Kdo s koho

Během školního roku se naši žáci zapojují do nejrůznějších soutěží, olympiád nebo sportovních klání na všech možných úrovních od školních kol počínaje a republikovými koly konče. Zároveň si bez jejich účasti nedovedeme představit akce jako jsou výstavy škol, DOD nebo Technodays, kde nám pomáhají s prezentací školy i našich jednotlivých oborů. Nepostradatelní jsou také při vytváření […]

Rubriky
Očima kantorů Semináře Výuka

Jak na výuku robotiky

Se změnou RVP bude i na naší škole zavedena výuka robotiky. Proto se již nyní připravujeme na tuto změnu. 5. června se konal seminář DigiOMS na Gymnáziu a SOŠ v Podbořanech. Tohoto semináře se účastnil za naši školu Ing, Hartman. Dopolední část tvořily přednáška RNDr. Obdžálka z UK na téma „Jak na novou informatiku?“ a […]

Rubriky
Nástěnka Oznámení Pro rodiče

Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady

V období od 28. 2. do 28. 4. 2022 probíhaly doplňovací volby do Školské rady na období 2020-2023. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byl zvolen Lukáš Vojtek, žák třídy E3. Volby proběhly v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55 /50R/2018, ze dne 3. 10. 2018. […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka Oznámení Prezentace školy

Technodays v plném proudu!

Žáci S3 se na vás na našem stánku těší. Přijďte je ještě během dneška a v sobotu 23. 4. do chomutovského divadla podpořit.

Rubriky
Nástěnka Oznámení Pro rodiče Pro studenty

Volby do Školské rady

Druhé kolo doplňovacích voleb do Školské rady při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Chomutov proběhne od 21.4. 2022 do 28.4. 2022. Vzhledem k průběhu třídních schůzek formou vzdáleného přístupu budou i doplňovací volby realizovány elektronicky. Doplňovací volby se týkají zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, proto volit kandidáta mohou pouze zletilí […]

Rubriky
Akce školy Exkurze Očima kantorů

Exkurze Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

V minulém týdnu se třída S3 během přijímacích zkoušek zúčastnila exkurze do firmy PARKER HANNIFIN, jejíž sídlo je v našem městě. Firma se zaměřuje na výrobu hydraulických a pneumatických systémů včetně jejich komponentů. Exkurze byla pro naše strojaře velmi přínosná, měli zde možnost vidět hydraulické mechanismy, s kterými se teoreticky seznamují v předmětu SSZ. Zároveň si z […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka Přijímací zkoušky

Pod pokličkou přijímacích zkoušek

V minulém týdnu se dveře středních škol otevřely pro uchazeče, kteří přišli prokázat své znalosti v testu z matematiky a českého jazyka. Jaká byla atmosféra ve škole, se můžete přesvědčit v krátké videoreportáži, která vám umožní nahlédnout pod pokličku a vžít se do kůže našich uchazečů, kteří by rádi uspěli co nejlépe, aby se v […]

Rubriky
Oznámení

S rodiči opět online

Třídní schůzky online (21. 4. 2022 v 17:30 hod.) Třídní učitelé se s rodiči (zákonnými zástupci) setkají na společných on line schůzkách ve čtvrtek 21. 4. v 17:30 hod. Pro realizaci bude opět využito systému Bakaláři, přímo svoláním online schůzky v aplikaci Teams. Na programu budou informace o průběhu výuky a klasifikaci ve třetím čtvrtletí. […]

Rubriky
Nezařazené

Volba specializace aneb předáváme si zkušenosti navzájem

Že máme šikovné žáky, o tom jsme se přesvědčili již na Prezentiádě, kde jsme byli oceněni nejvyšším umístěním (viz předchozí článek), nicméně skvělé schopnosti prezentovat a předávat informace mladším spolužákům předvedli v minulém týdnu též žáci 3. a 4. ročníků všech specializací, kteří byli ochotni předstoupit před své mladší kolegy, již právě stojí před rozhodnutím, […]

Rubriky
Akce školy Nástěnka O škole Ocenění

Události se Dnem učitelů propojené

Se závěrem měsíce března a zejména s jeho 28. dnem je svázána celá řada akcí, kterých jsme se společně účastnili. Nelze nepřipomenout tento významný den, jenž se pojí s narozením J. Á. Komenského, osobností, která k naší profesi neodmyslitelně patří. Stejného dne se narodila i naše kolegyně, zástupkyně ředitele Vlastička, se kterou jsme se sešli […]