Rubriky
Akce školy Nezařazené

Hamlet před tabulí

Ve středu 23. 11. 2022 jsme u nás přivítali sympatické herce z Hradeckého divadla, kteří zrealizovali pro žáky 1. a 2. ročníků své představení s názvem Divadelní cestopis, které je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní obrození. Herci sice dbali na zachování typických dramatických prvků pro období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i realismu, ale také jednotlivé výstupy dokázali s humorem přiblížit současným mladým divákům.
Žákům se představení líbilo a ocenili jsme i to, že jsme tentokrát za kulturou nemuseli vážit dlouhou cestu, ale divadlo přijelo k nám do školy.