Rubriky
Akce školy Ocenění Soutěže a olympiády

Vánoční prezentiáda

Čas předvánoční jsme letos věnovali zdokonalování vlastního projevu a schopnosti dokázat co nejlépe prezentovat sami sebe. První až třetí ročníky měly za úkol představit svoji třídu tím nejoriginálnějším způsobem tak, aby co nejvíce zaujaly publikum (porotu). Pro 1. ročníky byla zvolena forma tištěné knihy, starší ročníky měly oslnit především svým živým vystupováním. Vzhledem k tomu, že se zadání lišila, bylo odděleno i celkové hodnocení, první ročníky byly ohodnoceny zvlášť, druhé ročníky poměřily své síly s ročníky třetími.

Jednotlivé třídy s pomocí třídních učitelů volily různé způsoby představování, jejich vystoupení se od sebe lišila a u žáků byla patrna i rozdílná úroveň jejich schopností. Z pohledu poroty můžeme konstatovat, že nejoriginálnější pojetí se objevovala zvláště u druhých ročníků, o třetích ročnících si troufneme tvrdit, že určitým způsobem zklamaly naše předchozí očekávání.

Výkony žáků všech tříd byly bodově ohodnoceny a dle dosaženého počtu bodů bylo stanoveno pořadí. Nejzajímavější prezentaci předvedly třídy 2.E a 2.B, z tištěných knih nejvíce zaujala práce třídy 1.E.

Vítězové budou moci v rámci programu Ústeckého kraje strávit společný čas v Českém Švýcarsku. ÚK se tímto způsobem rozhodl podpořit nejen podnikatele požárem zasaženého regionu, ale také žáky, kteří byli ovlivněni pandemií koronaviru.

Jak porota hodnotila třídy, zjistíte po kliknutí na odkaz:

Vánoční prezentiáda – výsledky