Rubriky
Oznámení Sportovní kurzy

Vracení záloh za zrušené lyžařské kurzy, přihlášky na příští školní rok

Těsně před prázdninami se nám konečně podařilo dovybrat zbytek žádostí o navrácení záloh za zrušené LVZ v Peci pod Sněžkou. Zákonným zástupcům přihlášených žáků byly zálohy ve výši 4000,- Kč poukázány na zadané účty, a to s dnešním datem splatnosti. Do konce tohoto týdne by všichni, kterých se to týká, měli mít vrácené zálohy zpět na svých účtech. Ti, kteří upřednostnili vrácení částky v hotovosti, nechť si domluví její výběr předem telefonicky v kanceláři školy, nebudou-li chtít vyčkat návratu žáků do škol.

V prosinci jsme přišli s nabídkou, že v příštím roce nabídneme současným prvním ročníkům možnost náhrady za neuskutečněné LVZ a to v termínu 27. 2. – 5.3. 2022. Nevím, zda informace ve víru událostí poněkud nezapadla, protože se mi ozval překvapivě velmi nízký počet zájemců. Nabídku tedy opakuji s tím, že do školních e-mailových schránek všech žáků prvních ročníků, rozesílám předběžnou přihlášku. Termín pro zaslání rodiči podepsané přihlášky je do konce února 2021. Prosím o vyplnění a zaslání i ty, kteří již svůj zájem projevili. Týká se výhradně lyžařů. Dle dosavadního zájmu je zřejmé, že poptávka bude moci být uspokojena v plném rozsahu. Podmínkou bude minimálně uspokojivý prospěch a chování žáka v 1. pololetí 2021/22, a to samozřejmě na naší škole.

LVZ Pec – předběžná přihláška na 21-22

V Chomutově 17. 2. 2021 vedoucí katedry TvS a LVZ: J. Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Informace k vracení záloh za zrušené lyžařské zájezdy

Vážení rodiče, žáci.

Těsně před Vánoci jsem žákům distribuoval do tříd návratky s dotazem, jakým způsobem budete chtít vrátit zálohu (4000,- Kč) za neuskutečněné lyžařské zájezdy. Pravda, několik málo žáků chybělo, ale v tuto chvíli nám chybí 27 žádostí.

Z organizačních důvodů budeme vracet zálohy v jednom termínu. Vás, kteří jste již odevzdali, prosím o strpení a ty, kteří dosud neodevzdali, žádám, aby tak učinili co nejdříve. Jakmile obdržíme všechny žádosti, budou částky převedeny, vraceny.

Zdůrazňuji, že přijímáme pouze předepsanou žádost podepsanou zákonným zástupcem žáka pro dokladování.

Zbylé žádosti posílejte na  e-mailovou adresu kouba@spscv.cz

Pokud z nějakého důvodu nemáte předepsaný tiskopis, stáhněte si jej prostřednictvím odkazu uvedeného níže.

Děkujeme za pochopení.                Vedoucí katedry TvS:  Jiří Kouba

Rubriky
Nástěnka Oznámení Sportovní kurzy

Lyžařské kurzy zrušeny

Vážení rodiče, žáci.

Z rozhodnutí ředitele školy byly s definitivní platností zrušeny lyžařské výcvikové kurzy pro tento školní rok, a to v plném rozsahu. Rozhodnutí pana ředitele reflektuje pokyn MŠMT ČR, který je reakcí na opětně se zhoršující epidemiologickou situaci a její předpokládaný vývoj.

Omlouváme se za případné způsobené problémy.  Po dohodě s panem ředitelem nabízíme žákům současných prvních ročníků možnost absolvovat lyžařský výcvikový zájezd do Pece pod Sněžkou v příštím školním roce. Kurz bude pro tyto žáky výběrový, to znamená dobrovolný. Předběžný zájem budeme zjišťovat hned po Novém roce, abychom mohli objednat patřičný počet lůžek. Prosím, zvažte nabídku a přihlaste své děti pouze v případě vážného předběžného zájmu.

