Rubriky
Akce školy

TECHNODAYS 2018 – Již brzy !

Přijďte navštívit stánek SPŠ a VOŠ Chomutov na veletrhu Technodays  ve dnech 26.-28.4.2018 v Městském divadle v Chomutově a zjistit vše o možnostech vzdělávání na naší škole. Uvidíte ukázky práce našich studentů, ukázky vybavení  školy nejmodernější technikou a můžete diskutovat s našimi žáky o zkušenostech ze studia u nás.

Náplň veletrhu:

  • seznámit žáky 8. – 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče, nezaměstnané i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
  • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
  • pozitivní vnímání technických povolání – moderní povolání s budoucností
  • nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy
  • rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách
  • cílené působení na rozhodování žáků i jejich rodičů o budoucím povolání směrem k technickým oborům a řemeslům

Časový harmonogram:

26.4.2018 10:00 Slavnostní zahájení
26.4.2018 10:00 – 15:00 1. Výstavní den pro SŠ a ZŠ a veřejnost
26.4.2018 10:30 – 15:00 VŠ  přednášky pro SŠ
27.4.2018 8:00 – 14:30 2. Výstavní den pro SŠ a ZŠ a veřejnost
27.4.2018 8:00 – 14:30 VŠ  přednášky pro SŠ
28.4.2018 9:30 – 16:00 3. Výstavní den pro širokou veřejnost, rodiče s dětmi a nezaměstnané