Rubriky
Akce školy

Testování znalostí cizích jazyků SCATE (Scio Computer Adaptive Test)

Tak jako každý rok se i letos žáci 1. a 3. ročníků SPŠ účastní on-line testování SCATE (ve spolupráci se společností Scio). Co test umí? Zjistit úroveň cizího jazyka ve čtení a v poslechu (znalost gramatiky, slovní zásoby, orientace v základních konverzačních situacích). Určit úroveň angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0 – C1). Přizpůsobit otázky předchozím odpovědím. Ukončit test angličtiny ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena (cca 35 až 45 úloh).Testování se kromě všech angličtinářů účastní i němčináři ze třídy TM4.
Pravidelné testování  žáků ukazuje, jakou přidanou hodnotu žáci během dvou let studia získali. A dosažené výsledky potvrzují, že se úroveň znalosti angličtiny našich žáků prokazatelně zvyšuje. Letos se vedle tohoto trendu u žáků třetích ročníků ukazuje i velmi dobrá úroveň mnoha žáků, kteří k nám před čtyřmi měsící přišli ze základních škol.