Další informace se týkají organizace vracení vybraných záloh. Prosím o zvýšenou pozornost! Po domluvě s hlavním ekonomem školy si budete moci vybrat ze dvou možností vrácení zaplacené zálohy (4000,- Kč). První variantou je převod částky na vámi zadaný účet, druhou potom výběr hotovosti v kanceláři školy. V příštím týdnu obdrží žáci stručný formulář, ve kterém zatrhnete možnost, která vám vyhovuje. V případě zájmu o převod částky na Váš účet, uveďte, prosím, číslo účtu, na který bude částka zaslána (ten nemusí být vždy shodný s tím, ze kterého bylo placeno). V případě zájmu o výběr hotovosti, stvrdíte svým podpisem souhlas s předáním částky vašemu dítěti (přihlášenému žákovi).

Děkujeme za Vaše pochopení této bezprecedentní situace, která asi nejvíce mrzí nás učitele TvS. Do poslední chvíle jsme doufali, že se situace zlepší a kurzy se uskuteční. Bohužel, nestalo se a v nejbližší době velké zlepšení ani nemůžeme očekávat. Nezbývá nám než věřit, že se “do roka a do dne” podaří epidemii Covid-19 zvládnout a budeme všichni moci žít normálním životem včetně pořádání sportovních akcí.

V Chomutově 14. 12. 2020   vedoucí LVK: Mgr. Jiří Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Aktuální informace k “lyžáku”

S politováním musím konstatovat, že zdaleka ne všichni žáci a jejich rodiče provedli včasné přihlášení na LVK formou elektronické přihlášky. Zaostali zejména žáci (a rodiče) tříd 1B a 1D. Prosím o nápravu a děkuji všem, kteří vyplnili včas.

Elektronická přihláška byla aktivní do pátku 11. 9.. Vzhledem k situaci jsme ji zpřístupnili nově až do neděle 20. 9. 23.45. Žádám všechny žáky a jejich rodiče, kteří tak doposud neučinili, aby přihlášku vyplnili a to i v případě, že se kurzu nezúčastní. I na tuto variantu hlášenka pamatuje.

Pro ty, kteří nedokázali najít na školním webu přidávám cestu. Pod titulkem “Nepřehlédněte” rozkliknete “Informace pro 1. ročníky …” Pod bíle napsaným odstavcem dokumentů ke stažení je oranžový odkaz “ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na ….. LVK” – rozbalíte, vyplníte, odešlete.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na Lyžařský výcvikový kurz (LVK)

Připomínám, že je rovněž čas zaplatit ZÁLOHU na účet SRPDŠ dle specifikovaných pokynů – termín DO KONCE ZÁŘÍ. Týká se pouze zájezdu do Pece p. Sněžkou, nikoli běžecké části.

S poskytovatelem jsem předjednal klauzuli o neuplatnění jakéhokoli stornopoplatku v případě Hygienou nařízené karantény školy, třídy, jednotlivce. Budeme trvat na tom, aby tato domluva byla zakotvena ve smlouvě, kterou každoročně aktualizujeme. Reagoval jsem tak na dotazy některých rodičů.

Prosím o Vaši spolupráci a to v nejbližším možném termínu, abychom mohli pokročit v organizaci kurzu, zejména objednání konkrétního počtu lůžek a přidělení turnusů jednotlivým třídám.

Děkuji, vedoucí kurzu J. Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Cyklo turistický kurz pro žáky 2. ročníků byl vhledem k situaci definitivně zrušen.

Rubriky
Sportovní kurzy

Pec pod Sněžkou II – LVZ 1A, 1B, 1D

Od 29. 2. do 6. 3. 2020 jsme absolvovali druhý turnus našeho letošního Lyžařského kurzu. I tento lyžařský výcvikový zájezd považujeme za vydařený. Pochválit chci zúčastněné žáky za přístup. Pokud došlo k nějakému problému, dokázali se dotyční postavit k situaci čelem. Vydařily se oba soutěžní večery. První připravili učitelé a druhý samotní žáci – velmi se povedl.

