Rubriky
Akce školy

Připomenutí významného výročí

V pátek 8. 9. 2023 se žáci třídy S3 společně s paní učitelkou Stanislavou Kolouškovou zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 80. výročí úmrtí odbojáře Josefa Šulce v blízkém parčíku nesoucím na památku jeho jméno.. Po německé okupaci se Josef Šulc zapojil do protinacistického odboje v rámci ilegální vojenské organizace Obrana národa, kterou organizovali českoslovenští důstojníci a vojáci ve všech částech okupované země. Major Šulc zaplatil za svoji odvahu životem, nacisté jej popravili.