Rubriky
Soutěže a olympiády

Němčinář roku

Již potřetí jsme se 20. ledna 2016 zúčastnili online soutěže Němčinář roku. Škola mohla nominovat 5 až 100 studentů, započítávaly se výsledky 5 nejlepších. Test se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B1 – B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Byl velmi náročný jak požadavky na znalosti, tak svou délkou.
Soutěže se zúčastnilo 1736 studentů, převážně to byli studenti gymnázii, celkem se jí zúčastnilo 113 škol, z toho 26 SOŠ. Naší školu reprezentovali studenti: Laura Splitková, Markéta Tučková, Roman Vitvar, Michal Mrázek, Veronika Jarischová, Sára Tesaříková, Antonín Fazekaš. Jelikož se soutěž v ČR stala velmi úspěšnou, chystají se další kola soutěže  již jako mezinárodní.
Zvláštní poděkování patří našemu technikovi Ing. Pavlu Spanilému za hladký průběh soutěže.

Mgr. Valentína Klimešová