Rubriky
Projekty

Projektový den a Den otevřených dveří

Dne 18.1.2014 se na naší škole uskutečnil Projektový den a Den otevřených dveří. Žáci ZŠ a jejich rodiče si vyslechli od zástupců ředitele Ing. Galuszkové a Ing. Macháčka informace o podmínkách přijetí ke vzdělávání na SPŠ. Poté je naši žáci provedli celou školou. Vyučující jim poskytli informace o výuce v jednotlivých předmětech a o profilu absolventů všech 5 oborů. V rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ prošli odbornými učebnami, laboratořemi a dílnami a zhlédli moderní technologie používané při vzdělávání na SPŠ, se kterými je seznámili žáci vyšších ročníků. Žáci třídy 1B  návštěvníkům školy předvedli vlastní studentské projekty.

Poděkování za úspěšný průběh obou akcí náleží všem zúčastněným pedagogům a žákům.

Osobně bych chtěla poděkovat žákům třídy 1B za přípravu a předvedení vlastních projektů, za vytvoření foto- a videodokumentace z celého dne.

» FOTOGALERIE