Rubriky
eTwinning

Etwinningový projekt 2021-22- MOVIE MAGIC

Již tradičně se na naší škole v září zahajuje nový etwinningový projekt. Tento školní rok se zapojí polovina třídy 2D během hodin anglického jazyka, partnery jim budou středoškoláci z Francie, Itálie a Srbska. Společnou prací na úkolech založených na sledování vybraných filmů tak zažijí skutečnou angličtinu: různí mluvčí, hlasy, akcenty, styly a rejstříky. Studenti přijdou do kontaktu s kulturními rozmanitostmi, sociálním povědomím, psychologickými otázkami i mezinárodními problémy. Cílem projektu je zvýšit povědomí studentů, jejich citlivost, znalosti a porozumění světu kolem nich tím, že nabídne řadu filmů souvisejících s jejich věkem. Díky různým aktivitám před a po sledování filmů budou studenti povzbuzováni a motivováni k tomu, aby se stávali lepšími lidmi, přemýšleli, řešili problémy, kritizovali a dělali závěry. Přejme jim ať se jim projekt líbí.

Mgr. Ivana Dufková, koordinátor etwinningového projektu