Rubriky
Akce školy

One day in London

Ve čtvrtek 7. 11. se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili divadelního představení v chomutovském divadle. Celé představení se odehrálo v angličtině, herci byli rodilí mluvčí z Londýna. Žáci se bavili, chvílemi se stávali příležitostnými herci, ale také procvičovali gramatické jevy, slovní zásobu a slangové výrazy, které nenajdou v učebnicích, neboť výuka byla nenásilně zakomponována do představení.

A závěrečné slovo žáků? „Bylo to hodně dobré! Líbilo se nám to. Naučil jsem se několik nových slov a frází. Zasmáli jsme se. Nevěděli jsme, že někteří naši spolužáci jsou tak dobří herci…“

Velmi milá byla i pochvala herců našemu městu, našemu divadlu (prý patří mezi top 3 v republice) a zejména našim žákům. Takže příští rok snad znovu na shledanou!

A chcete-li si připomenout, co jste naučili, přečtěte si shrnutí představení na:

https://spscv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/spinova_spscv_cz/EbV7rWDaJKBCooDYYoA-QnYBLZEvZy5dGYLX0ix625Ab3g?e=GoNTsR

» FOTOGALERIE