Rubriky
Akce školy Nástěnka O škole Ocenění

Události se Dnem učitelů propojené

Se závěrem měsíce března a zejména s jeho 28. dnem je svázána celá řada akcí, kterých jsme se společně účastnili. Nelze nepřipomenout tento významný den, jenž se pojí s narozením J. Á. Komenského, osobností, která k naší profesi neodmyslitelně patří. Stejného dne se narodila i naše kolegyně, zástupkyně ředitele Vlastička, se kterou jsme se sešli o velké přestávce a ze srdce jí popřáli jen TO NEJLEPŠÍ.

U příležitosti tohoto jubilea jsou také každoročně navrhováni učitelé všech škol, kteří jsou plaketou J. Á. Komenského oceňováni. I letos proběhl v krásných reprezentativních prostorách gotického kostela sv. Kateřiny slavnostní akt, kde zástupci vedení města Chomutova navržené učitele ocenili. Za naši školu byla letos navržena a oceněna Mgr. Vlaďka Naxerová, které tímto za dlouholetou a neúnavnou práci děkujeme a k jejímu ocenění blahopřejeme.

V odpoledních hodinách jsme se také něco mála sportu a zasloužené zábavě při bowlingu věnovali, čímž jsme soutěživého ducha prokázali. Zde zlatou medaili Michal Mrázek vybojoval, jehož vítězství pohárem se symbolem hry stvrzeno bylo a diplomem, které pro všechny zúčastněné naše milá Johanka vytvořila.

Do celého výčtu akcí bezpochyby i úspěch našeho volejbalového družstva patří, který jsme již v předchozím článku zmiňovali a v přiloženém videospotu zachytili.

Všem ještě jednou děkujeme za celkově pěknou atmosféru s naším svátkem spojenou.