Rubriky
Projekty

Preventivní den

Pro první ročníky byl připraven interaktivní zábavný program s názvem “Jak se nestat závislákem”. Jeho obsahem bylo deset témat z primární prevence sociálně patologických jevů. Žáci v jeho průběhu navštívili několik stanovišť, kde byli moderátory seznamováni s konkrétními problémy – závislosti, tabák či alkohol. Tato aktivita byla vedena pracovníky Padagogicko-psychologické poradny Chomutov.

Druhé ročníky soutěžily ve sportovních disciplínách v tělocvičnách školy – po vyrovnaných sportovních výkonech nakonec zvítězila třída 2.D. Poté následovala přednáška o kyberšikaně připravená vyučujícími výpočetní techniky – Mgr. P. Zichou, Ing. Z. Paterou.

Téma “Právo a my” bylo připraveno pro třetí a čtvrté ročníky. Žáci se zúčastnili několika přednášek, např. Probační a mediační služba, Autorská práva, Vězeňska správa, Problém zadlužování nebo Právo – co se děje, když…

Naše škola se tímto projektovým dnem snaží předcházet vzniku a rozvoji negativních a sociálně patologických jevů svých žáků.

» FOTOGALERIE