Rubriky
Soutěže a olympiády

Soutěžíme o vybudování anglické knihovny!

Již sedmým rokem pořádá nakladatelství Macmillan Education soutěž o vybudování anglické knihovny  s tituly zjednodušené edice Readers, které jsou vhodné na procvičování slovní zásoby a plynulého čtení. Tyto knihovny již vznikly na více než 20 středních  školách v rámci České republiky a naše škola by se k nim také ráda přidala. Za tímto účelem jsme uskutečnili ukázkovou hodinu angličtiny, jejímž cílem bylo rozvíjení čtenářských dovedností na podkladě kapitoly o historii USA. Studenti si tak mohli zábavnou formou upevnit tematickou slovní zásobu a procvičit gramatické jevy. Byl zpracován plán hodiny a dvě originální aktivity, které byly zaslány přímo do nakladatelství Macmillan. Děkujeme třídě 2.A. za její aktivní přístup k tomuto úkolu, jehož se všichni ujali se ctí. Doufáme, že v únoru 2018, kdy se bude rozhodovat o vítězi celé soutěže, zazní i jméno naší školy.

Mgr. Ivana Dufková