Rubriky
Absolventi Akce školy Nástěnka Pro studenty

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technických VŠ”

Ve dnech 23.8. až 17.9.2021 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2021/2022. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 23.8.2021 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte online přihlašovací formulář, a to nejpozději do pátku 20.8.2021.

Obsah semináře:

Vyučující M a F na SPŠ a VOŠ Chomutov

Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Dne 25.8. byl zahájen na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2020/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Podrobnosti o obsahovém programu a domluveném časovém harmonogramu naleznete na stránkách www.pohl.spscv.sweb.cz (VŠ).

Za matematiku a fyziku SPŠ a VOŠ Chomutov

Pohl Stanislav

Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Ve dnech 25.8. až 11.9.2020 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2020/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v úterý 25.8.2020 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do pondělí 24.8.2020.

Přihlašovací formulář:

Obsah semináře:

Modul M1Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
Modul M2Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M3Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
Modul M4Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
Modul M5Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M6Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
Modul F2Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
Modul F3Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Přihláška:

S pozdravem vyučující matematiky a fyziky na SPŠ Chomutov

Rubriky
Akce školy

Pozvánka na matematický seminář: “Jak asi neznáme racionální čísla”

V úterý 17.12.2019 proběhne v učebně č. 208 od 14:15 hodin matematický seminář na téma zlomky a desetinná čísla: “Jak asi neznáme racionální čísla”. Seminář je určený žákům prvních ročníků, kteří mají zájem přidat “něco navíc” k již získaným vědomostem z daných témat. Přihlásit se můžete v kabinetě matematiky (dveře č. 10) nejpozději do pondělí 16.12.2019 14:15 hodin. Na seminář budete potřebovat kalkulačku a psací potřeby.

Na shledanou nad matematikou se těší,

Pohl Stanislav

Rubriky
Akce školy

Pozvánka na matematický seminář: “Logické spojky pod lupou”

V úterý 5.11.2019, v čase dle domluvy s přihlášenými žáky, proběhne v učebně č.208 matematický seminář: “Logické spojky pod lupou”. Seminář je určený pro zvídavé žáky prvních ročníků, kteří si chtějí přidat “něco na víc” ke svým vědomostem z matematické logiky a teorie množin získaných v hodinách matematiky. Na seminář budete potřebovat pouze psací potřeby. Závazné přihlášení proveďte nejpozději do pondělí 4.11.2019 14:15 hodin v kabinetě matematiky (dveře č.210) a případné další informace o semináři získáte u pana učitele Pohla.

Na shledanou s Vámi a matematikou se těší,

Pohl Stanislav

Na shledanou s Vámi a matematikou se těší, Pohl Stanislav

Rubriky
Akce školy

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

V pondělí 26.8.2019 byl na Naší škole zahájen dvacetihodinový bezplatný seminář absolventů SŠ. Seminář je zaměřený na opakování středoškolské matematiky a fyziky potřebné k úspěšnému absolvování těchto předmětů při vysokoškolském studiu v akademickém školním roce 2019/2020.


Do semináře se přihlásilo celkem patnáct Našich absolventů, z nichž deset seminář v pondělí zahájilo. Při zahájení byli účastníci seznámeni s obsahem a časovým harmonogramem (viz následující tabulky).

S přáním příjemných odpoledních setkání s matematikou a fyzikou,

učitelé M a F na SPŠ CV

Rubriky
Absolventi Akce školy Oznámení

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické VŠ”

Ve dnech 26.8. až 13.9.2019 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2019/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 26.8.2019 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do 23.8.2019.

S pozdravem vyučující matematiky a fyziky na SPŠ Chomutov

Rubriky
Sportovní kurzy

Pokyny pro účastníky běžkařské části LVZ 1. ročníků SPŠ.

Nejpozději 4.2.2019 zaplatit u pana Pohla (dveře č. 210) zálohu 500,-Kč!

V úterý 5.2.2019 proběhne po 7. vyučovací hodině (14:15) v tělocvičně školy schůzka žáků, žádajících o zapůjčení běžkařské výzbroje (boty, lyže a hůlky).

V úterý 12.2.2019 proběhne po 7. vyučovací hodině (14:15) v tělocvičně školy povinná informační schůzka (poslední informace k průběhu kurzu) všech účastníků běžkařské části LVZ 1. ročníků SPŠ!!!

Další informace můžete získat na stránkách: http://pohl.spscv.sweb.cz/sps.html nebo u pana učitele Pohla.

Na sportovní viděnou, Pohl S. (vedoucí běžkařské části LVZ)

Rubriky
Akce školy

Pozvánka na matematický seminář: “Jak asi neznáme racionální čísla”.

Ve středu 30.1.2019 proběhne v učebně č. 208 od 14:00 dvouhodinový matematický seminář: “Jak asi neznáme racionální čísla”. Seminář je určený žákům prvních ročníků, kteří mají zájem přidat “něco navíc” ke svým již získaným vědomostem z témat o racionálních číslech, tedy o zlomcích a desetinných číslech. Na seminář budete potřebovat kalkulačku a psací potřeby. Zájemci o tento seminář se zapíší v kabinetě matematiky (dveře č. 210) nejpozději do úterý 29.1.2019 10:45 hodin.

Na shledanou s Vámi a s matematikou se těší,

Pohl Stanislav

Rubriky
Akce školy Oznámení

Pozvánka na matematický seminář: “Logické spojky pod lupou”

Ve středu 21.11.2018 od “dle domluvy s přihlášenými žáky” proběhne v učebně č.208 matematický seminář: “Logické spojky pod lupou”. Seminář je určený pro zvídavé žáky prvních ročníků, kteří si chtějí přidat “něco na víc” ke svým vědomostem z matematické logiky získaných v hodinách matematiky. Na seminář budete potřebovat pouze psací potřeby. Závazné přihlášení proveďte nejpozději do pondělí 19.11.2018 14:15 hodin v kabinetě matematiky (dveře č.210) a případné další informace o semináři získáte u pana učitele Pohla.

Na matematickou viděnou, Pohl Stanislav