Sněhové podmínky byly na letošní “bídnou” zimu velmi dobré. Sníh byl však poměrně náročný (přemrzlý nebo naopak těžký a rozbředlý). Všichni frekventanti udělali velký pokrok, zejména úplní začátečníci. Tady bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se kurzu zúčastnili v roli instruktorů lyžování, zejména těm, kteří se věnovali právě začátečníkům.

Opět musím vyzvednout vynikající hotelovou kuchyni i celkový přístup k naší výpravě. Myslím, že máme na Energetiku již dobré jméno.

Daleko více žáků než v lednovém termínu využilo možnost koupání (plavání) v hotelovém bazénu. Také turnaj v pišquorkách měl větší účast. V konkurenci osmi hráčů zvítězil Pavel Kafka ze třídy 1B. Tato třída byla nejpočetnější a nejaktivnější. Nejrychlejším lyžařem v “obřím slalomu” se stal Tomáš Nigrin 1B v čase 29,12. Jako jediný pokořil hranici třiceti sekund. Těsně druhý skončil Ondra Parchomenko z 1D (30,27), bronzovou příčku obsadil Andy Jiang 1A (32,74). Všichni byli členy prvního a tedy nejvyspělejšího družstva, závodili v kategorii “Elite”. Soutěžilo se ale i v kategoriích “Standard” a “Z”. I zde byly medailové pozice oceněny diplomem a sladkostí. Chlapci “bojovali” také v soutěži o nejpořádnější pokoj. Pouze jedna posádka dosáhla na stoprocentní hodnocení. V rámci GDPR upřesním pouze, že byla ze třídy 1D.

Nemocnost byla mizivá, většinou z únavy a byla řešena odpočinkem. Dva chlapci si poranili koleno, a “podívali s” na zdejší chirurgickou ambulanci. Jeden z nich vyvázl s ledováním, druhý skončil s ortézou a berlemi. Jako správný parťák s námi zůstal až do konce pobytu, přestože měl možnost odcestovat s rodiči. Jeden žák si při pádu zhmoždil při pádu rameno a někteří další chlapci utrpěli drobné odřeniny apod.

Kurz byl zaměřen na výuku lyžování, šest žáků s sebou mělo však také snowboard. Pro zpestření měli možnost ve dvou posledních dnech “sklouznout se i na prkénku”.

Určitě se nám velmi osvědčila varianta se dvěma turnusy. Přinesla klid v přepravě, přesunu na hotel i opačným směrem. Dále se pozitivně odrazila v organizaci výdeje stravy, v atmosféře soutěžních večerů atd. Velké plus pro pedagogický doprovod, ale ve finále zejména pro frekventanty. Rád bych touto cestou poděkoval vedení školy za vytvořené podmínky pro letošní “lyžák”. Jediná věc nás letos nepotěšila. Sněhové podmínky ani jednou neumožnily uskutečnit běžeckou část v okolí Chomutova. Tak snad napřesrok.

Děkuji všem účastníkům zájezdu z řad žáků i kantorů za hladký průběh Lyžařského kurzu 2020!

Rubriky
Sportovní kurzy

Pec pod Sněžkou – LVZ 1C a 1E

V sobotu 1. 2. v podvečer jsme se vrátili z šestidenního Lyžařského výcvikového zájezdu, který tradičně proběhl v Peci pod Sněžkou (hotel Energetik). Zájezdu se zúčastnilo 38 žáků tříd 1C a 1E. Zájezd považujeme za velmi vydařený. V první řadě se, až na jednu drobnost, nikdo nezranil, přestože sněhové podmínky nebyly ideální. Sněhové podmínky sice nebyly ideální, ale v kontextu letošní zimy, si nemůžeme stěžovat. Zažili jsme namrzlý sníh, prašan, na závěr bohužel sněhovou břečku, dále slunce, sněžení, déšť i mlhu … Vše jsme zvládli se ctí.

