Rubriky
Kroužky Pro studenty

Jazykové zkoušky Cambridge English

Díky partnerství naší školy s Evropským Centrem Jazykových Zkoušek budou od září na naší škole probíhat přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge. Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English jsou nejstarším zkouškovým systémem na světě. Mohou se pochlubit více než stoletou tradicí (první zkouška proběhla v roce 1913) a také skutečností, že jsou uznávány po celém světě. V České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách. To znamená mimo jiné, že certifikátem z této zkoušky lze za určitých podmínek nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka (maturita.elec.eu). Jazykové zkoušky Cambridge English v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (CEFR) měří úroveň kandidáta ve čtyřech dovednostech:

● porozumění čtenému textu a práci s jazykem,

● poslech,

● mluvený projev,

● písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

Zkoušky jsou určeny pro různé úrovně angličtiny, každý student si tak může vybrat podle svých schopností a podle svých cílů. Zkoušky Cambridge English jsou akceptovány 20 000 subjekty po celém světě. Otevírají dveře ke studiu na zahraničních univerzitách, k práci pro zahraniční společnosti nebo všude tam, kde je vyžadována potvrzená jazyková kvalifikace, tedy například i na pozice středního managementu ve státní správě.

Přípravné kurzy budou probíhat pod taktovkou Mgr. Barbory Kubátové, která je čerstvou držitelkou Cambridge Certifikátu na nejvyšší úrovni C2. V případě zájmu o kurz, popř. doplňující informace se prosím hlaste paní Kubátové do kabinetu 104 nebo své vyučující angličtinářce.

PREZENTACE – Cambridge Assessment

Mgr. Barbora Kubátová