Rubriky
Akce školy

Testování SCATE

Od 4. do 15. listopadu probíhá na naší škole již druhé testování SCATE, ve kterém si žáci prvních ročníků ověřují své znalosti anglického jazyka a jsou zařazeni do jazykových úrovní (A1 – C1) dle “Evropského referenčního rámce”. Testování, které připravila a vyhodnocuje společnost SCIO, probíhá on-line. Ve třetím ročníku “projdou” stejní žáci podobnými testy, aby zjistili, jestli se jejich jazykové znalosti zlepšily a zda se “posunuli” do vyšší jazykové úrovně. Učitelé jazyků tak získají zpětnou vazbu o “přidané jazykové hodnotě”.