Velká pochvala patří našim žákům jak za práci na svahu, tak za chování v průběhu celé akce. Prokázali značnou dávku samostatnosti a rozumného přístupu. Zbylým třídám, které vyrazí do Pece 29. 2. nastavili laťku značně vysoko.

Během necelého týdne jsme kromě lyžování byli na dobrovolné “nakupovací” vycházce v Peci. Zájemci si byli zaplavat v hotelovém bazénu (letos byla dokonce krásně teplá voda), jiní borci postavili “obrovského” sněhuláka, zdatní snowboarďáci dostali prostor i pro svou disciplínu.

K závodům se letos dostala pouze kategorie “Elite” (1. družstvo). Zvítězil Pavel Novák z 1E, druhé místo obsadil Ruda Klement 1C a bronzovou příčku obsadila Adélka Fučíková 1E. To je snad poprvé, co se dívka probojovala mezi tři nejrychlejší lyžaře kurzu. Jak říká pan učitel Zicha “klobouček …” V ostatních družstvech se, kvůli zhoršeným sněhovým podmínkám, závody neuskutečnili. Nejlepší členové družstev tak byli odměněni za svou práci, progres, nasazení apod.

Nežili jsme ale jen sportem. Turnaj v pišquorkách vyhrál Ondra Molcar 1C. Během pobytu proběhly dva společenské večery. Jeden připravili kantoři žákům, druhý žáci (třídy) sobě navzájem. Domnívám se, že oba večery se docela vydařily.

Na tomto místě chceme jako tělocvikáři poděkovat všem učitelům, kteří se kurzu zúčastnili v roli instruktorů. Byli to pan učitel Zicha, kolegyně Fenclová a Lorencová. Zdravotnicí kurzu byla paní Ivana Dvořáková, které naše poděkování náleží rovněž.

Bohužel sněhové podmínky v Krušných horách nedovolily, aby se uskutečnil plánovaný běžecký kurz s výjezdy z Chomutova. Byl zrušen.

Teď probíhají jarní prazdniny. Po návratu do školních lavic nabere na obrátkách finální organizace druhého kurzu pro třídy 1A, B, D. Snad se nám i druhý zájezd vydaří neméně dobře.

Rubriky
Sportovní kurzy

Informace k Lyžařskému kurzu 1. ročníků.

Aktuální informace k Lyžařskému kurzu pro žáky a rodiče:

Vzhledem k tomu, že řada žáků a jejich rodičů nedokázala v daném termínu vyplnit elektronickou přihlášku na povinný lyžařský kurz, byli jsme nuceni posunout termín uzávěrky ze 30. 6. na 20. 9. 2019. Do tohoto termínu jsou žáci povinni odevzdat náhradní písemnou formu přihlášky, kterou obdrželi minulý týden v úvodních hodinách TvS. (týká se žáků bez elektronického přhlášení). Do téhož data musí zájemci o LVZ Pec pod Sněžkou zaplatit 1. část zálohy (1000,- Kč) a přinést písemný doklad.

V jakémkoli jiném případě (i při dalším zpoždění) nebudou vzati do stavu a budou muset volit mezi běžeckou variantou a žádostí o uvolnění kurzu.

Všem přihlášeným na LVZ Pec se na druhou stranu velice omlouváme. Počátkem září jsme obdrželi od poskytovatele informaci o značném zdražení našeho pobytu a to z 550,- Kč na osobu a den na 589,- Kč. Z tohoto důvodu jsme nuceni navýšit i my vybíranou zálohu ze 4000,- na 4200,- Kč. Druhá část zálohy tak bude činit 3200,- Kč.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V Chomutově 16. 9. 2019 vedoucí kurzu: J. Kouba

Rubriky
Sportovní kurzy

Sportovně turistický kurz – Machův mlýn

Ve dnech 16. – 21. června 2019 jsme uspořádali pro žáky druhých ročníků Sportovně turistický kurz se zaměřením na cyklo turistiku. Kurzu se nakonec zúčastnilo 99 žáků, z toho 61 cyklistů, i když původní počet přihlášených daleko převyšoval stovku. Cyklisté byli rozděleni do sedmi družstev podle výkonnosti a třídy, “pěšáci” do dvou skupin podle tříd AB a CDE.

