Rubriky
Akce školy Nástěnka Očima kantorů Třídní akce

Adaptační pobyt 1.C

Tak jako ostatní první ročníky i třída 1.C vyrazila ve čtvrtek na svůj adaptační a seznamovací pobyt. Po příjezdu na Ranč u Matěje v nedalekém Blatně nás přivítalo nepříliš vlídné počasí v podobě drobného, ale vytrvalého deště. To však nezkazilo náladu ani žákům, ani pedagogům. Déšť ani nijak neuškodil plánovanému programu. Dopolední program totiž zajišťovaly pracovnice chomutovské pedagogicko-psychologické poradny, prováděné aktivity a činnosti byly směřovány do společenské místnosti. Žáci plnili převážně zábavnou formou různé úkoly, které primárně směřovaly k tomu, aby se mezi sebou seznámili a blíže poznali. Tak se nepochybně i stalo. Odpoledne se počasí trochu umoudřilo, občas vysvitlo slunce, a tak mohl i program, vedený paní
učitelkou Lorencovou, pokračovat ve venkovních prostorách ranče. Opět se jednalo především o různé zábavné hry. Po večeři následovala krátká prezentace o tom, jak se správně učit na střední
škole. Třídní učitel provedl vyhodnocení akce „Poznej své město“, která proběhla o den dříve. Všechny týmy byly po zásluze odměněny sladkou cenou. Večer byl zakončen venkovním grilováním vuřtů a volnou zábavou. Na ranči je poměrně velmi špatný signál pro mobilní telefony a k WiFi
neměli žáci přístupové heslo, což se ale ukázalo jako velké plus. O to více se žáci bavili mezi sebou a to bylo přece cílem adaptačního kurzu.
Druhý den, po snídani, následoval náročný pěší přesun z Blatna do Chomutova. Této části se ujala paní učitelka Zichová. Cesta byla zpestřena prohlídkou pevnostního opevnění z první republiky na
vrchu Kočičák nad Chomutovem. Celkově lze adaptační kurz vyhodnotit jako úspěšný. Teď již nic nebude bránit tomu se od příštího týdne vrhnout plně do výuky.

A jaká byla atmosféra na Ranči u Matěje můžete zhlédnout v přiloženém videospotu pod sekcí NEPŘEHLÉDNĚTE.

Ing. J. Hartman