Rubriky
Nástěnka

Distribuční maturita Kladno

Distribuční maturitu  má za sebou 29 žáků z 11 partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna, aby se během 3 dnů dozvěděli vše, co souvisí s distribucí vyrobené energie. Teoretická část, včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostními vozy, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch.  Vyhledávání podzemního vedení kabelů a ukázka práce pod napětím je čekaly i přímo v terénu.

Třešničkou na dortu byla možnost navléknout se do bezpečných lezeckých postrojů a například si vyzkoušet, jaké to je vylézt na vrchol sloupu elektrického vedení či viset na laně ve volném prostoru.

Naši žáci, kteří byli na akci vysláni, mají teď již konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix.

Dle tiskové zprávy zpracovala: D. Žižková