Rubriky
Soutěže a olympiády

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Krátce před Vánoci se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda proběhla v odpoledních hodinách po vyučování formou ústního pohovoru. Přítomní žáci předvedli velmi dobré znalosti a nadšení reprezentovat školu i  ve vyšších kolech olympiád.  Během samostatného  ústního projevu popisovali a porovnávali různé situace na obrázcích a se zkoušejícími vedli plynulé rozhovory na každodenní témata.

Všem zúčastněným děkujeme a vážíme si toho, že svůj volný čas věnovali právě anglické konverzaci.

Výsledková listina – pořadí: 

1.  M. Macák – 2.A

2.   F. Řáha  – 1.E

3. – 4.  A. Loukota 2.A + V. Funtál 1.D

5. – 6.  J. Mrázek V3 + F. Doležal 2.D

7.   O. Fúdor – 2.B

7.   O. Fúdor – 2.B

První dva postupují do okresního kola, které se bude konat v SVČ  Domeček  v Chomutově 11. 2. Žáci ze 3. – 4. místa jsou náhradníci do okresního kola. Postupující  do oblastního kola v Lounech budou včas informováni.

Vyučující anglického jazyka, příspěvek připravila Mgr. I. Dufková