Rubriky
eTwinning

Letošní Etwinning v podobě mýtů a legend

„Myths and Legends Explored“ je nový mezikulturní projekt, který spojuje dospívající studenty ze Srbska, České republiky a Portugalska. Tradičně bude komunikačním jazykem angličtina a převážná část aktivit proběhne v hodinách anglického jazyka. Myšlenkou projektu je „cesta“ do podmanivých říší světových mýtů a legend, cílem je podpořit hlubší porozumění kulturních rozmanitostí, stimulovat  kreativitu a povzbudit kritické myšlení mezi účastníky prostřednictvím zkoumání starověkých příběhů a vytváření vlastních mytologických vyprávění. Projekt „Prozkoumávané mýty a legendy“ je příležitostí pro dospívající studenty nejen zmapovat fascinující svět mýtů, ale i navázat nová přátelství mimo ČR a tak se jinou formou procvičit v angličtině. S partnerskými zeměmi se budeme snažit podporovat smysl Etwinningu, kterým je mimo jiné globální občanství a sdílená lidskost.