Rubriky
Akce školy

Návštěva z Velké Británie opět u nás

V pátek 28. 3. jsme na naší škole přivítali již tradiční „jarní“ návštěvníky z Velké Británie. Skupina Angličanů a Skotů si pro naše žáky připravila zajímavou prezentaci s video-ukázkami a  soutěží. Žáci 1. a 2. ročníků měli  možnost diskutovat s rodilými mluvčími, čehož mnozí s nadšením využili. Akce byla hodncena velmi kladně a všichni žáci se shodli na tom, že takováto netradiční výuka je pro ně velkým přínosem.

» FOTOGALERIE