Program kurzu se nám podařilo splnit a co je nejdůležitější, nezaznamenali jsme žádný vážnější úraz. Jeden pád z kola znamenal pouze zhmoždění ramene a pár odřenin.

Chatkový tábor prochází rekonstrukcí, takže úroveň ubytování pro frekventanty se za poslední dva roky výrazně zlepšila. Vynikají byla letos kuchyně, každé jídlo bylo velmi chutné, poprvé jsme mohli vybírat ze dvou chodů, snídaně formou švédských stolů fungovala perfektně. Změnou k lepšímu prošel i výdej stravy, vše šlo jako na drátkách. Drobné problémy s námi řešila kuchyně v pohodě a vždy k naší spokojenosti. To vše má jedinou nevýhodu. Zvýšená kvalita se promítne příštím rokem do ceny.

Velké poděkování náleží všem kolegům, bez nichž by akce nemohla proběhnout. Zejména potom těm, kteří přijali účast v našem týmu na poslední chvíli, když nám jiní nečekaně odřekli. Tým instruktorů cyklo družstev tvořili kromě tělocvikářů manželé Zichovi, kolegové a kolegyně Reinerová, Šlégl a paní Marta Morávková z ekonomického úseku. O pěšáky pečovaly kolegyně Kubánková, Primasová a Žižková. Zdravotnickou péči měla na starosti externistka paní Iva Dvořáková. Letos poprvé jsme využili praktikanty ze třetích ročníků. Ze třídy A3 nám vydatně pomohli Kryštof Reisig a Ondra Strnad. Všem výše jmenovaným VELKÝ DÍK!

V rámci kurzu proběhlo mnoho soutěží. Pro dokreslení následuje přehled vítězů. Předem mohu prozradit, že mezi třídami byla nejlepší jednoznačně třída 2A. Orientační závod vyhrála dvojice Gaier, Karger 2A, cyklistickou časovku do vrchu kategorie “Elite” opanoval Matěj Šulc 2A, časovku kategorie “Standard” Tomáš Uhlík 2A, v běžeckém krosu zvítězil Jirka Bláha, pro změnu z 2A. Plaveckou štafetu opanovala rovněž 2A ve složení Šulc, Konopka, Sukovatý, Dohnanský. Nutno ovšem podotknout, že v našem případě “byla cílem cesta”, výsledky nebyly podstatné. Důležitá byla sportovní fair play atmosféra – kamarádské soutěžení.

Den před odjezdem proběhl “Seznamovací den”, kdy se žáci rozdělili do budoucích třídních kolektivů dle specializací, které zvolili pro další pokračování studia ve třetím ročníku. Dorazili za námi budoucí třídní učitelé kolegyně Vrhelová, Tichá a Koloušková, Primasová byla členkou našeho kolektivu. Omluvenou Lorencovou zastoupila přítomná kolegyně Kubánková. Po “nultých třídnických hodinách” a obědu následoval blok her a besed s tématikou 1. pomoci a zdravého životního stylu. Vzhledem k horkému počasí jsme program malinko upravili a zařadili následně koupání v bazénu. Po večeři následovalo opékání buřtů v rámci každodenní druhé večeře.

V pátek jsme velmi spořádaně předali chatky – dík žákům i kolegům za perfektní průběh. Pak už jsme se vydali na cestu zpět. Dobré počasí a získaná forma nám umožnily přesun ve vynikajících časech. Část sedmého družstva (Kindl, Soukup oba 2B a Spousta 2E) včetně instruktorky paní Morávkové a zdravotnice paní Dvořákové dokonce zvládla celou sedmdesátikilometrovou cestu až do Chomutova. Mají naše uznání.

