Rubriky
Exkurze

Cesta „Jáchymovským peklem“

Cesta za poznáním pro žáky A4, doplněné o zájemce z 1. A a 2. B, proběhla ve čtvrtek 24. září.

     „Jáchymovské peklo“ má dva historické významy: a/ v 16. století, když vstupovali horníci do šachet, kde dolovali stříbro, a tak se přibližovali ke středu země – k bráně pekelné; b/ po roce 1948, kdy vězni odsouzení v politických procesech na 15 až 25 let prožívali v Jáchymově peklo v komunistických pracovních táborech při dobývání uranu pro Sovětský svaz.

Cesta našich žáků směřovala hlavně do moderních dějin. Začala ve Vykmanově – Ostrově nad Ohří u Rudé věže smrti, ve které se v 50. letech 20. století zpracovával vytěžený smolinec. Tady se účastníci exkurze setkali s panem Jaroslavem Cibulkou, pamětníkem, který prožil devět let komunistické perzekuce v uranových dolech v Jáchymově a v Příbrami, po utlumení těžby skončil ve věznici v Leopoldově. Jeho vyprávění bylo pro všechny zúčastněné velmi poučné. Poznávání dějin přes příběhy konkrétního člověka je zajímavé a inspirující. Životní prožitky pana Cibulky z „Jáchymovského pekla“ byly dokresleny návštěvou zpřístupněné Šachty  č. 1 a pracovním táborem Svornost, který patřil k devíti komunistickým lágrům v lokalitě Jáchymova. Zde odsouzení nepřátelé režimu zažívali utrpení, šikanu, ponižování, týrání a v mnoha případech i smrt.

I na historii raného novověku (16. století) v rámci projektu došlo. V muzeu – bývalé mincovně mohli žáci ve sbírkách mimo jiné spatřit jáchymovské tolary, které obsahovaly 93% stříbra a daly název dnešnímu americkému dolaru.

Věřím, že získané informace účastníci určitě uplatní v hodinách dějepisu, společenských věd a literatury.   

Mgr. Dagmar  Lorencová                                                                            

Rubriky
Vybavenost školy

Renovace Elektroinstalační dílny za podpory United energy

Na konci školního roku 2019/2020 a začátkem nového školního roku byla dokončena částečná rekonstrukce Elektroinstalační dílny, ve které vede vyučování pan učitel Jurčík. Celkovou rekonstrukcí a modernizací prošly panely sloužící k tréninku zapojování domovní instalace.

Dodány byly nové typy elektroměrů, schodišťových automatů, přibylo pohybové čidlo a modernizací prošly i klasické domovní vypínače. Dále byly v dílně vyměněny stoličky pro komfortnější výuku žáků a učitelům byly dodány nové zkoušečky a detektory pro snadnější diagnostiku studentských zapojení.

Realizace rekonstrukce probíhala v průběhu Covidové karantény, kdy na rekonstrukci pracoval pan učitel Jurčík za asistence ostatních dílenských učitelů. Když na konci školního roku probíhala odborná praxe studentů 2. a 3. ročníků, došlo k dotažení rekonstrukce až do zdárného konce za jejich vydatného přispění.

Poděkování patří všem, kteří na rekonstrukci spolupracovali, zejména pak společnosti United energy, která poskytla finanční prostředky pro její realizaci.

Rubriky
Projekty

Projekt Panel osvětlení

V rámci projektu financovaného ze SRPDŠ byla v dílnách sestavena tabule s různými způsoby osvětlení, která bude sloužit jak pro výuku v dílně Elektroinstalační, tak pro prezentaci školy na výstavách škol. Na projektu pracovali studenti ze třídy A4 – Jakub Toth, Vojtěch Ullmann a Štěpán Ošlejšek. Vedoucím a koordinátorem celého projektu byl učitel odborného vyučování pan Matěj Jurčík. Projekt byl i přes počáteční složitosti a problémy doveden do zdárného konce i díky spolupráci s dílnou Kovo. Tímto bych chtěl poděkovat výše jmenovaným studentům, za jejich účast na projektu i přes to, že se již pilně připravují na maturitní zkoušky.

Matěj Jurčík

Rubriky
Akce školy

170. výročí narození T. G. Masaryka

Jako již tradičně i letos se vybraní žáci (1. ročníků a třídy TM4) naší školy zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 170. výročí narození T. G. Masaryka, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. března od 12. 00 hodin.
Přesné datum prezidentova narození je 7. březen 1850 (Hodonín), Chomutov si toto výročí připomnělo o dva dny dříve. Vzpomínkové setkání za přítomnosti zástupců vedení města, místních spolků, škol i politických stran proběhlo u státníkovy sochy v stejnojmenném parku ve Školní ulici.

Rubriky
Ocenění

Ocenění naší školy

Ve středu 22. 1. 2020 v areálu Nexen Tire Europe převzal ředitel naší školy Ing. Jan Lacina ocenění pro průmyslovku v rámci soutěže Škola doporučená zaměstnavateli 2019. Z celého Ústeckého kraje naše škola obsadila třetí místo.

