Rubriky
Očima kantorů

Anglické komunikační dovednosti v praxi

Co se stane, když se „jazykářky“ rozhodnou spojit síly a přesunout výuku mimo budovu školy? Ony i žáci získají zajímavý výsledek!

Pod vedením učitelek Vachtové a Kubátové měli žáci možnost projít chomutovský městský park a uplatnit své komunikační dovednosti v praxi. Cílem bylo procvičit si mluvený jazyk, především gramatiku stupňování přídavných jmen. Přitom se žáci natáčeli, a nakonec vznikla docela povedená videa. 1C předvedla, že se opravdu nebojí výzev a někteří rozmluvili i návštěvníky parku, se kterými dělali krátká interview. Hoši se do projektu vrhli s nadšením sobě vlastním. Ve velice krátkém čase připravili svůj vlastní koncept i otázky. Nestyděli se mluvit, reagovali adekvátně a pohotově a za to jim patří velká pochvala! A navíc si díky našim klukům mohli někteří kolemjdoucí pěkně procvičit angličtinu zdarma a ve svém volném čase. Věříme, že tento projekt byl pro žáky přínosný a že takovéto využití jazyka v praxi může někdy sloužit jako cennější zkušenost než výuka za zdmi tříd.

Bc. Barbora Kubátová