» FOTOGALERIE

Takže zase za rok!

Rubriky
Sportovní kurzy

Vodácký kurz

V chladném minulém týdnu 13. – 17. května se konal Vodácký kurz třetích ročníků naší školy. Kurzu se zúčastnilo 35 žáků a všechny můžeme již předem pochválit za jejich přístup. Počasí nám příliš nepřálo, ale zažili jsme i horší. Již tradičně jsme měli základnu v kempu Vltava na řece téhož jména.

» FOTOGALERIE

Velkým plusem byly novinky v kempu. Zejména nově postavená vyhřívaná klubovna, kde jsme se mohli ohřát, ale také usušit mokré věci. Příjemným překvapením bylo i nové multifunkční “hřišťátko” s umělým povrchem, které někteří herně založení chlapci přes nepřízeň počasí využívali. Strava byla velmi slušná, snídaně vydatné, množství nadstandardní.

Program se nám podařilo splnit s výjimkou slaňování. To jsme vyřadili z bezpečnostních důvodů. Úterním turistickým K2 (kánoím) počasí nepřálo asi nejvíce. Přestože jsme vzhledem k tomu omezili sjíždění jezů (šlajsen), někteří výrazněji “talentovaní” borci si i přes naši snahu cestu do vody “našli”. “Mákli jsme si”, ale dali jsme to! Ze středy v seakajacích na otevřeném Lipně jsme měli obavy, předpověď počasí opět nebyla dobrá. Mile nás však překvapilo téměř bezvětří. Nikdo se “nekoupal”, většině se projížďka v rychlejších lodičkách, troufám si říci, líbila. Ve čtvrtek se z většiny výpravy stali “rafťáci”. Užili jsme si větší množství jezů a absolvovali jsme obvyklou návštěvu Českého Krumlova. V pátek nás jako vždy čekal “zlatý hřeb” v podobě splouvání divoké vody ve slalomové trati České Vrbné v Českých Budějovicích. Nikdo se nepřevrhnul, jen jedné posádce vypadl z člunu kormidelník, dokázal se však za jízdy zpět nalodit. Další posádka splula třetinu trati pozadu (chyba kormidelníka), měla namále, ale pud sebezáchvy, či snad štěstěna, byly na naší straně.

Ve volném čase jsme si, kromě “koukání” na MS v hokeji, sušení mokrých svršků či “čutání do meruny”, zasoutěžili v netradičních hrách. Ne všechny disciplíny nám počasí povolilo. Soutěž mezi třemi týmy však byla vyrovnaná a všichni účastníci byli odměněni sladkostí. Zajímavé, byť nikoli nejdůležitější, byly výsledky. Vše skončilo prakticky remízou. Soutěže připravil pan učitel Pohl, “praotec” kurzu.

Akci perfektně připravila jeho vedoucí paní učitelka Koubová. Nebyla to úplná legrace a problémy s odjezdem byly přímo hororové.

Všem chlap(c)ům děkujeme za trpělivost při odjezdu, srdnatost, s níž do akce šli, byť předpověď počasí byla “velmi nejistá”. Dále si ceníme chování a přístupu většiny z nich. S takovými borci je radost spolupracovat.

Zdravotník Mudr Vl. Šatava měl naštěstí jen velmi málo práce. Nikdo se vážněji nezranil, chladné počasí odnesl nachlazením s teplotou (snad) jen jeden chlapec.

Přepravu, instruktáž (seakajaky) a částečně vybavení zabezpečil tradičně pan Václav Šatava z Vaskisport Liberec. Těšíme se na další spolupráci.

Tak snad zase za rok na Vltavě!

tým instruktorů: M. Koubová, S. Pohl, J. Kouba