Rubriky
Akce školy

‚Tools‘ aneb nářadí v hodinách angličtiny

Že výuka anglického jazyka a dílenské nářadí nemají nic společné? Omyl! Přesvědčili se o tom žáci druhých ročníků, kteří se momentálně zabývají technickou angličtinou. Odborné výrazy jsou v této oblasti znalostí klíčové a na technické škole samozřejmostí. Proto se jejich vyučující rozhodli pro názornou výuku v rámci lekce ‚nářadí‘. S pomocí různého dílenského nářadí připraveného vyučujícím Romanem Černým, si hoši mohli řádně upevnit své znalosti o tom, jak se které nářadí jmenuje a na co se používá. Hodina se skládala z rozmanitých aktivit, při kterých žáci překládali názvy nářadí nebo pomocí popisu hádali, o které nářadí se jedná. Slovní zásobu si tak bylo možno procvičit na praktických ukázkách. Tato hodina byla přínosná z hlediska názornosti, mezipředmětových vztahů a také vzájemného vzdělávání. Věříme, že se našim studentům tato netradiční hodina líbila.

Bc. Barbora Kubátová