Rubriky
Vybavenost školy

Elektromobilita – jdeme s trendy současné doby

V rámci dlouhodobé spolupráce se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově, poskytujeme žákům 3. a 4. ročníku oboru autotronik odbornou výuku v laboratořích elektrotechnických měření na naší škole. V souvislosti s progresívním trendem rozvoje elektromobility připravujeme pro autotroniky nové úlohy zaměřené právě na tuto oblast. K pohonu současných elektromobilů se nejčastěji využívá asynchronních motorů a princip jejich řízení bude právě předmětem jedné z připravovaných úloh. K tomuto účelu jsme vytvořili novou učební pomůcku – programovatelný frekvenční měnič pro třífázové asynchronní motory. Přípravek bude využíván také při výuce našich studentů specializace E  (silnoproudá elektrotechnika).             

Otakar Mašek