Rubriky
Soutěže a olympiády

Desátý ročník jazykové olympiády středních odborných škol

Dne 24. března 2015 pořádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla již desátý ročník jazykové olympiády středních odborných škol. Tato soutěž je v Ústeckém regionu velmi populární, o čemž svědčí účast škol z Děčína, Chomutova, Mostu, Žatce, Slaného a Kladna. Celkem se soutěže v německém a anglickém jazyce zúčastnilo 48 studentů z 18 středních odborných škol. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin dle jazyků. Dopoledne všichni napsali test, ze kterého postoupilo k ústní části olympiády v anglickém jazyce 16 studentů a v německém jazyce 12 studentů.

Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníků Jan Matušík a Václav Vladyka. Honza „rozjel soutěž ve velkém“ a po písemném kole byl na 1. místě. Po ústním kole však skončil až na 5. místě. Vašek se do ústního kola neprobojoval. Přesto oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že účast v soutěži mezi nejlepšími angličtináři odborných škol jim dala nové zkušenosti a bude je motivovat do další práce.