Rubriky
Akce školy

Den otevřených dveří + 145. výročí

V pátek 13. 12. a v sobotu 14. 12. 2019 proběhly dny otevřených dveří pro zájemce o studiu na naší škole. Velké návštěvnosti se těšil hlavně sobotní termín, kdy se k nám dostavilo asi 110 budoucích uchazečů většinou v doprovodu rodičů i mladších sourozenců. Návštěvníci nejprve získali obecné informace o studiu od zástupců ředitele Ing. Vlasty Galuszkové a Ing.  Petra Macháčka a kariérové poradkyně Ing. Jany Rosecké a poté studenti jednotlivé skupiny provedli některými učebnami a laboratořemi. Zde na ně čekali nejen vyučující, ale i naši žáci, aby jim ukázali vybavení laboratoří a prezentovali svůj obor. Návštěvníci se mohli seznámit s tiskem na 3D tiskárně, s programovatelnými roboty a učebními pomůckami pro fyziku a chemii.

Nyní již záleží pouze na rozhodnutí úspěšných absolventů 9. tříd, jestli budou chtít při vyplňování přihlášek na střední školu uvést jméno naší školy na prvním místě a zda úspěšně zvládnou nástrahy  přijímacích zkoušek.

V sobotu k nám také přišlo téměř 300 bývalých absolventů, aby si v rámci připomenutí 145. výročí školy zavzpomínali na léta svých studií a v některých případech si i popovídali se svými bývalými kantory. Vzhledem k tomu, že přišli i dříve narození absolventi, bylo pro ně v některých třídách připraveno i malé občerstvení, během kterého se mohli podívat na prezentaci archivních školních fotografií, které s velkým úsilím nashromáždila z různých zdrojů naše kolegyně Ing. Stanislava Koloušková.

» FOTOGALERIE

Velké poděkování náleží nejen výše jmenovaným ale všem, kteří se účastnili přípravy i realizace DOD.

Mgr. Věra Fenclová

Rubriky
Exkurze

Exkurze Nexen Tire

Ve čtvrtek 19. 12. se vybraní žáci 3. ročníků zúčastnili velmi zajímavé exkurze v závodu Nexen Tire, který se nachází na žatecké zóně Triangel.

Po úvodní prezentaci firmy jsme si prohlédli celý závod a měli možnost se seznámit s celým postupem výroby pneumatik a jednotlivými úseky provozu. Také jsme navštívili zaměstnaneckou jídelnu, kde byl pro nás připraven tematický korejský oběd s různými specialitami.

Exkurze byla poučná a podnětná, protože někteří studenti projevili zájem o možnost absolvovat zde praxi.

Děkuji všem účastníkům za příkladnou reprezentaci školy, protože po celou dobu akce se chovali velmi slušně, aktivně spolupracovali při vědomostní soutěži, za což byli odměněni drobnými firemními dárky.

Rubriky
Akce školy

30. výročí Sametové revoluce

V neděli 17. listopadu 2019 zástupci města, organizací, spolků, veřejnosti a také naší školy položili kytice a věnce v Městském parku v Chomutově k Pomníku obětem válek a totalit. Tímto aktem v 10 hodin začal sváteční den plný dalších vzpomínkových akcí, kterých se studenti mohli zúčastnit dobrovolně a ne povinně jako v době totality.

V kostele sv. Kateřiny byl k vidění Obelisk Pravdy a lásky s otiskem dlaně Václava Havla od sochaře Karla Melouna, v muzeu probíhala přednáška historika Jiřího Kopici o průběhu Sametové revoluce na Chomutovsku. Sváteční den zakončil koncert karlovarského Riccio Quartettu v kostele sv. Ignáce.

Všichni naši žáci si  události Sametové revoluce připomněli také aktivní účastí na únikové hře v chomutovském muzeu Únik z totality. Získané  znalosti pak žáci v některých hodinách  humanitních předmětů shrnuli do koláží, plakátů a videí o době nedávno minulé. Mohli tak  porovnávat pro ně  ,,dávnou” minulost se současností.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Akce školy

Divadelní představení KMD

Dne 11. 11. 2019 se uskutečnil první výjezd členů Klubu mladého diváka na na představení Utrpení mladého Werthera do divadla D21.

Jednalo se o jevištní adaptaci milostného románu v dopisech od Johanna Wolfganga Goetha.
Inscenace rekonstruuje cestu mladého Werthera k sebezničení pomocí zanechaných dopisů. Hlavní hrdina je zachycen jako poutník zákrutami lidských citů a vášní, bouřící se proti konvencím a pokrytectví. Děj je zasazen do moderní doby, a přestože se jedná o tragický příběh nenaplněné lásky, nechybí v něm i komické scény. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další kulturní zážitek.

Rubriky
Akce školy

Připomenutí významných výročí

Jako již tradičně i v letošním kalendářním roce si žáci naší školy připomněli významná výročí související s historií nejen našeho státu.
28. 10. se zúčastnili pietního aktu k připomenutí 101. výročí vzniku samostatného Československého státu. 17. listopadu pak položili květiny k pomníku obětem všech válek v rámci připomenutí Mezinárodního dne válečných veteránů.

» FOTOGALERIE