Rubriky
Ocenění Pro rodiče Pro studenty Úspěchy studentů

Motivační stipendia 15×15

Mít dobré známky se vyplatí, o tom se každoročně přesvědčí patnáct našich žáků

Škola a společnost ČEPS a.s. dlouhodobě realizuje projekt podpory žáků formou motivačních stipendií pro nejlepší.

Dle stanovených kritérií byl v závěru školního roku 2022/2023 vybrán nejlepší žák z každé třídy 1. – 3. ročníku.

S rozběhem nového školního roku , 4. 9. 2023, byly uzavřeny smlouvy a zahájeno finanční odměňování.

Do konce roku každý žák obdrží průběžně 15 tis. Kč.

Proto „15 x 15“ – pro 15 nejlepších 15 tisíc.