Rubriky
Nástěnka Ocenění

Proč má práce učitele smysl?

Cenou děkana FEL za výborné studijní, odborné, sportovní a další aktivity byli oceněni absolventi naší školy V. Ježek, P. Stašek, J. Timofiejev a J. Voňka.

Úspěchy našich žáků jsou i našimi úspěchy, za což patří dík nám všem. Děkujeme učitelům za dobrou přípravu žáků, kteří nám dělají dobré jméno na vysokých školách nebo v praxi. Věříme, že i v budoucnu budou naši žáci patřit mezi ty nejlepší a oceňované.